Pazar , Aralık 16 2018
Ana Sayfa > Kur’an Fihristi

Kur’an Fihristi

Kuran Bağışlamayı Hoşgörülü Olmayı Emreder

Allah (c.c)

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Nahl Suresi, 90) Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye …

Devamını Oku

Müslüman Olması İçin Kimse Zorlanamaz

Müslüman Olması İçin Kimse Zorlanamaz

Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın. Onlara ‘zor ve baskı’ kullanacak değilsin. (Gaşiye Suresi, 21-22) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü’min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? (Yunus Suresi, 99) Biz …

Devamını Oku

Kuran’da Bazı Sebep Sonuç İlişkileri

Kuranda Sebep Sonuç

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29) “Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük …

Devamını Oku

İman Etmeyenlerin Müminlere Sordukları Sorulara Kuran’dan Cevaplar

ALLAH’LA İLGİLİ Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu  bilirler; inkâr edenler ise, “Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?” derler. (Oysa Allah,) Bununla …

Devamını Oku

Cehennem

KİMLER CEHENNEME GİRECEKTİR Hayır; kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi, 81) Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size …

Devamını Oku

Cennet

CENNETE YALNIZCA MÜMİNLER GİRECEKLERDİR Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar,  sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet  üzeredirler …

Devamını Oku

Nefis

NEFİS KÖTÜLÜKLE DOLUDUR Onlardan çoğunun inkâra sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazablandı ve onlar azabda ebedi kalacaklardır. (Maide Suresi, 80) İşte kalplerinde hastalık olanları: “Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz” …

Devamını Oku

Vicdan

BÜTÜN İNSANLARDA  VİCDAN MEKANİZMASI VARDIR Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. (Şems Suresi, 8-9) İNKARCILARDAN BAZILARI VİCDANLARI KABUL ETTİĞİ HALDE HAKKA UYMAZLAR Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm …

Devamını Oku

Müminlerin Allah’tan İstekleri

  Doğru yola iletilmek, gazaba uğratılmışların yolundan korunmak.(Fatiha Suresi, 5-6) Yaşadığı yerin güvenlikli kılınması. (Bakara Suresi, 126) Müminlerin güzel ürünlerle rızıklandırılması. (Bakara Suresi, 126) Yapılan işlerin, ve ibadetlerin salih amel olarak kabul edilmesi. (Bakara Suresi, 127; Al-i İmran Suresi, 35) …

Devamını Oku