Anasayfa > Esmaül Hüsna > El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Bedi Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

El Bedi esmasının lügat anlamı:

Bed’ kökünden türemiş olan el-Bedi ismi; icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelir. Bir kimsenin dinde olmayan bir şeyi, dine sokmasına da “Bidat” denir.

El Bedi esmasının ıstılah anlamı:

 • El Bedi; ilk yaratan, yaratmaya ilk baŞlayandır.
 • El Bedî; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eŞsiz, benzersiz ve acaip olandır.
 • El Bedi; yaratmasının ve hikmetinin acaipliklerini ızhar eden, gösterendir.
 • El Bedî; zaman, mekân, madde ve alet olmaksızın yaratandır.
 • El Bedi; ol demesiyle dilediği Şeyi oldurandır.
 • El Bedi; baŞkalarının yardımına muhtaç değildir.
 • El Bedî; insani özelliklerden uzak ve münezzehtir.

 El Bedi esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

1-Rabbimiz için Şu Şekilde kullanılmıŞtır:

“O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir Şeyi yaratmak istediği vakit ona “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara 117) “Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun eŞi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her Şeyi O yaratmıŞtır ve her Şeyi hakkıyla bilen de O’dur.” (Enam 101) 2-

Rasulullah (s.a.v)’ın peygamberlerin ilki olmadığı anlamında Şu Şekilde kullanılmıŞtır:

“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 9)

3-Hıristiyanların, ruhbanlığı ilk baŞlatan oldukları anlamında Şu Şekilde kullanılmıŞtır: 347

“…Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Ġçlerinden çoğu da yoldan çıkmıŞlardır.” (Hadid 27)

El Bedî esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Kur’an’da ve sünnette Bedi ismi Allah’ın dıŞında hiçbir kimse için kullanılmamıŞtır. İnsanlar birtakım Şeyler icat edebilirler ancak bunlar için yaratma ve ilk yaratma gibi fiiller kullanılamaz. Çünkü onlar sadece var olan bir Şeyi keŞfetmiŞ, Allah’ın yaratmıŞ olduğu bir Şeyi fark etmiŞlerdir. Allah’ın vermiŞ olduğu imkânlar sayesinde, Allah’ın yarattığı alet ve edavatlarla birtakım keŞifler yapmak, yaratmak değildir.

Yaratmak, özellikle de ilk baŞtan yaratmak sadece Allah’a mahsustur. Ġnsanlar için bu ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.

2-Rabbimizi yaratmasında, zatında ve sıfatlarında bütün eksikliklerden uzak tutmalıyız. O’nun yarattığı Şeyde hiçbir bozukluk, ahenksizlik ve yanlıŞlık yoktur. Oysa insanların icat ettikleri pek çok eksik ve kusur içermektedir.

El-Bedi Ebced değeri ve zikir saati:

EL-BEDİ isminin zikir(86) adettir.Zikir saati Müşteri,günü Perşembedir.

El-Bedî Esmasının Fazileti ve Faydaları:

 • EL-BEDİ  isminin zikrine  her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır.Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimseler,şeref ve itibar sahibi olurlar.Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar.
 • Bu ismi yazıp bir malın arasına konulursa o mal hep yeni kalır.Hiç eksimez.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet pırıltıları meydana gelir.Kimsenin bilmediği konuları ve ilimlere vakıf olurlar.
 • Bir kimse (70.000) kere okursa her istediği olur.

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...