Anasayfa > Kur'an Fihristi > Konulara Göre Ayetler-1 > Müminlerin Allah’tan İstekleri

Müminlerin Allah’tan İstekleri

 

 • Doğru yola iletilmek, gazaba uğratılmışların yolundan korunmak.(Fatiha Suresi, 5-6)
 • Yaşadığı yerin güvenlikli kılınması. (Bakara Suresi, 126)
 • Müminlerin güzel ürünlerle rızıklandırılması. (Bakara Suresi, 126)
 • Yapılan işlerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi. (Bakara Suresi, 127; Al-i İmran Suresi, 35)
 • Allah’a tam teslim olabilmek. (Bakara Suresi, 128)
 • Neslinin Allah’a bağlı olması. (Bakara Suresi, 128; İbrahim Suresi 40; Furkan Suresi, 74; Ahkaf Suresi, 15)
 • İbadet ve salih amellerin ilham edilmesi. (Bakara Suresi, 128)
 • Tevbelerinin kabul edilmesi. (Araf Suresi Suresi, 156)
 • Dünyada da ahirette de iyilik. (Bakara Suresi, 201)
 • Ateşin azabından korunmak. (Bakara Suresi, 201; Al-i İmran Suresi, 16, 191)
 • Zorluklara karşı sabır ve yılmama. (Bakara Suresi, 250; Al-i İmran Suresi, 147;   A’raf Suresi, 126)
 • Yanılgı ve unutkanlıklardan dolayı sorumlu tutulmama. (Bakara  Suresi, 286)
 • Önceki müminlere yükletilen zorlu yüklerin yükletimemesi. (Bakara Suresi, 286)
 • Taşıyamayacağı imtihanla imtihan edilmeme. (Bakara Suresi, 286)
 • Affedilme, bağışlanma, esirgenme. (Bakara Suresi, 286; Al-i İmran Suresi, 16, 193; A’raf Suresi, 23, 151, 155; İbrahim Suresi, 41; Müminun Suresi, 118; Kasas Suresi, 16; Sad Suresi, 35; Mümtehine Suresi, 5)
 • İnkarcılara karşı yardım. (Bakara Suresi, 286)
 • Kalplerin kaymaması. (Al-i İmran Suresi, 8)
 • Allah’tan rahmet. (Al-i İmran Surei, 8; Kehf Suresi; 10)
 • Salih müminlerden olma. (Al-i İmran Suresi, 53; Maide Suresi, 83; Şuara Suresi, 83)
 • Yapılan aşırılıkların bağışlanması. (Al-i İmran Suresi, 147)
 • Mümin olarak ölmek. (Al-i İmran Suresi, 193; A’raf Suresi, 126; Yusuf Suresi, 101)
 • Kıyamet güne hor ve aşağılık kılınmama, küçük düşürülmeme. (Al-i İmran Suresi,194;  Şuara Suresi, 87)
 • Elçilere vaadedilenler. (Al-i İmran Suresi, 194)
 • Yapılan yanlışların örtülmesi. (Al-i İmran Suresi, 193)
 • Zulmeden inkarcı topluluğun içinden kurtarılmak. (Yunus Suresi, 86; Kasas Suresi, 21; Tahrim Suresi, 11)
 • Zulmeden kavim için fitne konusu kılınmama. (Yunus Suresi, 85; Mümtehine Suresi, 5)
 • Allah’ın, küfürde ileri gidenlerin mallarını, imkanlarını ellerinden alınması.(Yunus Suresi, 88)
 • Kalplerinin şiddetle bağlanması. (Yunus Suresi, 88)
 • İman etmeyenlerin dine meyletmeleri ve bu amaçla nimetlendirilmeleri.(İbrahim Suresi, 37)
 • Anne ve babanın bağışlanması, esirgenmesi. (İsra Suresi, 24; İbrahim, 40)
 • Yapılacak amelin Allah rızasına en uygun biçimde gerçekleşmesi.                   (İsra Suresi, 80)
 • Tebliğ, cihat ve zikir için yardımcılar. (İsra Suresi, 80; Meryem Suresi, 5; Taha Suresi, 29-34)
 • Allah rızası için başlanılan işin başarıya ulaşması. (Kehf Suresi; 10)
 • İbadette sürekli olmak. (İbrahim Suresi, 41)
 • Duanın kabul edilmesi. (İbrahim Suresi, 40)
 • Tüm müminlerin bağışlanması. (İbrahim Suresi, 40; Haşr Suresi, 10; Nuh Suresi, 28)
 • Göğsün açılması -kalbe huzur ve güven-. (Taha Suresi, 25)
 • İşlerin kolaylaştırılması.  (Taha Suresi, 26)
 • Anlatım çarpıcılığı verilmesi. (Taha Suresi, 27-28)
 • Zor durumdan kurtulma. (Enbiya Suresi, 88)
 • Yalnız bırakılmama. (Enbiya Suresi, 89)
 • Küfre karşı yardım. (Müminun Suresi, 39)
 • Şeytan’ın kışkırtmalarından korunma. (Müminun Suresi, 97)
 • Takva sahiplerine önder kılınma. (Furkan Suresi, 74)
 • Sonradan gelecek müminler arasında da iyi anılmak. (Şuara Suresi, 84)
 • Cennete girmek. (Şuara Suresi, 85; Tahrim Suresi, 11)
 • Kendisine verilen nimetlere şükretmenin ilham edilmesi. (Neml Suresi, 19;Ahkaf Suresi, 15)
 • Allah’ı hoşnut edecek salih amellerin ilham edilmesi. (Neml Suresi, 19;Ahkaf Suresi, 15)
 • Allah’ın hayır indirmesi. (Kasas Suresi, 24)
 • Kargaşa, bozgunculuk çıkaranlara karşı yardım. (Ankebut Suresi, 30)
 • Salih çocuk. (Saffat Suresi, 100)
 • Allah’ı anmak ve şükretmek için mülk. (Sad Suresi, 32)
 • İman edenlere karşı kalpte kin bırakılmaması. (Haşr Suresi, 10)
 • İnkarcıların helak edilmesi. (NuhSuresi, 26, 28)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Dünya Hayatı

DÜNYA BOŞ BİR AMAÇ UĞRUNA YARATILMAMIŞTIR Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a ...