Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa > Esmaül Hüsna > El Hâdî Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
El Hâdî
El Hâdî

El Hâdî Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

EL HÂDÎ

El Hâdî esmasının lügat anlamı:

Hüda ve hidayet mastarlarından türemiş olan el Hâdi esması; meylettirmek, yöneltmek, öncülük yapmak, önde gitmek, bir şeyin başlangıcı, ilk geleni, at veya bastonun tutulan kısmı, açıklama ve beyan anlamlarına gelmektedir.

El Hâdî esmasının ıstılah anlamı:

 • El Hâdî; kullarına kendisini tanıma yollarını gösterendir.
 • El Hâdî; lütuf ile rehberlik edendir.
 • El Hâdî; kullarına kurtuluşun ve cennetin yollarını gösterendir.
 • El Hâdî; her canlıya hayatını sürdürmesi için gerekli şeyleri yapmaya sevkeden ve bu duyguları bahşedendir.

El Hâdî esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

1-Allah, insanları en doğru yola ileten ve sevk edendir:

 • “…şüphesiz Allah iman edenleri kesinlikle doğru bir yola hidayet eder.” (Hac 54)

2-Hidayet edici olarak Allah herkese yeter:

 • “…Hidayet verici ve yardımcı olarak senin Rabbin yeter.” (Furkan 31)

3-Allah insanı belli bir hedefe doğru yöneltir ve ona kabiliyetler ilham eder:

 • “Yaratıp düzene koyan, planlayıp yol gösteren Rabbinin adını tesbih ve takdis et.” (A’la 1-3)
 • “Firavun: “Rabbiniz de kimmiş ey Musa?” dedi. O da: “Bizim Rabbimiz her şeye hılkatini veren sonra da hidayete yöneltendir.” dedi.” (Taha 49-50)

4-Allah, insanları peygamberleri aracılığı ile hidayete çağırır:

 • “O peygamberleri emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet eden kimselerdi.” (Enbiya 73)

5-Allah kendi yolunda gidenlere marifet, tevfik, yardım ve zafer vererek hidayet eder:

 • “Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerin artırır ve onlara takvasını verir.” (Muhammed 17)
 • “Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırdık.” (Kehf 13)
 • “Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette biz yollarımıza iletiriz. Muhakak ki Allah muhsinlerle beraberdir.” (Ankebut 69)
 •  “…Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Onları hidayete iletecek ve durumlarını düzeltecektir ve onları kendilerine tanıttığı cennetlere girdirecektir.” (Muhammed 4-6)

6-Allah cennetlik kimselere cennet nimetlerini göstererek hidayet edecektir:

 • “Cennette altlarından ırmaklar akarken kaplerinde ne kadar kin varsa hepsini çıkarır atarız. Onlar derler ki: “Lütfedip hidayetiyle bizi bu nimetlere kavuşturan Allah’a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir.” Onlara: “işte size cennet! Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız.” diye seslenilir.” (A’raf 43)

7- Allah Şu kimselere hidayet eder:

 • “İman edenleri ihtilaftan kurtarıp hakka hidayet eder.” (Bakara 213)
 • “Kendisi için cihad edenleri yollarına hidayet eder.” (Ankebut 69)
 • “Rızasını arayanları kurtuluş yollarına hidayet eder.” (Maide 16)
 • “Kendisine yönelenlere hidayet eder.” (Rad 27)
 • “Dilediği ve dileyen kimselere hidayet eder.” (Hac 16, Kasas 56)

8-Allah Şu kimselere hidayet etmez:

 • “Zalim kavme hidayet etmez.” (Bakara 258)
 • “Kafir kavme hidayet etmez.” (Bakara 264)
 • “Fasık kavme hidayet etmez.” (Maide 108)
 • “Saptırdığı kimseye hidayet etmez.” (Nahl 37)
 • “Yalancı ve inkarcı kimseye hidayet etmez.” (Zümer 3)
 • “Haddi aşan ve yalancı kimseye hidayet etmez.” (Mü’min 28)

El Hâdî esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

1-Rabbimizden gelen hidayete uymalı ve bu konuda peygamberlerin izlerini takip etmeliyiz. Onlar ki hidayetin önderleri ve imamlarıdır. Her birinin hayatı birbirinden farklı imtihanlarla donatılmıştır. Ancak hepsinin tek bir davası vardır: Allah’ın dinini yüceltmek. Hastalıkta Hz. Eyyub, mücadelede Hz. Nuh, ayrılıkta Hz. Yakub, acelecilikte Hz. Yunus gibi hayatımızın her alanında peygamberlerin izlerini sürmeliyiz:

 • “işte o peygamberler Allah’ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların yoluna uy…” (Enam 90)

2-Toplumumuzu hidayete çağıran ve onları cennete götürmek için gayret eden kimseler olmalıyız. Ki Rabbimizin iman eden kullarını hidayete vesile kılar. Onların çabalarıyla pek çok kimseye hidayet eder. Gayret edenleri ise en güzeliyle mükafatlandırır.

 • “Mü’min adam dedi ki: “Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola hidayet edeyim.” (Mü’min 38)
Rasulullah (s.a.v) Şöyle buyurdu:
 • “Allah‟a yemin ederim ki, senin vasıtanla tek bir kişinin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır.”  (402)

3-Allah’tan gelen hidayeti gizlememeliyiz.

 • “Bu kitapta açıkça belirttikten sonra, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, iŞte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet ederler.” (Bakara 159)

4-Rabbimizden hidayet istemeliyiz:

Rasulullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:
 • “Allah‟ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (403)

Rasulullah (s.a.v) namaza başlamadan önce şöyle dua ederdi:

”Cebrail, Mikail ve İsrafil‟in Rabbi olan, gökleri ve yeri yaratan, görülen ve görülmeyeni bilen Allah‟ım! Kullarının anlaşmazlığa düŞtüğü konularda aralarında hüküm veren sensin. Anlaşmazlığa düşüldüğünde beni izninle hakka ulaştır. şüphesiz sen dilediğini dosdoğru yola ulaştırırsın.” (404)

El Hâdî Ebced değeri ve Zikir saati:

El Hâdî; isminin zikir adedi (20) adettir. Zikir saati Güneş, zikir günü Pazardır. Büyük ebced değerine göre (20×20=400) olarak okunması daha etkilidir.

El Hâdî Esmasının Fazileti ve Faydaları:

 • El Hâdî ismini her gün (400) defa okumaya devam eden kimse Cenab-ı Hakkın gizli açık birtakım lutüf ve inayetinine mazhar olur.Bütün işlerinde başarılı olur.
 • Birbrlerini sevmeyen arkadaş,dostlar,karı-koca,iki kardeş,görümce ve elti,kayınvalide ve gelin vs.için temiz bir kaseye (20) defa yazıp,üzerine (1600) kere “Ya Hâdî”  okuyarak haberleri olmadan içirilirse, araları düzelir,dargınlık,kıskançlık,kırgınlık ve nefret gider.yerine dostluk,kardeşlik ve barış alır.
 • Bu ismi sürekli okuyup vird edinen kimsenin eşi ve çocukları kendisinin severler,itaat ederler ve bağlanırlar.
 • Herhangi bir idareci veya amir bu ismi vird edinirse meri altındakiler itaaat ederler,Sevgi ve muhabbetlerini kazanır, emirlerine rahatça ve hiç yüksünmeden yerine getirirler.

 

Kaynaklar

402 Buhari, Cuma, 29, Cihad, 102,143.
403 Müslim, Kitabu‟z- Zikr 72. Tirmizi 3489. Ġbni Mace 3832. Ahmed 1/411.
404 Nesai/Kıyamu‟l-Leyl 17. Tirmizi/Daavat 3420.
Arif Arslan  Esmaül hüsna  sırları

Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...