Anasayfa > Esmaül Hüsna > El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Cami Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Cami esmasının lügat anlamı:

Cemea kökünden türemiş olan el Cami esması; toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak anlamlarına gelmektedir.

El Cami esmasının ıstılah anlamı:

 • El Cami; bütün mükemmellikleri zat, vasıf, fiil ve isim olarak kendinde toplayandır.
 • El Camî; birbirlerine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.
 • El Cami; birbirinden farklı varlıkları bir araya getirendir. Gökleri, ayı, denizi, havayı, bitkileri, hayvanları, madenleri bir araya toplamıştır.
 • El Camî; birbirine zıt olan varlıkları bir araya getirendir. Soğukla sıcağı, erkekle dişiyi, gece ile gündüzü, yaş ile kuruyu bir araya getirmiştir.
 • El Cami; ruh ve cesedi bir araya getirendir.
 • El Camî; kalpleri ve dostları birleştirendir.
 • El Cami; cennette bütün mü’minlerin kalplerini birleştirendir.
 • El Cami; cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.
 • El Cami; mü’minleri Kur’an ile birleştirendir.

El Cami esmasının  Kur’an içerisinde incelenmesi:

El Cami şekliyle Kur’an’da iki kez zikrdilmiştir:

1-İnsanları kıyamet günü toplaması ve bir araya getirmesi anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe olmayan günde insanları bir araya getirecek olan Sen‟sin. Allah vaadinden dönmez.” (Ali İmran 9)

2-Kâfirlerle münâfıkları cehennemde toplaması anlamında şu şekilde kullanılmıştır:

“…Muhakkak ki Allah münâfıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa 140)

3-Kıyamet gününe Rabbimiz “Yevmu’l-Cem’ (Toplanma Günü)” ismini vermiştir:

“Toplanma gününde sizi topladığı zaman, işte o gün kimin aldandığının ortaya çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah’a inanır ve yararlı iĢ yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. İşte en büyük kurtuluş budur.” (Teğabün 9)

4-Allah kıyamet günü öncekileri ve sonrakileri bir araya getirecektir:

“De ki Muhakkak ki öncekiler ve sonrakiler… Belli bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.” (Vakıa 49-50)

5-Allah kıyamet günü insanları ve cinleri bir araya getirecektir:

“Kıyamet gününde Allah onlara: “Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında haydi siz de ateşe girin” diyecek. ” (Araf 38)

6-Allah kıyamet günü müstekbirleri ve mustazafları bir araya getirecektir:

“Kıyamet gününde hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve zayıf olanlar o müstekbirlere: “Biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah’ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?” diyecekler. Onlar da; “Ne yapalım. Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi hidayete erdirirdik. Şimdi biz sızlansak da, sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur” derler.” (İbrahim 21)

7-Allah kıyamet günü herkesi imamı ve önderi ile bir araya getirecektir:

“Her insan topluluğunu önderleri ile beraber çağıracağımız günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamamış olarak amel defterelerini okurlar.” (İsra 71)

8-Allah kıyamet günü Güneş‟le Ay‟ı bir araya getirecektir:

“Güneş‟le Ay bir araya getirildiği zaman…” (Kıyamet 9)

9-Allah kıyamet günü insanın kemiklerini, hatta parmak uçlarını bile bir araya getirecektir:

“İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı sanır, öyle mi? Halbuki bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.” (Kıyamet 3-4)

10-Allah bütün izzet ve şerefi kendisinde toplamıştır:

“Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a aittir, O’nda toplanmıştır.” (Nisa 139)

11-Allah bütün şefaat yetkilerini kendisinde toplamıştır:

“De ki, bütün şefaat Allah’ın iznine bağlıdır…” (Zümer 44)

12-Allah af ve mağfireti kendisinde toplamıştır:

“De ki: Ey kendi nefislerine zulmeden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Zümer 53)

El Cami esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

Dünyada iken ne ile berabersek ahirette de Allah bizi onunla bir araya getirecektir. Kimleri seversek kimlerle dostluk kurarsak onlarla beraber olacağız. Dünyada iken cennet merkezli ve cennet hedefli işler yapıyorsak Allah bizi cennetle bir araya getirecektir. Rasulullah (s.a.v)’ı kendimize önder ve lider seçerek yaşıyorsak kıyamet günü O’nun ardında haşredileceğiz. Kur’an’la birlik içinde hayat sürüyorsak Kur’an’la yan yana cennete gireceğiz.

Ancak bizler kâfir ve münafıklarla beraber isek onları kendimize dost seçmiş, onlardan izzet ve şeref dilenmiş, onların önderliğinde yürümüşsek Allah korusun onlarla beraber olacağız.

Dünya hayatı Nasrettin Hoca’nın “Sen kokladın, ben topladım” misali gibidir. Neleri kokluyorsak onlar bizim için toplanıyor ve yarın önümüze sadece kokladıklarımız sunulacak.

El Camî Ebced değeri ve zikir saati

El-Cami isminin zikri(114) adettir.Zikir  saati Müşteri,zikir günü Perşembe‘dir.

El Cami Esmasının Fazileti ve Faydaları

 • El Cami ism-i şerifi, kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi, birlik ve beraberliğin temini için, “Ya Cami Celle Celalühü” diyerek 114 kere okunur.
 • El Cami ism-i şerifine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.
 • Dargınları barıştırmak, evini terk edeni getirmek için her gün 12996 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ” ism-i şerifi okunup, dua edilirse maksat hasıl olur.
 • Bir şeyi çalınan veya kaybolan 5 vakit namazdan sonra 114 kere ” Ya Câmi celle celâlühû ”zikrine devam edip araştırırsa çalınan veya kaybolan şeyini bulur.
 • Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin de baş harflerini içermektedir. Bu yüzden oldukça etkilidir.
 • Bir şeyini kaybeden kimse; ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.
 • Kavuşmak istediği bir kimsenin niyetine gece 12.996 kez Yâ Câmi esmasını zikreder ve her yüzde bir kere: “Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd. İcma beyni ve beyne fülânin(kişinin ismi söylenecek) bi hakkı İsmikel Câmi” okur ve buna 7 gün devam edilirse Alah’ın izniyle sevdiğine kavuşur.
 • El Cami esmasını vird edinip sürekli hale getiren kimse isteklerine kavuşur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...