Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Nikah Bölümü

Nikah Bölümü

Veliler Ve Şahidler

Hadis No : 5638 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav): “Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikahı batıldır!” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Devamla: “Eğer kocası zifaf yaptıysa, kadının fercinden helal addetmiş olması sebebiyle mehir kadınındır. Eğer (veliler) ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Zevceleri

Hadis No : 5596 Ravi: Aişe Tanım: Urve merhum, Hz. Aişe (ra)’den şunu nakletmiştir: “Hz. Peygamber (sav) bana dedi ki: “Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası icerisinde getirdi ve “Bu senin zevcendir, aç onu!” ...

Devamını Oku »

Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler

Hadis No : 5683 Ravi: İbnu’l-Müseyyeb Tanım: Hz. Ömer (ra) dedi ki: “Kim, kendisinde delilik veya cüzzam veya baras (alaten) bulunan biriyle evlenir ve temasta da bulunursa, mehir tamamiyle kadının olur. Ancak bu, kadının velisi üzerinde erkeğe bir borç olur.” ...

Devamını Oku »

Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler

Hadis No : 5706 Ravi: Ömer Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını kendi memleketinden dışarı çıkarmama şartını kabul ederse, bilahare kadın razı olmadıkça, onu dışarı çıkaramaz. Kaynak: Tirmizi, Nikah 31, (1127)   Hadis No : 5707 Ravi: ...

Devamını Oku »

Nikah Akdi

Hadis No : 5631 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Biz Resulullah (sav) ile birlikte gazveye çıkmıştık. Beraberimizde kadın yoktu. “Husyelerimizi aldırmayalım mı?” diye sorduk. Bizi bundan yasakladı, sonra da muvakkat istifade hususunda bize ruhsat tanıdı. Herhangi birimiz, bir elbise mukabilinde kadınla, ...

Devamını Oku »

Nikah Adabı

Hadis No : 5622 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Uzerine de def vurun.” Kaynak: Tirmizi, Nikah 6, (1089)   Hadis No : 5623 Ravi: Aişe Tanım: Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. ...

Devamını Oku »

Müebbed Haramlık

Hadis No : 5652 Ravi: İbnu Abbas Tanım: İbnu Abbas (ra), “Nesebten yedi, sıhriyetten de yedi kişi haram edilmiştir” demiş ve şu ayeti okumuştur. (Mealen): “Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin ...

Devamını Oku »

Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar

Hadis No : 5669 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) hala ile teyzenin veya hala ile halanın aynı adamın nikahında birleştirilmesini mekruh addetti.” [Bir rivayette: “Resulullah (sav), kadının halası veya teyzesi üzerine nikahlanmasını yasakladı” denmiştir.] Kaynak: Ebu Davud, Nikah 13, ...

Devamını Oku »

Kız İsteme; Nikah Duasi Ve Nazar

Hadis No : 5615 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav), kişiyi, kardeşi bir kızı isteme sırasında o kıza talip olmaktan nehyetti, “Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse o takdirde talib olabilir” buyurdu. Kaynak: Buhari, Nikah 45; Müslim, Nikah ...

Devamını Oku »

Kadınlar Arasında Adalet

Hadis No : 5694 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü (vücudunun) yarısı düşük olarak gelir.” [Diğer bir rivayette “Bir tarafı eğri (mefluç) olarak “denmiştir.] Kaynak: Ebu Davud, Nikah ...

Devamını Oku »

Evlenmeye Teşvik Ve Tergib

Hadis No : 5609 Ravi: Ma’kıl İbnu Yesar Tanım: Resulullah (sav)’a bir adam gelerek: “Ben (evlenmek üzere) asaletli ve güzel bir kadın buldum. Ancak kısırdır, çocuk doğurmuyor. Onunla evleneyim mi?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Hayır evlenme!” buyurdular. Sonra adam ikinci ...

Devamını Oku »

Azl Ve Gayle Hakkında

Hadis No : 5703 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav)’la birlikte Beni’l-Müstalik Gazvesi’ne çıktık. Arap esirlerinden çokça esir ele geçirdik. Kadınlara karşı arzu duyduk. Çünkü üzerimizde bekarlık şiddet kesbetmişti. Hep azil yapmak istiyorduk ve: “Aramızda Resulullah (sav) varken, ona sormadan ...

Devamını Oku »