Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Nikah Bölümü > Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler

Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler

Hadis No : 5706
Ravi: Ömer
Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını kendi memleketinden dışarı çıkarmama şartını kabul ederse, bilahare kadın razı olmadıkça, onu dışarı çıkaramaz.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 31, (1127)

 

Hadis No : 5707
Ravi: Ali
Tanım: Anlatıldığına göre, bu meseleden (nikahta koşulan şarta uyma meselesinden) sorulmuştur da şu cevabı vermiştir: “Allah Teala hazretlerinin şartı kadının koştuğu şarttan da, onun şartını kabul edenden de önce gelir.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 31 (1127)

 

Hadis No : 5708
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Hanımım değen eli reddetmiyor!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Onu uzaklaştır!” emretti. Adam: “Nefsimin ona takılmasından korkuyorum” deyince: “Öyleyse ondan faidelen” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 4, (2049); Nesai, Nikah 12, (6, 67)

 

Hadis No : 5709
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadın kadına [bir örtünün altında] mübaşeret etmemelidir, onu tutup kocasına vasfeder de adam görmüş gibi olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 44, (2150); Tirmizi, Edeb 38, (2793); Buhari, Nikah 118)

 

Hadis No : 5710
Ravi: Ata İbnu Yesar
Tanım: Resulullah (sav) Hz. Fatıma (ra)’ya çehiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve içerisi izhirle doldurulmuş bir minder verdi.

Kaynak: Nesai,Nikah 81, (6, 135)

 

Hadis No : 5711
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “ben genç bir insanım, günahtan korkuyorum, evlenecek maddi imkan da bulamıyorum, hadımlaşmayayım mı?” dedim. Aleyhissalatu vesselam bana cevap vermedi. Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim. Yine cevap vermedi. Sonra: “Ey Ebu Hureyre! buyurdu. Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurumuştur. Bu durumda ister hadımlaş ister bırak.”

Kaynak: Buhari, Nikah 8; Nesai, Nikah 4, (6, 59)

 

Hadis No : 5712
Ravi: Ma’mer
Tanım: Süfyan-ı Sevri merhum (bir gün) bana: “Ailesinin bir yıllık -veya yarı yıllık- yiyeceğini cemeden kimse hakkında bir şey işittin mi?” diye sormuştu. O anda ne söyleyeceğim aklıma gelmedi. Ama sonradan İbnu Şihab’ın bize tahdis ettiği bir hadisi hatırladım. Hadis İbnu Şihab’a Malik İbnu Evs’ten, ona Hz. Ömer (ra)’den gelmişti. Hadiste Aleyhissalatu vesselam’ın, Beni’n-Nadir hurmalığını satıp ailesi için bir yıllık yiyeceklerini ayırdığı belirtilmekte idi. [Rezin tahric etti]

Kaynak: Buhari, Nafakat 3; Müslim, Cihad 49, (1757)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Nikah Akdi

Hadis No : 5631 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Biz Resulullah (sav) ile birlikte gazveye çıkmıştık. ...