Anasayfa > Kur'an Fihristi > Konulara Göre Ayetler-1

Konulara Göre Ayetler-1

Nefis

NEFİS KÖTÜLÜKLE DOLUDUR Onlardan çoğunun inkâra sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır. (Maide Suresi, 80) İşte kalplerinde hastalık olanları: “Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz” ...

Devamını Oku »

Vicdan

BÜTÜN İNSANLARDA  VİCDAN MEKANİZMASI VARDIR Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. (Şems Suresi, 8-9) İNKARCILARDAN BAZILARI VİCDANLARI KABUL ETTİĞİ HALDE HAKKA UYMAZLAR Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ...

Devamını Oku »

Müminlerin Allah’tan İstekleri

  Doğru yola iletilmek, gazaba uğratılmışların yolundan korunmak.(Fatiha Suresi, 5-6) Yaşadığı yerin güvenlikli kılınması. (Bakara Suresi, 126) Müminlerin güzel ürünlerle rızıklandırılması. (Bakara Suresi, 126) Yapılan işlerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi. (Bakara Suresi, 127; Al-i İmran Suresi, 35) ...

Devamını Oku »

Müminlerin Duaları

  Hamd, Alemlerin Rabbi’nedir. Rahman ve Rahim’dir. Din gününün malikidir. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi; 1-7) Hani İbrahim: “Rabbim, bu ...

Devamını Oku »

Dünya Hayatı

DÜNYA BOŞ BİR AMAÇ UĞRUNA YARATILMAMIŞTIR Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yahudiler dediler ki: “Hristiyanlar bir şey (herhangi bir temel) ...

Devamını Oku »

Kuran’da Disiplin Kavramı

KURAN’A GÖRE LİDERSİZ BİR  MÜSLÜMAN TOPLULUĞU OLMAZ Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip-yönelten önderler kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı. (Secde Suresi, 24) Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. ...

Devamını Oku »

Dinde Zorluk Yoktur

Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)… (Hac Suresi, 78) Biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik, ‘İçi titreyerek korku duyanlara’ ancak öğütle-hatırlatma (olsun diye ...

Devamını Oku »

Allah’ın Koymuş Olduğu Sınırlara Göre Yaşamak

Boşanma iki defadır. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak (gerekir). Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir; ancak ikisinin Allah’ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu başka). Eğer ikisinin Allah’ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu durumda ...

Devamını Oku »

Her şey Kadere Göre Yaratılmıştır

Hiç şüphesiz, biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49) De ki: “Allah’ın dilemesi dışında, kendim için zarardan ve yarardan (hiç bir şeye) malik değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Onların ecelleri gelince, artık ne bir saat ertelenebilirler, ne öne ...

Devamını Oku »