Anasayfa > Esmaül Hüsna > Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı:

Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini kabul eden, cezadan vazgeçen anlamlarına gelmektedir. Tevbe ise; dönmek, yönelmek, Allah’ın dinine ve emrine dönmek, isyandan itaate dönmek anlamlarına gelir.

Et Tevvab esmasının ıstılah anlamı:

  • Et Tevvab; kullarının yönelişlerini kabul edendir.
  • Et Tevvab; kendisine dönen kullarına af ve bağış kapılarını açandır.
  • Et Tevvab; kullarının dönmesini bekleyendir.

Et Tevvab esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

Tevvab ismi Kur’an’da 11 kez zikredilmiştir.

“Âdem Rabbinden birtakım kelimeler öğrendi ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara 37)

Allah kimlerin tevbesini kabul edeceğini kitabında şu şekilde belirtmiştir:

1-Allah, tevbe ettikten sonra durumlarını düzelten, isyandan itaate yönelen kullarının tevbesini kabul eder:

“Kim haksız davranışından sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Maide 39)

2-Allah, peygamberin, Muhacir ve Ensar’ın tevbelerini kabul eder:

“Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan Muhacirleri ve Ensar’ı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe 117)

3-Allah, iman eden, salih amel işleyen ve hidayet üzere olanların tevbesini kabul eder:

“Şu da muhakkak ki Ben tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen, sonra da doğru yoldan giden kimseyi bağışlarım.” (Taha 82)

4-Allah, tevbe edip durumlarını düzeltenlerin kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir:

“Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunanlar başka! Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (Furkan 70)

5-Allah, mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların tevbelerini kabul edecektir:

“…İman eden erkeklerin ve kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Ahzab 73)

Et-Tevvâb

Et-Tevvâb

Et Tevvab esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Rabbimizin rahmet ve affından hiçbir zaman ümidimizi kesmemeliyiz. Allah her türlü günahı bağışlayan ve kullarının yönelişlerini kabul edendir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Hatalarınız göğe ulaşsa sonra tevbe etseniz yine de Allah kulun tevbesini kabul eder.” (384)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Canımı elinde bulunduran Allah‟a yemin ederim ki, ben günde yetmiş defadan fazla Rabbime tevbe ederim.”(385)

2-Her gün pek çok hata işlediğimizi en iyi bilen olduğu halde Rabbimiz tevbe etmemizi ve O’na yönelmemizi beklemektedir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kul tevbe edince Allah Azze ve Celle birinizin kaybolan hayvanını bulduğu andaki duyduğu sevinçten daha çok sevinir.”(386)

3-Tevbemizin gerçek bir tevbe olması ve Allah tarafından kabul edilmesi için, bir daha tevbe ettiğimiz davranışa dönmemeliyiz. Üzerinde olduğumuz şerri ve isyanı bırakıp hayra ve itaate doğru adım atmalıyız. En önemli tevbe, sonuna kadar kendisinden vazgeçilmeyen tevbedir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında onu tevbeyle yamayandır. Asıl mutlu kişi ise, tevbesi üzere ölendir.”(387)

Et Tevvab Ebced değeri ve zikir saati:

Et-Tevvab isminin zikri (409) adettir.Zikrin saati Müşteri, günü Perşembe‘dir.

Kaynaklar

384 İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 4248.
385 Darimi/Kitabu‟r-Rikak 2726.
386 İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 4247.
387 Mu‟cemu‟s-Sağir 123.

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müntekim esmasının lügat anlamı: Nıgme kökünden türemiş olan El-Müntekîm ismi; satvet, sulta, otorite, cezalandırmak ...