Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Nikah Bölümü > Kız İsteme; Nikah Duasi Ve Nazar

Kız İsteme; Nikah Duasi Ve Nazar

Hadis No : 5615
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav), kişiyi, kardeşi bir kızı isteme sırasında o kıza talip olmaktan nehyetti, “Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse o takdirde talib olabilir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Nikah 45; Müslim, Nikah 49-66, (1412-1414); Muvatta, Nikah 1, (2, 523); Ebu Davud, Nikah 18,

 

Hadis No : 5616
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) bize hacet duasını öğretti. Şöyleydi: “Hamd Allah’a mahsustur. O’ndan yardım dileriz, O’ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Allah kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna da şehadet ederim. Ey iman edenler, adını zikrederek birbirinize talepte bulunduğunuz Allah’tan ve aranızdaki akrabalık bağını koparmaktan korkun! Şurası muhakkak ki Allah üzerinizde murakıbtır” (Nisa 1). “Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun. Sakın ha Müslümanlar olmaktan başka şekilde ölmeyin” (Al-i İmran 102). “Ey iman edenler Allah’ tan korkun ve sağlam bir söz söyleyin. Ta ki Allah sizin işlerinizi salaha çıkarsın ve günahlarınızı da affetsin. Kim Allah ve Resulü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 70-71).

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 33, (2118); Tirmizi, Nikah 16, (1105); Nesai, Cum’a 24, (3, 105)

 

Hadis No : 5617
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İçerisinde teşehhüd bulunmayan bir dua, kesilmiş el gibidir.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 16, (1106); Ebu Davud, Edeb 22 (4841)

 

Hadis No : 5618
Ravi:
Tanım: Beni Suleym’den bir adam anlatmıştır; “Resulullah (sav)’dan Ümame Bintu Abdilmuttalib (ra)’i istedim, onu bana teşehhüd okumadan nikahladı.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 30, (2l20)

 

Hadis No : 5619
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bir kadının talibi olunca, onun kendini evlenmeye davet eden yerini görmeye muktedirse, onu hemen yapsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 19, (2082)

 

Hadis No : 5620
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Adamın biri ensardan bir kadınla evlenmişti. Resulullah (sav): “Kadına baktın mı?” diye sordu. Adam: “Hayır” deyince: “Git, kadına bak. Çünkü ensarın gözlerinde bir şey vardır!” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Nikah 74, (1424); Nesai, Nikah 23, (6, 77)

 

Hadis No : 5621
Ravi: Mugire
Tanım: Anlattığına göre, o bir kadın istemiştir. Resulullah (sav) kendisine: “Ona bak! Zira bakman, aranızdaki uyum için daha muvafıktır!” buyurdular.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 5, (1087); Nesai, Nikah 17, (6, 69)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Nikah Mevzuuna Giren Muhtelif Meseleler

Hadis No : 5706 Ravi: Ömer Tanım: Bir adam bir kadınla evlenir, nikah sırasında kadını ...