Anasayfa > Kütüb-i Sitte

Kütüb-i Sitte

Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

Zühd Ve Fakrın Medhi Ve Bunlara Teşvik

Hadis No : 2055 Ravi: Sehl İbnu Sa’d Tanım: Bir adam, Resulullah (sav)’a uğradı. Efendimiz, yanında bulunan bir zata: “Şu gelen kimse hakkında reyin nedir?” diye sordu. Adam: “O, halkın eşrafındandır, bu vallahi bir kıza talib olsa hemen evlendirilmeye; birisi ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav) Ve Ashabının Yaşayışlarında Fakr

Resulullah (sav) Ve Ashabının Yaşayışlarında Fakr

Hadis No : 2071 Ravi: Aişe Tanım: Bazı aylar olurdu, hiç ateş yakmazdık, yiyip içtiğimiz sadece hurma ve su olurdu. Ancak, bize bir parçacık et getirilirse o hariç.” (Diğer bir rivayette: “Resulullah ölünceye kadar Muhammed ailesi buğday ekmeğini üst üste ...

Devamını Oku »

Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler

Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler

Hadis No : 2135 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek traşı olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak.” Kaynak: Buhari, Libas 63, 64, İsti’zan 51; Müslim, Taharet 39, (257); Muvatta, Sıfatu’n Nebiyy ...

Devamını Oku »

Tüyler İle İlgili Hadisler

Tüyler İle İlgili Hadisler

Hadis No : 2110 Ravi: Ebu Katade Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?” “Evet” dedi, “ona ikramda bulun.” Ravi der ki: “Ebu Katade, “Evet, ona ikramda bulun!” sözü sebebiyle, günde ...

Devamını Oku »

Takılar Hakkında

Takılar Hakkında Hadisler

Hadis No : 2081 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) (iran Kisrasına göndermek için) bir mektub yazmıştı. Kendisine: “Onlar mühürlü olmayan mektubu okumazlar” denildi. Bunun üzerine gümüş bir mühür yaptırdı. Üzerine Muhammed Resulullah cümlesini kazdırdı. Cemaate de: “Ben bir mühür yaptırdım. ...

Devamını Oku »

Ressamların Zemmi; Resim Ve Örtülerin Keraheti

Ressamların Zemmi; Resim Ve Örtülerin Keraheti

Hadis No : 2153 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu resimleri yapanlar var ya, -bir rivayette: “Şu resimlerin sahipleri var ya! Kıyamet günü azab olunacaklar. Onlara: “Şu yaptıklarmızı diriltin” denir.” Kaynak: Buhari, Libas 89, Tevhid 56; Müslim, ...

Devamını Oku »

Koku Ve Yağ

Koku Ve Yağ

Hadis No : 2125 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı.” Kaynak: Nesai, İşretu’n-Nisa 1, (7, 61)   Hadis No : 2126 Ravi: İbnu’l-Müseyyeb Tanım: Allah Teala Hazretleri münezzehtir, ...

Devamını Oku »

Hidab (Saç Boyama)

Hadis No : 2099 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin.” (Bu hadis Tirmizi’de “(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin!” şeklinde gelmiştir.) Kaynak: Buhari, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libas ...

Devamını Oku »

Haluk

Hadis No : 2106 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav), erkeğin zaferan sürmesini yasakladı. Kaynak: Buhari, Libas 33; Müslim, Libas 77, (2101); Ebu Davud, Tereccül 7, (4179); Tirmizi, Edeb 51, (2816);   Hadis No : 2107 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’a, ...

Devamını Oku »

Zıhar Hakkında

Hadis No : 4088 Ravi: Seleme İbnu Sahr el-Beyazi Tanım: Ben, bir başkasında rastlanmayacak derecede kadın mevzuunda zaafı olan (ve şiddetli ihtiyaç duyan) bir kimseydim. Ramazan ayı girince (tahammül edemeyip oruçlu iken) hanımına temas ediveririm diye korktum. Ve Ramazan boyu ...

Devamını Oku »

Zinetlerin Zekatı

Hadis No : 2010 Ravi: Amr İbnu Şuayb Tanım: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) tarikinden anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızın elinde, altından kalın iki bilezik vardı. “Bunların zekatını verdin mi?” diye ...

Devamını Oku »

Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Hadis No : 2028 Ravi: Muaz Tanım: Resulullah (sav) Yemen’e gönderirken kendisine demiştir ki: “Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al.” Kaynak: Ebu Davud, Zekat 11, ...

Devamını Oku »

Zekatla İlgili Müşterek Hadisler

Hadis No : 2002 Ravi: Ali Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizi (ticari olmayan) atın ve kölenin zekatından affettim, öyle ise gümüş paralannızın zekatını verin. Bunun her kırk dirhemine bir dirhem vereceksiniz. Ancak yüz doksan dirheme zekat düşmez, ikiyüz ...

Devamını Oku »

Zekatın Helal Olduğu Kimseler

Hadis No : 2050 Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Suddi Tanım: Resulullah (sav)’a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: “Bana sadakadan ver!” dedi. Resulullah (sav) adama: “Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi ...

Devamını Oku »

Zekatın Haram Olduğu Kimseler

Hadis No : 2044 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir tanesini alıp, hemen ağzına attı. Resulullah (sav): “Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekat yemiyoruz!” -veya: “Bize zekat helal değildir!-” diye müdahale etti. Kaynak: ...

Devamını Oku »

Zekatın Farziyyeti Ve Terkedenin Günahı

Hadis No : 1998 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: “Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz ...

Devamını Oku »

Zekatı Vermede Acele Etmek

Hadis No : 2026 Ravi: Ali Tanım: Hz. Abbas (ra), Resulullah (sav)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah (sav) bu hususta ona müsaade etti. Kaynak: Ebu Davud, Zekat 21, (1624); Tirmizi, Zekat ...

Devamını Oku »

Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri

Hadis No : 2038 Ravi: Ebu Humeyd es’Saidi Tanım: Resulullah (sav) zekat toplama işinde bir adam istihdam etti. -Bir rivayette “Beni Süleym’in zekatını toplama işinde” denmiştir. Adam vazifeden dönünce: “Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” dedi. Bunun üzerine ...

Devamını Oku »