El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

0
3030
El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Müteali Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Müteali esmasının lügat anlamı:

Uluv ve alâ köklerinden türemiş olan el-Müteâlî  ismi; yükseklik, yücelik sahibi, Şan ve Şeref sahibi, kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelmektedir.

El Müteali  esmasının ıstılah anlamı:

  • El Müteali; var olan veya var olması mümkün her Şeyin üstünde ve ötesinde olandır.
  • El Müteali; yükseklik ve hükümranlıkta kendisine eŞit veya kendisinden üstün bir varlık bulunmayandır.
  • El-Müteali; mutlak anlamda yüce olan ve övgüye layık olandır.
  • El-Müteali; bütün olumlu özellikleri kendisinde toplayandır.
  • El-Müteali; eksiklik ve zafiyet ifade eden bütün menfi özelliklerden münezzeh olandır.
  • El-Müteali; kemal sahibi, ulu ve yüce varlık olandır.

El-Müteali esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

el-Müteali esması Kur’an’da bir kez geçmektedir:

O görünen âlemi ve görünmeyen âlemi bilendir. Çok büyüktür ve yücedir.” (Rad 9)

El Müteali
El-Müteali

El Müteali esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Rabbimizi tüm olumsuz ve eksik özelliklerden uzak tutan bir inancımız olmalıdır. Bir Şeyi eksiksiz ve kusursuz bildiğimizde onu övmeye ve yüceltmeye başlarız. Rabbimiz kendisini övmüş, katındakiler hiç bıkmadan ve usanmadan O’nu övmektedirler. Biz Rabbimizi övüp yücelltiğimiz zaman, O da bizim Şerefimizi artıracaktır.

2-Rabbimiz kendi zatında olduğu gibi yaptığı her iş ve davranışta da mükemmeldir, yücedir. O’nun emrine karşı gelecek, eleştirecek hiçbir varlık yoktur. Bizler Rabbimizin emirlerinde ve eylemlerinde bir intizamsızlık, uygunsuzluk aramamalıyız.

3-Rabbimiz dinini de kemale erdirmiş ve mükemmel bir halde bize sunmuştur. Dinimize ne kadar sıkı bağlanırsak bizim amellerimiz ve durumumuz da iyiye ve güzele doğru gidecektir. Dinimizden koptuğumuz takdirde ise şahsiyetimiz ve değerimiz küçülecektir.

El-Müteali Ebced değeri ve Zikir saati:

El Müteali isminin zikri (551) adettir.Zikrin saati Zühal,  günü Cumartesi’dir.

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here