Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Zekat Bölümü > Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Hadis No : 2028
Ravi: Muaz
Tanım: Resulullah (sav) Yemen’e gönderirken kendisine demiştir ki: “Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 11, (1599); İbnu Mace, Zekat 15, (1814)

 

Hadis No : 2029
Ravi: Semüre İbnu Cündüb
Tanım: Resulullah (sav) satmak üzere hazırladığımız şeyden zekat vermemizi emrederdi.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 2, (1562)

 

Hadis No : 2030
Ravi: Said İbnu Ebyaz
Tanım: Said İbnu Ebyaz, babası Ebyaz İbnu Hammal (ra)’dan naklettiğine göre, “O (Ebyaz) kavminin, murahhası olarak Hz. Peyamber (sav) ‘a geldiği vakit, Resulullah’la konuşup Sebe halkında zekat almamasını söylemiştir, Hz. Peygamber, ona: “Ey Sebe’nin kardeşi,” demiştir, “zekat şart.” “Ey Allah’ın Resulü, bizim ektiğimiz şey sadece pamuk. Sebe halkı dağıldı, onlardan halkı dağıldı, onlardan Me’rib’de az bir halk kaldı” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav), Me’rib’de kalan Sebeliler için her yıl, Meafiri kumaşın değerine denk, yetmiş takım kumaş elbise vermeleri şartıyla sulh antlaşması yaptı. Onlar bu zekatı, Resulullah (sav) vefat edinceye kadar ödemeye devam ettiler. Sonra Hz. Ebu Bekir (ra) de hayatı boyunca bu antlaşmayı te’yid etti. Hz. Ebu Bekir vefat edince bu antlaşma sona erdi, onlardan zekatın muktessasına göre vergi alındı.”

Kaynak: Ebu Davud, İmaret 27, (3028)

 

Hadis No : 2031
Ravi: Tavus
Tanım: Hz. Muaz (ra), Yemen ahalisine dedi ki: “Bana arpa ve mısır yerine size daha kolay gelen Medine’de Resulullah (sav)’nın Ashabı için de daha muvafık olan arz getirin, giyecek getirin.” (Buhari, bu rivayeti senetsiz olarak, bab başlığında kaydeder)

Kaynak: Buhari, Zekat 33

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Zekatın Haram Olduğu Kimseler

Hadis No : 2044 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir ...