Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü

Hacc Ve Umre Bölümü

Hıcr’ın Gerisinde Tavaf

Hadis No : 1375 Ravi: Ebu’s-Sefer Said İbnu Muhammed Tanım: İbnu Abbas (ra)’ı işittim, diyordu ki: “Ey insanlar, size söyleyeceğimi benden dinleyin, (bilahare) söyleyeceklerinizi de bana dinletin. İbnu Abbas şöyle dedi, İbnu Abbas böyle dedi diye kafadan atmayın. Beytullah’ı kim ...

Devamını Oku »

Helak Olan Kurbanlık Hakkında Hadisler

Hadis No : 1498 Ravi: Naciye el-Huzai Tanım: Resulullah (sav) hedy’ini Medine’den benimle gönderdi. Ben: “Bunlardan yolda helak olan çıkarsa ben ne yapacağım?” diye sordum. “Hemen kesersin, nalınını kanına batırırsın, sonra onunla insanlar arasından çekilirsin, yerler” dedi. Kaynak: Muvatta, Hacc ...

Devamını Oku »

Hastalık Ve Eza Sebebiyle Haccda Mahsur Kalanlar

Hadis No : 1512 Ravi: Ka’b İbnu Ucre Tanım: (Biz Hudeybiye’de iken), Resulullah (sav) yanıma geldi. O sırada ben tenceremin altını yakıyordum. Yüzümde de bitler kaynaşıyordu. Resulullah (sav) bana: “Başındaki şu böcekler seni rahatsız etmiyor mu?” diye sordu. Ben: “Evet! ...

Devamını Oku »

Harem’de Silah Taşımak Hakkında Hadisler

Hadis No : 1554 Ravi: İbnu Cüreyc Tanım: İbnu Ömer (ra)’in ayağının çukuruna, Mina’da mızrağın uç demiri isabet etti. Haccac, İbnu Ömer (ra)’a geçmiş olsun ziyaretine geldi, İbnu Ömer (ra)’e: “Keşke sana bunu isabet ettireni bilseydik (de cezalandırsaydık)” dedi. İbnu ...

Devamını Oku »

Halk Ve Taksir Hakkında Hadisler

Hadis No : 1444 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) cemretu’l-Akabe’ye geldi, taşlarını attı, sonra Mina’daki menziline (konakladığı yere) geldi ve kurbanını kesti. Sonra berbere: “Al!” dedi ve sağ yanını işaret etti. Sonra sol tarafını işaret etti, sonra (kesilen saçları) halka ...

Devamını Oku »

Haccın Vücubu Hakkında Hadisler

Hadis No : 1163 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Bir gün Resulullah (sav) bize şöyle hitab etti: “Ey insanlar, size hacc farz kılınmıştır. Şu halde haccı eda edin. Cemaatte bulunan bir adam: “Her sene mi, Ey Allah’ın Resulü?” diye sordu. Resulullah ...

Devamını Oku »

Haccın Faziletleri Hakkında Hadisler

Hadis No : 1152 Ravi: Aişe Tanım: Ey Allah’ın Resulü, dedim, “cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmiyelim mi?” Şu cevabı verdi: “Ancak, cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır.” Hz. Aişe der ki: ...

Devamını Oku »

Haccla İlgili Müteferrik Hadisler

Hadis No : 1558 Ravi: Aişe Tanım: Ey Allah’ın Resulü, Mina’da, seni güneşe karşı gölgeleyecek bir bina yapmayalım mı? demiştim, bana: “Hayır!” dedi. “Orası oraya gelenlere develerini ıhdırma yeridir!” Kaynak: Ebu Davud, Menasik 90, (2019); Tirmizi, Hacc 51, (881); İbnu ...

Devamını Oku »

Haccda Niyabet Hakkında Hadisler

Hadis No : 1541 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Fadl İbnu Abbas (ra), Resulullah (sav)’ın terkisinde idi. Has’ame’den bir kadın birşeyler sormak istiyordu. Fadl, kadına, kadın da Fadl’a bakmaya başladı. Resulullah (sav) eliyle Fadl’ın başını öbür istikamete çevirdi. Kadın: “Ey Allah’ın ...

Devamını Oku »

Haccda Müddette Yanılanlar Veya Yolu Kaybedenler

Hadis No : 1519 Ravi: Süleyman İbnu Yesar Tanım: Ebu Eyyüb el-Ensari (ra) hacc yapmak üzere yola çıktı. Mekke yolu üzerindeki Badiye’ye gelince develerini kaybetti. Yevm-i nahrde Hz. Ömer (ra)’e gelerek, durumu ona anlattı. Hz. Ömer (ra) kendisine: “Önce umre ...

Devamını Oku »

Hacc-ı İfrad Hakkında Hadisler

Hadis No : 1267 Ravi: Aişe Tanım: Hz. Peygamber (sav) hacc-ı ifrad yapmıştır. Kaynak: Müslim, Hacc 122, (1211); Muvatta, Hacc 38, (1, 335); Tirmizi, Hacc 10, (820); Ebu Davud, Menasik 23   Hadis No : 1268 Ravi: İbnu Ömer Tanım: ...

Devamını Oku »

Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi

Hadis No : 1278 Ravi: Abdullah İbnu Şakik Tanım: Hz. Osman (ra) hacc sırasında temettuda bulunmayı yasaklıyor, Hz. Ali de bunu emrediyordu. Hz. Osman, Hz. Ali (ra)’ye bir kelam söyledi. Hz. Ali (ra): “Sen de biliyorsun ki biz, Resulullah (sav)’la ...

Devamını Oku »

Hacc-ı Kıran Hakkında Hadisler

Hadis No : 1271 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav)’ı hacc ve umre her ikisi için de (ihrama girip) telbiye çekerken işittim. Bekr İbnu Abdillah el-Müzeni demiş ki: “Ben bunu Abdullah İbnu Ömer (ra)’e söyledim. Bana: “Resulullah (sav) sadece hacc için ...

Devamını Oku »

Erkeklerin Kadınlarla Karışık Tavafları

Hadis No : 1374 Ravi: İbnu Cüreyc Tanım: Ata, bana İbnu Hişam’ın kadınları erkeklerle karışık olarak tavaftan yasakladığı zaman dedi ki: “O bunu nasıl yasaklar, Resulullah (sav)’ın zevceleri bile erkeklerle birlikte haccettiler!” Ben Ata’ya sordum: “Onların beraber hacdan örtünme emrinden ...

Devamını Oku »

Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse

Hadis No : 1516 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav), (Hudeybiye’de) engellenmişti. Başını traş etti, kurbanını kesti, hanımlarına temasta bulundu, müteakip sene umresini yaptı.” Kaynak: Buhari, Muhsar 1   Hadis No : 1517 Ravi: Naciye İbnu Cündüb Tanım: (Hudeybiye’de) kurbanlıkların ...

Devamını Oku »

Çocuğun Haccı Hakkında Hadisler

Hadis No : 1549 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Ravha’da bir grup yolcuya rastladı. Onlardan bir kadın kendisine bir çocuğu kaldırıp: “Bunun için de hacc caiz olur mu?” diye sordu. Resulullah (sav): “Evet olur ve sana da sevab vardır” ...

Devamını Oku »

Binerek Ve Yürüyerek Taşlama

Hadis No : 1439 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Peygamber (sav) taşları atacağı zaman yaya gider, yaya dönerdi. Kaynak: Ebu Davud, Menasik 78, (1969); Tirmizi, Hacc 63, (900)   Hadis No : 1440 Ravi: Kasım İbnu Muhammed Tanım: İnsanlar (yani ...

Devamını Oku »

Beytullah’a Giriş Hakkında Hadisler

Hadis No : 1387 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) mesrur bir halde yanımdan çıkmıştı, sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki: “Kabe’ye girdim. Ancak pişman oldum, yaptığım bu işi geri getirebilseydim, girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum.” Kaynak: Ebu Davud, ...

Devamını Oku »