Cuma , Aralık 14 2018
Ana Sayfa > Esmaül Hüsna > El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El-Mani Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL-MANİ

El-Mani esmasının lügat anlamı:

Meni’ kökünden türemiş olan el-Mani esması; kötülüklere engel olmak, istemediği şeylere engel olmak, izin vermemek anlamlarına gelmektedir. Bu şekilde Kur’an’da zikredilmemiş, meşhur Esma-i Hüsna hadisinde geçmiştir.

El-Mani esmasının ıstılah anlamı:

  • El-Mani; kötülüklere engel olandır.
  • El-Mani; hikmetine binaen dilemediği şeylerin gerçekleşmesine izin vermeyendir.
  • El-Mani; dostlarına gelecek zararlara mani olan ve onlara yardım edendir.
  • El-Mani; koruma yollarını ve çarelerini yaratmak suretiyle kullarını beden, namus, fikir, inanç, şeref, aile bakımından eksikliklerden, tehlikelerden ve helakten koruyandır.

El-Mani esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

 “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O’ndan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O’nun keremini geri çevirecek hiçbir güç yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Yunus 107)

“Hepsine, dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından ayırt etmeksizin veririz. Rabbinin ihsanı sınırlanmış değildir.” (isra 20)

“O kullarının üzerinde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu (melekler) gönderir..” (Enam 61)

El-Mani esmasının bize yüklediği  görev ve sorumluluklar:

                     Rabbimize yakın olmalı ve O’nunla dostluk kurmalıyız. O’nun emirlerini yerine getirdiğimiz sürece O bizi tehlike ve sıkıntılardan koruyacaktır. Cesur olmalıyız, Müslüman, tehlike var diye yerinde oturan kimse değildir. Allah’ın dilemediğinden başkası başımıza gelmeyecektir. Bize düşen, Rabbimize kul olmak, O’nun yolunda çalışıp çabalamaktır. Bu yolda başımıza gelecek her türlü tehlikeye karşı ise O bize yetecektir. Bizi koruması altına alacaktır. Çünkü O izin vermedikçe bütün dünya toplansa da bize bir zarar veremeyecektir.

El-Mani
El-Mani

El Mani Ebced değeri ve zikir saati:

El Mani isminin zikri (161) adettir. Zikir saati  Güneş, zikir günü Pazar’dır.

El Mani Esmasının Fazileti ve Faydaları:

  • Usülune uygun olarak bu ismin zikriyle  meşgul olan kimse,yolculukta ve evinde iken her türlü tehlikeye karşı korunur. Cenab-ı Hakkın himayesine girer.
  • Her gün (161) kere zikrine devam eden kimse,bilinen veya bilinmeyen her türlü bela ve musibetten korunur.Allah Teala tarafından himaye edilir.
  • Zulümden vazgeçmeyen ,söz dinlemeyen ve bir türlü insafa gelmeyen,ıslah olmayan bir zalime karşı vekfini yapıp okumak çok etkilidir Zulmü önler.Bunun için önce vekfini yazıp etrafına sonra da çevresine,”Allahümme ya maniu amni(falan ibnü filan(kadınsa) falane binti filanenin (diye zalim,annesinin ismiyle birlikte yazılır.)an icra-i zulmi ve’l adaveh” yazılıp üzerine de (1610) kere “YA MANİ”  ismini okuduktan sonra be vekif, rüzğara karşı olan bir yere asılıp bırakılır.her gün (161) kere “YA MANİ” ile birlikte 7 kere de yazdığımız duayı okuyup söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilirse, kısa zamanda içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmü biter.yaptıkları kendi aleyhine döner.

TAVSİYE

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir