Pazar , Aralık 16 2018
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna > Malikü’l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Malikü'l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Malikü'l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü’l-Mülk Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Malikü’l-Mülk esmasının lügat anlamı:

Milk ve mülk mastarlarından türemiş olan Malikü’l-Mülk ismi, her türlü hükümranlığın sahibi, her şeyin üzerinde saltanat ve otorite sahibi anlamlarına gelmektedir.

Maliku’l-Mülk esmasının ıstılah anlamı:

  • Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin mülküne sahip olandır.
  • Maliku’l-Mülk; dünya ve ahiretin hükümranlığına sahip olandır.
  • Maliku’l-Mülk; malı, nimeti ve otoriteyi elinde tutan ve dilediğine verendir.
  • Malikü’l-Mülk; izzet ve şerefin yegâne sahibi olan ve onu dilediğine verendir.

Maliku’l-Mülk esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

Maliku’l-Mülk ismi, Kur’an’da sadece bir kez geçmiştir:

             “De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir ve dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik Sen’in elindedir. Gerçekten Sen her şeye kadirsin.” (Ali İmran 26)

Maliku’l-Mülk esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

    1-Her şeyin üstünde Rabbimizi otorite sahibi tanımalı ve o yüce hükümranın otoritesinden çıkmamalıyız.

  2-Mülk, izzet ve nimet isteyeceğimiz zaman, bunları mülkün gerçek sahibinden istemeli, yeryüzü maliklerinden dilenmemeliyiz. Çünkü O, mülkü, izzet ve otoriteyi dilediğine verendir.

   3-Kimi insanlar yeryüzünde birtakım otorite ve mülk sahibi olabilirler ancak bu onları kesinlikle Malikü’l-Mülk, yani bütün mülklerin gerçek sahibi yapmaz. “Maliku’l-Mülk” veya “Meliku’l-Emlak” isimleriyle insanları isimlendirmek yasaklanmıştır:

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah katında isimlerin en çirkini, adamın “Meliku’l-Emlak (Padişahların padişahı) diye isimlenmesidir.” (391)

Dipnotlar

391 Buhari, Edeb 114. Müslim, Adab 38.

TAVSİYE

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir