Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hilafet ve İmametle İlgili Bölüm > İmamlığı Ve Emriliği Sahih Olanlar

İmamlığı Ve Emriliği Sahih Olanlar

Hadis No : 1698
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki halifeye birden biat edildi mi, onlardan ikincisini öldürüverin.”

Kaynak: Müslim, İmaret 61, (l852)

 

Hadis No : 1699
Ravi: Arface İbnu Şureyh
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Siz bir kişinin etrafında birlik halinde iken, bir başkası gelip, kuvvetinizi kırmak veya cemaatinizi bölmek isterse, onu öldürüverin.”

Kaynak: Müslim, İmaret 60, (1852)

 

Hadis No : 1700
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beni İsrail’i peygamberler (as) idare ediyorlardı. Bir peygamber ölünce onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Ancak, benden sonra peygamber yok. Ama ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklar. Orada bulunanlar: “(Onlar hakkında) bize ne emredersiniz?” diye sordular. “Önceki biatınıza sadakat gösterin. Onlara haklarını verin. Onlar üzerindeki haklarınızı (eda etmedikleri taktirde, kendilerinden değil) Allah’tan isteyin. Zira Allah Teala, idareleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Enbiya 50; Müslim, İmaret 44, (1842)

 

Hadis No : 1701
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav), İbnu Ümmi Mektum’u, iki defa kendi yerine Medine’de halef bıraktı.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 3, (2931)

 

Hadis No : 1702
Ravi: Ebu Bekre
Tanım: Resulullah (sav)’dan işitmiş olduğum bir kelimenin Cemel Vak’ası sırasında Allah’ın izni ile faydasını gördüm. Şöyle ki bir ara, neredeyse ashab-ı Cemel’e katılarak onların yanında yer alıp savaşmaya karar vermiştim. Hemen, Resulullah (sav)’ın, “İranlıların başına Kisra’nın kızı kraliçe oldu” diye haber geldiği zaman (söylemiş olduğu sözü hatırladım ve onlara katılmaktan vazgeçtim. O zaman Efendimiz: “İşlerini kadına tevdi eden bir kavm felah bulmayacaktır” demiş idi. (Tirmizi’de şu ziyade gelmiştir: “Hz. Aişe Basra’ya geldiği zaman bunu hatırladım. Bu söz sayesinde Allah beni muhafaza etti”)

Kaynak: Buhari, Fiten 17, Megazi 82; Tirmizi, Fiten 75, (2263); Nesai, Kudat 8 (8, 227)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

İmam Ve Emire İtaatin Vacib Oluşu

Hadis No : 1713 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dinleyin ve itaat edin! ...