Anasayfa > Esmaül Hüsna > En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları
En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

En Nur Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

En Nur esmasının lügat anlamı:

Rabbimizin En Nur esması, ışık ve ışık kaynağı anlamlarına gelmektedir.

En Nur esmasının ıstılah anlamı:

  • En Nur; göklerin ve yerin nurudur.
  • En Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır.
  • En Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini indirendir.
  • En Nur; insanlara kitabı indiren ve peygamberi gönderendir.
  • En Nur; dünyada nur ile birlikte yaşayanları kıyamet günü asıl nura kavuşturacaktır

  En Nur esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:

  1-Rabbimiz göklerin ve yerin nurudur:

    • “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ıŞık, nur üstüne nurdur. Allah insanlara işte böyle misaller verir. Allah her şeyi iyi bilendir.” (Nur 35)

  2-Nur kelimesi Allah’ın hidayeti anlamında kullanılır:

    • “Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostu ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlığa çıkarır…” (Bakara 257)
    • “Allah kimin gönlünü İslam’a açmıŞsa o, Rabbinden bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah’ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.” (Zümer 22)

  3-Nur kelimesi Kur’an anlamında kullanılır:

    • “Elif lam ra. Bu kitap Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” (İbrahim 1) 340
    • “Onun için Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Teğabün 8)
    • “Ey insanlar! şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” (Nisa 174)

  4-Nur kelimesi İslam anlamında kullanılır:

    • “Allah’ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.” (Tevbe 32)

  En Nur esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:

  1-Bizler dünyada Rabbimizin vermiş olduğu nurlu yoldan yürümeli, O’ndan gelen nur dolu kitaba ve dine tabi olmalıyız. Rabbimiz “Nur” kelimesini tekil olarak, “Zulumat” kelimesini de çoğul olarak kullanmıştır. Çünkü Allah’ın dini ve yolu tektir. Ancak sapık yollar, karanlık merkezleri ise sayıca çok fazladır.

  Eğer bugün kitabımızın aydınlık yolunda yürürsek hayatımızın her alanında kitabımızı elimize bir fener olarak alır ve onun ışığını takip edersek kıyamet günü Rabbimiz bize izinde yürüyeceğimiz gerçek bir nur verecektir.

    •  “Mü’min erkeklerle mü’min kadınları önlerinden ve sağlarından nurları ile koşarken gördüğün günde, onlara: “Bugün müjdeniz, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.” denilir. İşte en büyük kurtuluş budur. Münafık erkekler ve münafık kadınlar mü’minlere: “Bizi bekleyin de nurunuzdan bir parça ışık alalım.” diyeceği günde kendilerine: “Arkanıza dönün de bir ıŞık arayın.” denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet dışında da azap olan bir sur çekilir.” (Hadid 12-13)

  2-Rasulullah (s.a.v) namaza başlarken Şöyle dua ederdi:

  “Allah‟ım! Bütün hamd ve övgüler Sana‟dır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun..” (400)

  Yine Rasulullah (s.a.v) mescide girerken şöyle dua ederdi:

  Allah‟ım! Kabrimde ve kemiklerimde bana bir nur ver. Nurumu artır. Nurumu artır. Nurumu artır. Bana nur üstüne nur ihsan et. Allah‟ın adıyla. Salât ve selam Allah‟ın Rasulünün üzerine olsun. Allah‟ım bana rahmetinin kapılarını aç.  (401)

  En Nur Ebced değeri ve zikir saati:

  En Nur isminin zikri (256) adettir.Zikrin saati Müşteri,günü perşembedir.Ancak zikir saatinin bir kaç ismde olduğu gibi bunda da farklı olduğunu söyleyen alimler var.Onlara göre zikir saati Zühre zikir günü Cuma’dır.Tabii bunlar ne etkili günlerdir.Başka günlerde de yapılabilir.

  Bu farklı hesaplamalarda da ayrı anlamları vardır. kadılar ve erkeklere göre durum değişiyor.Mesela bu ismin zikrini Güneş saatinde erkekler ,Zühre ve  Ay saatinde ise hanımlar daha çok yararlanmaktadır.

  En Nur Esmasının Fazileti ve Faydaları:
  • Bu ismin zikrine devam ederek her gün(256) defa okumaya devam eden kimseler, anlamsız  üzüntü ve kuruntulardan,boş sıkıntı ve kederlerden kurtulurlar,mutlu ve huzurlu olurlar.
  • Sürekli okuyanlar yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilen,sayılan ve arana birer kişi haline gelirler.
  • Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gem ve kederden kurtulmak için bu ismin zikrine devam etmek yeterlidir.Çünkü üzülmek bir şeyi değiştirmez, ancak çok defa üzülmemek insanın elinde olmayan şeylerdendir.
   Bu nedenle elimizde olmayan şeylerden kurtulmak yüce Allah’ın bize verdiği ipuçlarıyla yani bazı iismleri ile müraccat edip sığınmak gerekir.En Nur esması de bu iş içindir.
  • Her gün (256) defa zikreden kimsenin basireti yani gözü ve gönlü nurlu olur.içi dışı aydınlanır.
  • Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse yemek esnasında her lokmayı yerken “Ya Nur” diye Allah’ın bu ismini zikrederse,eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
   Kaynaklar

  400 Buhari/Cuma 27. Müslim/Salatu‟l-Müsafirin 17. 341
  401 Nesai

  Esmaül Hüsna arşivi için tıklayınız!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab Esmasının Anlamı, Fazileti ve Faydaları

Et Tevvab esmasının lügat anlamı: Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvab ismi, kullarının yönelişlerini ve dönüşlerini ...