Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hilafet ve İmametle İlgili Bölüm > İmam Ve Emire İtaatin Vacib Oluşu

İmam Ve Emire İtaatin Vacib Oluşu

Hadis No : 1713
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dinleyin ve itaat edin! Hatta, üstünüze, başı kuru üzüm danesi gibi siyah Habeşli bir köle bile tayin edilmiş olsa, aranızda Kitabullah’ı tatbik ettikçe… (itaatten ayrılmayın).”

Kaynak: Buhari, Ahkam 4, Ezan 54,56

 

Hadis No : 1714
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah’a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmiş ise, mutlaka Allah’a isyan etmiştir. Kim emire itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse mutlaka bana isyan etmiş olur.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 1, Cihad 109; Müslim, İmaret 33, (1853); Nesai, Bey’at 27, (7, 154)

 

Hadis No : 1715
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman kişiye, hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Ancak, masiyet (Allah’a isyan) emredilmişse o hariç, eğer masiyet emredilmişse, dinlemek de yok, itaat de yok.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 4, Cihad 108; Müslim, İmaret 38, (1839); Tirmizi, Cihad 29, (1708); Ebu Davud, Cihad 8

 

Hadis No : 1716
Ravi: Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size emirlerinizin en hayırlıları kimlerdir, en şerirleri kimlerdir haber vereyim mi? Onların en hayırlıları sizlerin sevgisine mazhar olanlar sizleri sevenlerdir; lehlerinde hayırla dua edersiniz, onlar da size hayır dua ederler. Ümeranızın şerirleri de sizin buğzettiklerinizdir, onlar da size buğzederler, siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet ederler.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten 77, (2265)

 

Hadis No : 1717
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim itaatten çıkar, cematten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körü körüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mü’min olanlarına hürmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 4; Müslim, İmaret 53, (1848); Nesai, Tahrim 28, (7, 123); İbnu Mace, Fiten 7, (3948)

 

Hadis No : 1718
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Allah’ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa, Allah da onu alçaltır.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten 47, (2225)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

İmam Ve Emirin Vazifeleri

Hadis No : 1703 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hepiniz çobansınız ve ...