Nikah Adabı

Hadis No : 5622
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Uzerine de def vurun.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1089)

 

Hadis No : 5623
Ravi: Aişe
Tanım: Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (sav): “Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Nikah 63

 

Hadis No : 5624
Ravi: Muhammed İbnu Hatıb el-Cumahi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “[Nikah’da] haramla helali ayıran fark, def ve sestir.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1088); Nesai, Nikah 72, (6, 127, 128)

 

Hadis No : 5625
Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir köle satın alırsa şöyle dua etsin: “Allahım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaratılış üzere olmasını diliyorum. Onun şerrinden ve şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum. Eğer bir deve satın alırsa, eliyle hörgücünün üstünden tutup aynı şeyi söylesin.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 46, (2160)

 

Hadis No : 5626
Ravi: Zeyd İbnu Eşlem
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir hizmetçi (köle) satın alırsa, perçeminden tutup ona bereketle dua etsin. Bir deve satın alınca hörgücünün tepesinden tutup, şeytan-ı racime karşı Allah’a istiazede bulunsun.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 52, (2, 547)

 

Hadis No : 5627
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav), evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi: “Allah sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 37, (21,30); Tirmizi, Nikah 7, (1091)

 

Hadis No : 5628
Ravi:
Tanım: Hasan(-ı Basri) anlatıyor: “Akil İbnu Ebi Talib (ra), Beni Cüşem’den bir kadınla evlenmişti. Onu: “Kaynaşma ve oğullar” dileyerek tebrik ettiler. Fakat o: “Resulullah (sav)’ın kullandığı tabirlerle dua edin: “Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin” deyin!” dedi.

Kaynak: Nesai, Nikah 73, (6,128)

 

Hadis No : 5629
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) benimle Şevval’de nikah yapmıştı. Şevval’de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?” [Urve der ki: “Hz. Aişe (ra)] yakınlarından olan kadınları Şevval ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi.”

Kaynak: Müslim, Nikah 73, (1423); Tirmizi, Nikah 9, (1093); Nesai, Nikah 77, (6, 130)

 

Hadis No : 5630
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: “Allah’ın adıyla! Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!” dese, sonra da Allah bu temastan onlara bir evlad nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar vermez.”

Kaynak: Buhari, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Nikah 116, (1434); Ebu Davud, Nikah 46, (2161); Tirmizi, Nikah 8, (

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler

Hadis No : 5706 Ravi: Ömer Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını ...