Çarşamba , Kasım 14 2018
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir. Et Tevvab esmasının ıstılah anlamı: …

Devamını Oku

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Afüvv esmasının lügat anlamı: Rabbimizin el-Afüvv ismi; yok etmek, silip süpürmek, gidermek, fazlalık ve artık anlamlarına gelmektedir. El Afüvv esmasının ıstılah anlamı: El Afüvv; günahları bağışlayandır. El Afüvv; kolaylıkla affedendir. El-Afüvv; cezaları kaldırandır. El Afüvv; ayıpları ve kusurları örtendir. …

Devamını Oku

Malikü’l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü'l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü’l-Mülk esmasının lügat anlamı: Milk ve mülk mastarlarından türemiş olan Malikü’l-Mülk ismi, her türlü hükümranlığın sahibi, her şeyin üzerinde saltanat ve otorite sahibi anlamlarına gelmektedir. Maliku’l-Mülk esmasının ıstılah anlamı: Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin mülküne sahip olandır. Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin …

Devamını Oku

Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının lügat anlamı: Rabbimizin Zül Celali vel İkram ismi; büyüklük, yücelik, ululuk, azamet, yüce ve münezzeh olmak anlamlarına gelmektedir. Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının ıstılah anlamı: Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır. Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün sıfat, fiil, emir …

Devamını Oku

El-Ğaniyy Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Ğaniyy Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Ğaniyy esmasının lügat anlamı: Ğına’ kökünden türemiş olan el-Ğaniyy ismi; muhtaç olmayan, ihtiyaçtan berî olan, kendi başına ayakta durabilen, ikamet eden, hayatını devam ettiren anlamlarına gelmektedir. Fakir kelimesinin tam zıddıdır. Fakir, kişinin bel kemiğinin kırılması demektir. Kendi başına hareket edemeyen, …

Devamını Oku

El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL-MUĞNİ El-Muğni esmasının lügat anlamı: Ğına’ kökünden türemiş olan el-Muğni esması; zengin, yeterli ve ihtiyaçsız kılmak anlamlarına gelmektedir. Bu isim Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir. El-Muğni esmasının ıstılah anlamı: El-Muğni; kullarını maddi anlamda zengin …

Devamını Oku

El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL-MANİ El-Mani esmasının lügat anlamı: Meni’ kökünden türemiş olan el-Mani esması; kötülüklere engel olmak, istemediği şeylere engel olmak, izin vermemek anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde Kur’an’da zikredilmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmiştir. El-Mani esmasının ıstılah anlamı: El-Mani; kötülüklere engel olandır. El-Mani; …

Devamını Oku