Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Nikah Bölümü > Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler

Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler

Hadis No : 5683
Ravi: İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: Hz. Ömer (ra) dedi ki: “Kim, kendisinde delilik veya cüzzam veya baras (alaten) bulunan biriyle evlenir ve temasta da bulunursa, mehir tamamiyle kadının olur. Ancak bu, kadının velisi üzerinde erkeğe bir borç olur.”

Kaynak: Muvatta, Nikah 9, (2, 526)

 

Hadis No : 5684
Ravi: İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: Hz. Ömer (ra) buyurdular ki: “Bir kadın kocasını kaybeder, nerede olduğunu da bilemezse dört yıl bekler, sonra dört ay on gün oturur, sonra nikahı (başkasına) helal olur.”

Kaynak: Muvatta, Talak 52, (2, 575)

 

Hadis No : 5685
Ravi: İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: Nadre İbnu’l-Ektem denen ensardan bir zattan naklen kaydettiğine göre, demiştir ki: “Ben bakire bildiğim bir kadınla evlendim, gerdeğe girince hamile olduğunu gördüm. (Durumu Resulullah’a arzettiğim vakit) Aleyhissalatu vesselam: “Fercinden istifaden sebebiyle mehir onundur, çocuk da sana köledir” buyurdu ve aramızı ayırdı, ilaveten: “Çocuğu doğurunca had uygulayın!” emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 38, (2131, 2132)

 

Hadis No : 5686
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir Hıristiyan kadın, bir zımminin nikahı altında iken, kocasından bir müddet önce Müslüman olsa, artık kocasına haram olur.

Kaynak: Buhari, Talak 20

 

Hadis No : 5687
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir adam önce kendisi Müslüman olup geldi, sonra da hanımı Müslüman olup geldi. Kocası: “Ey Allah’ın Resulü! Hanımım da benimle birlikte Müslüman olmuştu!” dedi. Aleyhissalatu vesselam, hanımını kendisine iade etti.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 23, (2238); Tirmizi, Nikah 43, (1144)

 

Hadis No : 5688
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Bir kadın, Müslüman oldu ve (yeni bir erkekle) evlendi. Bunun üzerine (eski) kocası Resulullah (sav)’a gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Ben de Müslüman olmuştum. Hanımım Müslüman olduğumu da biliyor” dedi. Aleyhissalatu vesselam, kadını ikinci kocasından ayırıp eski kocasına iade etti.

Kaynak: Ebu Davud, Talak 23, (2239); İbnu Mace, Nikah 60, (2008)

 

Hadis No : 5689
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) kızı Zeyneb’i Ebu’l-As İbnu’r-Rebi’e, altı yıl sonra eski nikahı ile geri verdi (ne nikah, ne mehir) hiçbir şeyi yenilemedi.

Kaynak: Ebu Davud, Talak 24, (2240); Tirmizi, Nikah 43, (1143)

 

Hadis No : 5690
Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi
Tanım: Resulullah (sav) (kızı) Zeyneb (ra)’i kocası (Ebu’l-As’a) yeni bir mehirle iade etti.

Kaynak: Tirmizi, Nikah 43, (1142); İbnu Mace, Nikah 60, (2010)

 

Hadis No : 5691
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Resulullah (sav) zamanında, bir kısım kadınlar, kendi yurtlarında Müslüman oldular. Bunlar hicret de etmediler. Bunlar İslam’a girdikleri zaman kocaları kafir idiler. Bunlardan biri Velid İbnu’l-Mugire’nin kızıydı. Bu kadın Safvan İbnu Ümeyye’nin nikahı altında idi. Bu hanım Fetih günü Müslüman olmuş, kocası Safvan da İslam’dan kaçmıştı. Aleyhissalatu vesselam peşinden amcasının oğlu Vehb İbnu Umeyr’i, kendisine bir eman alameti olarak şahsi ridasıyla birlikte gönderdi. [Resulullah onu İslam’a çağırıyor ve yanına gelmeye davet ediyordu: (Gelince bakacak), İslam hoşuna giderse kabul edecekti, gitmezse kendisine iki ay müsaade edecekti. Safvan, Aleyhissalatu vesselam’ın yanına ridasıyla birlikte gelince, yüksek sesle [halkın arasında] bağırarak: “Ey Muhammed! İşte Vehb İbnu Umeyr! Senin fidanı bana getirdi ve senin beni yanına davet ettiğini, İslam hoşuma giderse kabul edeceğimi, gitmezse bana iki ay mühlet tanıyacağım söyledi” dedi. Resulullah (sav) kalkıp: “Ey Ebu Vehb (devenden) in!” buyurdu. Fakat o: “Hayır, vallahi, meseleyi benim için açıklığa kavuşturmadıkça inmem!” dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Sana, daha fazla, dört ay mühlet tanıyorum” buyurdular. Sonra Resulullah Havazin tarafına Huneyn Seferi’ne çıktı. (Sefer hazırlığı sırasında) Safvan’a adam göndererek çağırtıp, emaneten silah ve başka harp malzemesi vermesini talep etti. Safvan: “Zorla mı, gönül rızasıyla mı istiyorsun?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Gönül rızasıyla!” buyurdu. Safvan [yanında bulunan] silah vs.yi iane olarak verdi. Sonra Safvan kafir olduğu halde Resulullah (sav)’la birlikte döndü. Huneyn Gazvesi’ne, Taifin fethine katıldı. Bu esnada henüz kafirdi. Ama hanımı Müslüman olmuştu. Aleyhissalatu vesselam aralarını ayırmadı. Bu hal Safvan (ra)’ın Müslüman oluşuna kadar devam etti. Müslüman olduktan sonra hanımı eski nikahıyla onun yanında kaldı. Safvan ile hanımının Müslüman oluşu arasında iki ay kadar bir zaman mevcuttur.

Kaynak: Muvatta, Nikah 44, (2, 543, 544)

 

Hadis No : 5692
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İbnu Ömer (ra), bir kölenin nikahı altında bulunan bir cariye, hürriyetine kavuşacak olursa, (bu azadlıktan sonra) kendisine kocası temas etmedikçe (bu evliliğe devam edip etmemede) muhayyer olduğunu söylerdi.

Kaynak: Muvatta, Talak 26, (2, 562)

 

Hadis No : 5693
Ravi:
Tanım: İmam Malik rahimehullah’a ulaştığına göre, Hz. Ömer -veya Hz. Osman- (ra), bir erkeği “hürüm” diye nefsiyle aldatıp evlenen ve birçok çocuk doğuran cariye hakkında “adam, çocukların, köle emsalleriyle fidyelerini öder” diye hükmetmiştir. İmam Malik, “Bu kıymet, nazarında en adildir” demiştir. [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Muvatta, Akdiye 23, (2, 741)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Nikah Akdi

Hadis No : 5631 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Biz Resulullah (sav) ile birlikte gazveye çıkmıştık. ...