Cuma , Aralık 14 2018
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna > El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Muğni Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL-MUĞNİ

El-Muğni esmasının lügat anlamı:

Ğına’ kökünden türemiş olan el-Muğni esması; zengin, yeterli ve ihtiyaçsız kılmak anlamlarına gelmektedir. Bu isim Kur’an’da bu şekilde Rabbimiz için kullanılmamıştır. Meşhur Esma-i Hüsna hadisinde zikredilmiştir.

El-Muğni esmasının ıstılah anlamı:

  • El-Muğni; kullarını maddi anlamda zengin kılandır.
  • El-Muğni; kullarını ilim ve Kur’an bilgisiyle zengin kılandır.
  • El-Muğni; kullarına her konuda yeterli gelendir.

El-Muğni esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

 1-Allah’ın hükümlerini yerine getirirken yoksulluktan korkanları Allah kendi lütfuyla zengin kılacaktır:

“Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Çünkü Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 28)

2-İffetini korumak kastıyla evlenen kimseleri zengin kılacaktır:

“Aranızdaki bekârları, köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” (Nur 32)

El Muğni esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

 Fakirliğimiz ve muhtaçlığımız konusunda Rabbimizden bizi zengin kılmasını ve insanlara muhtaç etmemesini istemeliyiz. Her türlü ihtiyacımızı O’na arz etmeliyiz. “O Allah zengin kılandır, her türlü ihtiyaçtan kurtarandır.” (Necm 48)

Bu konudaki en güzel örneğimiz de Rasulullah (s.a.v)’tır. Rabbimiz O’nu zengin kılmıştır ve O’na yetmiştir. Biz de Rabbimize güvendiğimiz zaman O bize her konuda yetecektir. “Seni yoksul iken bulup da zenginleştirmedi mi?” (Duha 8)

El-Muğni
El-Muğni

El Muğni Ebced değeri ve zikir saati

El Muğni  isminin ebced değeri (1100) adettir.Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

El Muğni Esmasının Fazileti ve Faydaları

  • Gününde ve saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimse, fakirse zengin olur,zenginse zenginliği artar.Giriştiği hiç bir işte başarısız olmaz.Hiç bir konuda maddi sıkıntı çekmez,ummadığı yerlerden nimetlere kavuşur ve kendisine beklemediği kısmetler çıkar.
  • Özellikle <cuma geceleri  veya 10 cuma gecesi,belirtilen (1100) adet olarak zikrine devam eden kimse, maddi-manevi zenginliğe ulaşır.
  • Ailesiyle birlikte iken kalben zikreden onların sevgisinin ve bağlılığını kazanır.

TAVSİYE

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir