Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Zekat Bölümü

Zekat Bölümü

Zinetlerin Zekatı

Hadis No : 2010 Ravi: Amr İbnu Şuayb Tanım: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) tarikinden anlatıyor: “Resulullah (sav)’a bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızın elinde, altından kalın iki bilezik vardı. “Bunların zekatını verdin mi?” diye ...

Devamını Oku »

Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Hadis No : 2028 Ravi: Muaz Tanım: Resulullah (sav) Yemen’e gönderirken kendisine demiştir ki: “Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al.” Kaynak: Ebu Davud, Zekat 11, ...

Devamını Oku »

Zekatla İlgili Müşterek Hadisler

Hadis No : 2002 Ravi: Ali Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizi (ticari olmayan) atın ve kölenin zekatından affettim, öyle ise gümüş paralannızın zekatını verin. Bunun her kırk dirhemine bir dirhem vereceksiniz. Ancak yüz doksan dirheme zekat düşmez, ikiyüz ...

Devamını Oku »

Zekatın Helal Olduğu Kimseler

Hadis No : 2050 Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Suddi Tanım: Resulullah (sav)’a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: “Bana sadakadan ver!” dedi. Resulullah (sav) adama: “Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi ...

Devamını Oku »

Zekatın Haram Olduğu Kimseler

Hadis No : 2044 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir tanesini alıp, hemen ağzına attı. Resulullah (sav): “Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekat yemiyoruz!” -veya: “Bize zekat helal değildir!-” diye müdahale etti. Kaynak: ...

Devamını Oku »

Zekatın Farziyyeti Ve Terkedenin Günahı

Hadis No : 1998 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: “Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz ...

Devamını Oku »

Zekatı Vermede Acele Etmek

Hadis No : 2026 Ravi: Ali Tanım: Hz. Abbas (ra), Resulullah (sav)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah (sav) bu hususta ona müsaade etti. Kaynak: Ebu Davud, Zekat 21, (1624); Tirmizi, Zekat ...

Devamını Oku »

Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri

Hadis No : 2038 Ravi: Ebu Humeyd es’Saidi Tanım: Resulullah (sav) zekat toplama işinde bir adam istihdam etti. -Bir rivayette “Beni Süleym’in zekatını toplama işinde” denmiştir. Adam vazifeden dönünce: “Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” dedi. Bunun üzerine ...

Devamını Oku »

Yetim Malının Zekatı

Hadis No : 2025 Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, mal sahibi bir yetime veli olursa, bu malla ticaret yapsın, malın zekatını yiyip bitirmesine terketmesin.” Kaynak: Tirmizi, Zekat 15, (641)  

Devamını Oku »

Meyve Ve Sebzelerin Zekatı

Hadis No : 2014 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden (zekat olarak) öşür (onda bir) alınır. Hayvanla sulananlardan öşrün yarısı (yirmide bir) zekat alınır.” Kaynak: Müslim, Zekat 7, (981); Ebu Davud, Zekat 11, ...

Devamını Oku »

Maden Ve Definelerin Zekatı

Hadis No : 2018 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hayvan(ın sebep olduğu mağduriyet) hederdir, kuyu(nun sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Maden(in sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Defineye humus (beşte bir nisbetinde zekat) vardır.” Kaynak: Buhari, Zekat 66, Şirb 3, ...

Devamını Oku »

Fıtır Sadakası

Hadis No : 2032 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) sadaka-i fıtrı, müslümanlardan büyük-küçük, kadın-erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sa’ hurma veya bir sa’ arpa olarak farz kıldı.” Kaynak: Buhari, Zekat 70, 71, 73, 74, 76, 78; ...

Devamını Oku »

Balın Zekatı

Hadis No : 2024 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Balda on tuluk için bir tuluk zekat vardır.” Kaynak: Tirmizi, Zekat 9, (629)  

Devamını Oku »

At Ve Kölelerin Zekatı

Hadis No : 2022 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman üzerine, atı ve kölesi için zekat mükellefiyeti yoktur.” Kaynak: Buhari, Zekat 45, 46; Müslim, Zekat 10, (982); Muvatta, Zekat 37, (1, 277); Tirmizi, Zekat 8, (628);   ...

Devamını Oku »