Cuma , Aralık 14 2018
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna > El Muksit Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Muksit
El Muksit

El Muksit Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Muksit

El Muksit esmasının lügat anlamı:

Kıst kökünden türemiş olan el Muksit ismi; adalet, gerçeğe uygun hükmetmek, dengeyi kurmak, doğru yolu izlemek anlamlarına gelir.

El Muksit esmasının ıstılah anlamı:

 • El Muksit; adaleti en üst seviyede ayakta tutandır.
 • El Muksit; hükmünde ve emirlerinde adil olandır.
 • El Muksit; her şeye belli bir denge ve düzen takdir edendir.
 • El-Muksit; mü’min kullarının mükâfatlarını adaletle verecektir.
 • El Muksit; kafir kullarının cezalarını da adaletle verecektir.
 • El-Muksit; hesap gününde adalet tartılarını kurandır.
 • El Muksit; adaleti ayakta tutmak için peygamber gönderen ve kitap indirendir.

El Muksit esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

1-İman eden kullarının mükâfatlarını adaletle vermesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah bunu size gerçek bir vaat olarak vermiştir. Çünkü O, halkı önce yaratır. Sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için onları geri çevirir..” (Yunus 4)

2-Kıyamet gününde adaletle hüküm vermesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“O zaman kendine zulmeden herkesin yeryüzü dolusu malı olsa azaptan kurtulabilmek için onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını açıklarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.” (Yunus 54)

3-Adalet terazilerini kurması anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş hardal tanesi kadar dahi olsa, onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz.” (Enbiya 47)

4-Adaleti yerine getirmek için peygamber göndermesi ve kitap indirmesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve nizamı indirdik..” (Hadid 25)

5-Adaleti ortadan kaldırmaya çalışan kâfirleri cezalandırması anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Allah’ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanlar yok mu? Onları acı bir azapla müjdele!” (Ali İmran 21)

El Muksit esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Allah bizden adaletle hükmetmemizi ve adaleti ayakta tutmamızı emreder:

“…Hüküm verdiğin zaman adaletle hüküm ver. Muhakkak ki Allah adaletten ayrılmayanları sever.” (Maide 42)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” (Maide 8)

Adalet; eşit davranmak değil, Allah’ın emrettiği şekilde hak ile hüküm vermektir.

2-Allah bize Müslüman kardeşlerimizin arasını adaletle düzeltmemizi emreder:

“Eğer mü’minlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.” (Hucura 9)

3-İnsanların arasında seçkin kılınan adil ümmet ve adil önderler olmalıyız:

“Yarattıklarımızdan, daima hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir ümmet vardır.” (Araf 181)

Hak ile batılı birbirine bulayanlardan değil, her zaman hakka sahip çıkanlardan olmalıyız. Her işimizde Rabbimizin koymuş olduğu denge ve düzene uygun hareket etmeliyiz. İnsanların arasını adaletle düzeltmeli, Rabbimizin seçkin kıldığı adil önderler ve adil ümmet olmalıyız.

El Muksit Ebced değeri ve zikir saati:

El-MUKSİT isminin zikri (209) adettir.Zikrin saati Müşteri,zikir günü Perşembedir.

El Muksit Esmasının Fazileti ve Faydaları
 • EL-MUKSİT: İsmini her gün (208) defa zikreden kimse ibadetlerinde vesveseden kurtulur.huzur ve huşu içinde ibadet yapar.
 • Bu ismi virt edinip zikrine devam eden kimse,borçlu ise borcundan kurtulur.Borçlu üzerine okunsa  borcundan kurtulması sağlanır.
 • Haksız yere  hapiste yatan kimse de bu ismin zikriyle meşgul olsa, Allah’ın izniyle kurtulur, adalet yerine gelir.
 • Huysuzluk ve haşarılık eden çocuklara vekfi yazılıp etrafına  da (66) kere “YA MUKSİT YA ALLAH” yazıp üzerine de (209) defa okunduktan sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuk , haşarılıktan ve huysuzluktan vazgeçer. Kötü davranışlarını bırakıp iyi, aklı başında ve dengeli hareket eden uslu bir çocuk olur.

 

TAVSİYE

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir