Anasayfa > Kur'an Fihristi

Kur’an Fihristi

Allah’ın Emir ve Tavsiyeleri

Allah'ın Emir ve Tavsiyeleri

ALLAH’A ŞİRK KOŞMAMAK Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 48) O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve ...

Devamını Oku »

Kıyamet

Kıyamet

KIYAMET GÜNÜNÜN NE ZAMAN OLACAĞINI YALNIZCA ALLAH BİLİR Kıyamet-saatinin ilmi O’na döndürülür. O’nun ilmi olmaksızın, hiç bir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Onlara: “Benim ortaklarım nerede” diye sesleneceği gün, dediler ki: “Sana arzettik ki, ...

Devamını Oku »

Kuran Bağışlamayı Hoşgörülü Olmayı Emreder

Allah (c.c)

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Nahl Suresi, 90) Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ...

Devamını Oku »

Müslüman Olması İçin Kimse Zorlanamaz

Müslüman Olması İçin Kimse Zorlanamaz

Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın. Onlara ‘zor ve baskı’ kullanacak değilsin. (Gaşiye Suresi, 21-22) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus Suresi, 99) Biz ...

Devamını Oku »

Kuran’da Bazı Sebep Sonuç İlişkileri

Kuranda Sebep Sonuç

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29) “Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ...

Devamını Oku »

Allah’ın İman Etmeyenlere Soruları

İman Etmeyenlere Sorular

İnsan, ‘kendi başına ve sorumsuz’ bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir ‘düzen içinde biçim verdi.’ Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. ...

Devamını Oku »

Bütün Peygamberler Hak Dinine Çağırmışlardır

Andolsun, biz her ümmete: “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. (Nahl Suresi, 36) ...

Devamını Oku »

Gerçek İmana Sahip Olanlar Çok Azdır

Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir. (Yusuf Suresi, 103) Elif, Lâm, Mim, Râ. Bunlar Kitab’ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. (Ra’d Suresi, 1) Onların çoğu Allah’a iman etmezler de ancak ...

Devamını Oku »

Kuran’da Tarif Edilen İnkarcı Karakterlerinden Örnekler

YARATILMIŞ OLANLARI İLAHLAŞTIRANLAR De ki: “Gördünüz mü haber verin; Allah’tan başka taptıklarınız, yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitap ya da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) ...

Devamını Oku »

İman Etmeyenlerin Müminlere Sordukları Sorulara Kuran’dan Cevaplar

ALLAH’LA İLGİLİ Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu  bilirler; inkâr edenler ise, “Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?” derler. (Oysa Allah,) Bununla ...

Devamını Oku »

Şeytan’ın Özellikleri

ŞEYTANIN GÖREVİ İNSANLARI SAPTIRMAKTIR Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut’un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. (Nisa Suresi, 60) Dedi ki: ...

Devamını Oku »

Cehennem

KİMLER CEHENNEME GİRECEKTİR Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 81) Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size ...

Devamını Oku »

Kuran’da Kadın İle Erkek Eşittir

Allah’ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah’tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi bilendir. (Nisa Suresi, 32) Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak ...

Devamını Oku »

Cennet

CENNETE YALNIZCA MÜMİNLER GİRECEKLERDİR Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler ...

Devamını Oku »

Ölüm

HER İNSAN ÖLÜMÜ TADICIDIR Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi,35) Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. (Mü’minun Suresi, 15) Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar ...

Devamını Oku »

Nefis

NEFİS KÖTÜLÜKLE DOLUDUR Onlardan çoğunun inkâra sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır. (Maide Suresi, 80) İşte kalplerinde hastalık olanları: “Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz” ...

Devamını Oku »

Vicdan

BÜTÜN İNSANLARDA  VİCDAN MEKANİZMASI VARDIR Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. (Şems Suresi, 8-9) İNKARCILARDAN BAZILARI VİCDANLARI KABUL ETTİĞİ HALDE HAKKA UYMAZLAR Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ...

Devamını Oku »

Müminlerin Allah’tan İstekleri

  Doğru yola iletilmek, gazaba uğratılmışların yolundan korunmak.(Fatiha Suresi, 5-6) Yaşadığı yerin güvenlikli kılınması. (Bakara Suresi, 126) Müminlerin güzel ürünlerle rızıklandırılması. (Bakara Suresi, 126) Yapılan işlerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi. (Bakara Suresi, 127; Al-i İmran Suresi, 35) ...

Devamını Oku »