Pazar , Kasım 19 2017
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

En Nur

En Nur

En Nur esmasının lügat anlamı: Rabbimizin En Nur esması, ışık ve ışık kaynağı anlamlarına gelmektedir. En Nur esmasının ıstılah anlamı: En Nur; göklerin ve yerin nurudur. En Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır. En Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini …

Devamını Oku

El Hâdî

El Hâdî

El Hâdî esmasının lügat anlamı: Hüda ve hidayet mastarlarından türemiş olan el Hâdi esması; meylettirmek, yöneltmek, öncülük yapmak, önde gitmek, bir şeyin başlangıcı, ilk geleni, at veya bastonun tutulan kısmı, açıklama ve beyan anlamlarına gelmektedir. El Hâdî esmasının ıstılah anlamı: …

Devamını Oku

El Bâki

El Bâki

El Bâki esmasının lügat anlamı: Fena (yokluk ve ölüm) fiilinin zıddı olan el-Bâki ismi; sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan, geleceğe doğru sürüp gitmek, ölümsüz olmak, herhangi bir değişikliğe uğramamak anlamlarına gelmektedir. Bâki ismi Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamış, …

Devamını Oku

El Vâris

El Vâris

El Vâris esmasının lügat anlamı: Veraset kökünden türemiş olan el-Vâris esması, el-Bâki ismiyle aynı anlamdadır. Ölümsüz hayat sahibi, zatı, kuralları ve nimetleri daim olan anlamlarına gelmektedir. El Vâris esmasının ıstılah anlamı: El Vâris; ölümsüz, daim ve kalıcı olandır. El Vâris; …

Devamını Oku

Er Râşid

Er Râşid

Er Râşid esmasının lügat anlamı: Rüşd kökünden türemiş olan er-Râşid esması; kişinin sevdiği şeye ulaşması, salah ve istikamet anlamlarına gelir. Ğay kelimesinin zıddıdır. Ğay ise; bir şeyi veya bir kimseyi gölgelemek, kişinin inanç ve görüşünde sapması anlamlarına gelir. Er Râşid …

Devamını Oku

Es Sabûr

Es Sabûr

Es Sabûr esmasının lügat anlamı: Sabera kökünden türemiş olan es-Sabûr esması; nefsi, üzüntü, endişe ve korkudan hapsetmek, nefse hakim olmak anlamlarına gelir. Sabır kelimesinin zıddı ise ceza’ kelimesidir. Endişelenmek, sızlanmak, tahammül göstermemek anlamlarına gelir. Es Sabûr esmasının ıstılah anlamı: Es …

Devamını Oku