Anasayfa > Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Vali esmasının lügat anlamı: Vilayet mastarından türemiş olan el-Vali ismi, el-Veli ismiyle aynı kökten gelmektedir. Yakını olmak, yanında olmak. İzlemek, takip etmek, kontrol etmek Birinin işini üzerine almak, üstlenmek Birinin işini ıslah etmek, düzene koymak Birinin işini programlamak Maddi ...

Devamını Oku »

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali esmasının lügat anlamı: Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteali  ismi; yükseklik, yücelik sahibi, Şan ve Şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir. El Müteali  esmasının ıstılah anlamı: El Müteâlî ; var olan veya var olması mümkün ...

Devamını Oku »

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Berr esmasının lügat anlamı: Berrü kökünden türemiş olan el-Berr ismi; yeryüzü, kara ve kıta anlamlarına gelmektedir. Karalar, kıtalar ve yeryüzü ne kadar genişse Rabbimizin iyiliği de o kadar geniş ve sonsuzdur. Her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına ...

Devamını Oku »

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir. Et Tevvab esmasının ıstılah anlamı: ...

Devamını Oku »

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim esmasının lügat anlamı: Nıgme kökünden türemiş olan El-Müntekîm ismi; satvet, sulta, otorite, cezalandırmak ve intikam almak anlamlarına gelmektedir. El Müntekim esmasının ıstılah anlamı: El Müntekîm; suçluları layık oldukları şekilde cezalandırandır. El Müntekim; hem dünyada hem de ahirette kâfirlerden ...

Devamını Oku »

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv esmasının lügat anlamı: Rabbimizin el-Afüvv ismi; yok etmek, silip süpürmek, gidermek, fazlalık ve artık anlamlarına gelmektedir. El Afüvv esmasının ıstılah anlamı: Günahları bağışlayandır. Kolaylıkla affedendir. Cezaları kaldırandır. Ayıpları ve kusurları örtendir. Günahların yazılı olduğu kayıtları silendir. Ahirette kullarına ...

Devamını Oku »

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Er Rauf esmasının lügat anlamı: Re’fet kökünden türemiş olan er-Rauf ismi; rahmet, rahim, merhamet ve acımak anlamlarına gelmektedir. Er Rauf esmasının ıstılah anlamı: Kullarına acıyan ve şefkatle muamele edendir. Rahmet ve merhametin en üst seviyesinde olandır. Merhametinden ötürü kullarının kusurlarını ...

Devamını Oku »

Malikü’l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü'l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü’l-Mülk esmasının lügat anlamı: Milk ve mülk mastarlarından türemiş olan Malikü’l-Mülk ismi, her türlü hükümranlığın sahibi, her şeyin üzerinde saltanat ve otorite sahibi anlamlarına gelmektedir. Maliku’l-Mülk esmasının ıstılah anlamı: Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin mülküne sahip olandır. Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin ...

Devamını Oku »

Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının lügat anlamı: Rabbimizin Zül Celali vel İkram ismi; büyüklük, yücelik, ululuk, azamet, yüce ve münezzeh olmak anlamlarına gelmektedir. Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının ıstılah anlamı: Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır. Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün sıfat, fiil, emir ...

Devamını Oku »

El Muksit Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Muksit Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Muksit esmasının lügat anlamı: Kıst kökünden türemiş olan el Muksit ismi; adalet, gerçeğe uygun hükmetmek, dengeyi kurmak, doğru yolu izlemek anlamlarına gelir. El Muksit esmasının ıstılah anlamı: El Muksit; adaleti en üst seviyede ayakta tutandır. El Muksit; hükmünde ve ...

Devamını Oku »

El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Cami esmasının lügat anlamı: Cemea kökünden türemiş olan el Cami esması; toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak anlamlarına gelmektedir. El Cami esmasının ıstılah anlamı: El Cami; bütün mükemmellikleri zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır. El Camî; ...

Devamını Oku »

El-Ğaniyy Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Ğaniyy Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Ğaniyy esmasının lügat anlamı: Ğına’ kökünden türemiş olan el-Ğaniyy ismi; muhtaç olmayan, ihtiyaçtan berî olan, kendi başına ayakta durabilen, ikamet eden, hayatını devam ettiren anlamlarına gelmektedir. Fakir kelimesinin tam zıddıdır. Fakir, kişinin bel kemiğinin kırılması demektir. Kendi başına hareket edemeyen, ...

Devamını Oku »

El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Muğni esmasının lügat anlamı: Ğına’ kökünden türemiş olan el-Muğni esması; zengin, yeterli ve ihtiyaçsız kılmak anlamlarına gelmektedir. Bu isim Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir. El-Muğni esmasının ıstılah anlamı: El-Muğni; kullarını maddi anlamda zengin kılandır. ...

Devamını Oku »

El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL-MANİ El-Mani esmasının lügat anlamı: Meni’ kökünden türemiş olan el-Mani esması; kötülüklere engel olmak, istemediği şeylere engel olmak, izin vermemek anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde Kur’an’da zikredilmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmiştir. El-Mani esmasının ıstılah anlamı: El-Mani; kötülüklere engel olandır. El-Mani; ...

Devamını Oku »

Ed-Dârr ve En-Nâfi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Ed-Dâr ve En-Nâfi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Ed-Dârr ve En-Nâfi esmasının lügat anlamları: Dârr veya durr mastarından türemiş olan Dârr ismi; zarar veren, zarar verici şeyleri yaratan, zarar verilmesine fırsat veren, zarar verme kuvvetini ve kudretini yaratan anlamlarına gelmektedir. Nef’ kelimesinden türemiş olan Nâfi ismi ise; fayda veren, ...

Devamını Oku »

En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

En Nur esmasının lügat anlamı: Rabbimizin En Nur esması, ışık ve ışık kaynağı anlamlarına gelmektedir. En Nur esmasının ıstılah anlamı: En Nur; göklerin ve yerin nurudur. En Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır. En Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini ...

Devamını Oku »

El Hâdî Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Hâdî Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Hâdî esmasının lügat anlamı: Hüda ve hidayet mastarlarından türemiş olan el Hâdi esması; meylettirmek, yöneltmek, öncülük yapmak, önde gitmek, bir şeyin başlangıcı, ilk geleni, at veya bastonun tutulan kısmı, açıklama ve beyan anlamlarına gelmektedir. El Hâdî esmasının ıstılah anlamı: ...

Devamını Oku »

El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Bedi esmasının lügat anlamı: Bed’ kökünden türemiş olan el-Bedi ismi; icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelir. Bir kimsenin dinde olmayan ...

Devamını Oku »