Anasayfa > İslami Yazılar

İslami Yazılar

Kusurları Örtmek

Kusurları Örtmek

Kusurları Örtmek ; Rivâyet edildiğine göre Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-, bir gün havârîlerine şöyle sorar: “–Sizler, uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken avret yerlerini rüzgârın açtığını görseniz ne yaparsınız?” Havârîler bu suâle hiç tereddüt etmeden; “–Hemen üstünü örter, kapatırız.” diyerek cevap ...

Devamını Oku »

En Hayırlı Azık: Takva

Korumak, korunmak, saygı göstermek kökünden gelen takva, nefsi zararlı şeylerden korumak, Allah’a saygıyla itaat ederek onun azabından korunmak demektir. Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak,  helal mi haram mı olduğu konusunda şüphe olan şeylerden uzak durma konusunda hassasiyet göstermek ...

Devamını Oku »

Tövbeyle Huzur Bulmak

Hz.Ömerin Müslüman Olması

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış ; ondan,hayatını bu güzelliğiyle sürdürmesini istemiştir. Ne varki hayat serüveninde onu türlü imtihanlar beklemektedir. Bunlardan bazılarını kolaylıkla atlatabileceği gibi bazılarında da yolunu şaşırtabilir. Çünkü yaratılışı gereği hem iyiliğe hem de kötülüğe eğilimlidir.Vicdanı hep ...

Devamını Oku »

İnsanın Ebedi Sermayesi: Salih Amel

İnsanın Ebedi Sermayesi: Salih Amel

Salih amel, Kuran-ı Kerim’in yüze yakın ayetinde imanla beraber zikredilen önemli bir kavramdır.  “Iman eden ve salih amel işleyen “ tabirini çok sık zikreden Rabbimiz, bizlere imanımızı salih amelle desteklememiz gerektiğini. bildirmektedir. İbadetlerin yanı sıra dinimizde tasvip edilen her türlü ...

Devamını Oku »

Niçin İbadet Ediyoruz?

Niçin İbadet Ediyoruz?

Niçin İbadet Ediyoruz? Yüce Allah (c.c.), yaratmış olduğu sayısız varlıklar içinde en mükemmel olarak İnsanı yarattığını belirtmiş (Tin,95/4) ve yaratılış gayemizin, ‘ibadet etmek’ olduğunu bildirmiştir (Zariyat, 51/56). ‘İbadet’, Allah’a gönülden yönelmek,boyun eğmek ve  itaat etmek demektir. Türkçemizde kullanılan ‘Kulluk etmek’ deyimi ...

Devamını Oku »

İnsan Neden Duaya İhtiyaç Duyar?

İnsan Neden Duaya İhtiyaç Duyar?

İnsan Neden Duaya İhtiyaç Duyar? İnanan birey, inancını zihinsel düzeyde bırakmaz ve inandığı varlık ile yakın ilişkiler geliştirir. İnanan ile inanılan arasındaki bu ilişkilerden biri de duadır. Dua ilişkisi mümin ve Allah olmak üzere iki ana öğe ön plana çıkmaktadır. ...

Devamını Oku »

Bu Gün Allah İçin Ne Yaptın?

Allah'ın Emir ve Tavsiyeleri

Bir günün kapanışı, bir haftanın bitişi, bir ayın başı veya yeni bir yılın arifesi insanlar için çeşitli seviyelerde muhasebe vakitlerini teşkil eder. Her günün sonunda bir esnaf kasasını ve defterini kontrol ederek satışını, kâr ve zararını hesaplar. Aybaşı bilhassa memur ...

Devamını Oku »

Müslümanın Sınırları

Müslümanın Sınırları

Müslümanın Sınırları; İslâm’a gönül vermiş insanların coğrafî sınırları nerede başlar, nerede biter? İslâm topraklarında başlar, İslâm topraklarında biter kanaatindeyseniz, yanılıyorsunuz demektir. Elbette vatan duygusu, toprak sevgisi, doğup büyüdüğü yerlerle gönül bağı her insanda fıtrî olarak mevcuttur. Dolayısıyla müslümanlar da böyle ...

Devamını Oku »

İslâm’ı Nezaketle Sergilemek

Beşinci Abbâsî Halîfesi Hârun Reşid, bir hâdiseden dolayı ülkesinde yaşayan gayr-i müslimlere çok kızar. Bu öfke ile, etraflıca düşünmeden; “müslüman olmadıkları takdirde, gayr-i müslimlerin Abbâsî mülkünü terk etmelerini emreden” bir ferman yazdırır. Halîfenin bu emri üzerine çaresiz kalan gayr-i müslimler, ...

Devamını Oku »