Anasayfa > Esmaül Hüsna > Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları
Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zül Celali Vel İkram Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının lügat anlamı:

Rabbimizin Zül Celali vel İkram ismi; büyüklük, yücelik, ululuk, azamet, yüce ve münezzeh olmak anlamlarına gelmektedir.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının ıstılah anlamı:

 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.
 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.
 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.
 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.
 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.
 • Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; inkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm ismi Kur’an’da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir:

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bâki kalacaktır.” (Rahman 26-27)

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.” (Rahman 78)

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm  esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-En cömert ve en değerli Rabbimizin adıyla, O’nun “oku” dediklerini okumalı, “öğren” dediklerini öğrenmeliyiz. Rabbimizi razı etmek için yapılan bir okuma ve öğrenme, bizim hem dünyada amellerimizi güzelleştirecek, hem de ahirette “oku ve yüksel” müjdesini bize ulaştıracaktır. Eğer bizler değer ve şeref sahibi olmak istiyorsak önce Kur’an’ı okumalı, şerefimizi onda aramalıyız.

“Oku! İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin ekremdir.” (Alak 3-5)

2-Rabbimizin “Kerim ve ekrem” dediklerinin dışında kendimize göre, kerimler ve kerametler aramamalıyız. Rabbimiz kitabının sahifeleri için keramet ve değer sahibi demiştir. (Abese 13) Melekler için de bunu kullanmıştır. (Enbiya 26)

Buna göre vahye yakın ve vahiyle ilişkisi yüksek olanlar keramet ve değer sahibidirler. Onun dışında birtakım olağanüstü şeylere sahip olsalar bile, insanlar keramet ve değer sahibi olamazlar. İnsanlara değer ve keramet veren Allah’tır. İnsanlar birbirlerine değer ve keramet veremezler.

3-Rabbimiz nasıl ki bize ikram etmiş, imkân vermişse, biz de bunu yetimlerle paylaşmalıyız. İkram sahipleri için en fazla gerekli olan şey; yoksullara karşı alçak gönüllü olabilmek, onları küçük görmemek, onları sevmek, onlarla aynı sofrayı paylaşmaktır. Bugün ikram sahiplerinin merhamet ve alçak gönüllülük özellikleri çok azalmış, hatta yok olmuştur. İşte böyle bir dönemde bizler yetimin başını okşamalı, elinden tutmalı ve Allah’ın ikramından ona sunmalıyız.

“Hayır, hayır! Siz yetime ikram etmiyorsunuz!” (Fecr 17)

4-Rabbimize Zul Celali vel İkram ismiyle dua etmeliyiz. Rasulullah (s.a.v) bu şekilde dua etmiş, böyle dua edenleri de, dualarının kabulüyle müjdelemiştir.

“Rasulullah (s.a.v) bir adamın, “Ey Celal ve ikram sahibi!” diye dua ettiğini duydu

ve:

Duan kabul edildi, iste! Buyurdu. Bir adamın da, “Allah‟ım! Sen‟den sabır isterim” dediğini duydu ve:zül celali vel ikram fazileti

Sen bela istedin! Allah‟tan afiyet iste! buyurdu.” (392)

Rasulullah (s.a.v) namazdan sonra şöyle dua ederdi:

“Allahtan bağışlanma dilerim. (üç defa) Allahım! Sen selamsın, her türlü eksiklikten selamettesin. Selamet (barış ve mutluluk) sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi! Sen yüceler yücesisin.(393)

 Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1098 (Eliflerin hesabıyla 1100)
Zikir günü ; 
Pazar (Eliflerin hesabıyla Perşembe)
Zikir saati ;
Pazar görüşüne göre : 
Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)
Perşembe görüşüne göre : 
Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

 Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının Fazileti ve Faydaları : 
 •  5 vakit namazdan sonra 1100 kere ” Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve her kes tarafından sevilir.
 •  Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır.
 • Bu simi Şerifi yazıp malının içerisine yada kasasına koyan kimsenini malı çalınmaktan veya kaybolmaktan emin olur.
 • Her namazdan sonra 1100 defa yada her gün 1100 defa yada Pazar günü sabah erken gün doğarken, ve ikindi sonrası, veya Perşembe günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunur.
 •  Her istek için okunur. İsm-i A’zam olduğu için kabule şayandır. Mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir.
 • “Yâ Zül Celâli vel ikram” Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa ” “Yâ Zül Celâli vel ikram” okunur.Okuma sonunda istediği şeyi açıkça Mevl’dan istenirde ve bu işleme her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir
Dipnotlar

392 Tirmizi 3527.
393 Müslim/Mesacid 135. Ebu Davud 1513. Tirmizi 300.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...