Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü

Hacc Ve Umre Bölümü

Remyin Vakti Hakkında Hadisler

Hadis No : 1435 Ravi: Cabir Tanım: Ben, Resulullah (sav)’ı yevm-i nahrde kuşluk vakti taş atarken gördüm. Ama bundan sonraki günlerde, güneşin zevalinden (öğle vaktinden) sonra taş attı. (Bu hadisi Buhari, muallak olarak zikretmiştir) Kaynak: Buhari, Hacc 134; Müslim, Hacc ...

Devamını Oku »

Remyin Keyfiyeti Hakkında Hadisler

Hadis No : 1431 Ravi: Abdurrahman İbnu Zeyd Tanım: İbnu Mes’ud (ra), vadinin dibinden yedi çakıl atarak büyük şeytanı taşladı. Her taşı attıkça tekbir getriyordu. Bu sırada Beytullah sol tarafında, Mina da sağında olacak şekilde durmuştu, Kendisine: “İnsanlar, taşları yukarısından ...

Devamını Oku »

Remy Hakkında Mütefferik Hadisler

Hadis No : 1442 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: “(Taharet maksadıyla) taş kullanmak tektir. Şeytana atılan taş tektir. Safa ile Merve arasında sa’y tektir, tavaf da tektir. Öyle ise sizden biri (taharet için) taş kullanacaksa bunu da ...

Devamını Oku »

Mina’da Hutbe Hakkında Hadisler

Hadis No : 1547 Ravi: Abdurrahman İbnu Muaz Tanım: Biz Mina’da iken Resulullah (sav) bize hitab etti. Kulaklarımız öylesine açıldı ki, sanki her ne söylese bulunduğumuz yerden (rahat) işitiyorduk. Bir ara, halka menasikini öğretmeye başladı. Böylece taşlama yerine kadar geldi. ...

Devamını Oku »

Mikat Hakkında Hadisler

Hadis No : 1171 Ravi: İbnu Ömer Tanım: İbnu Ömer (ra) dedi ki: “Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce’den de on gündür.” Kaynak: Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)   Hadis No : 1172 Ravi: Hişam ...

Devamını Oku »

Mekke’ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı

Hadis No : 1524 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav), Mekke’ye Keda’dan Batha’nın yanındaki yukarı yoldan girdi ve aşağı yoldan da çıktı. Kaynak: Buhari, Hacc 41, 15; Müslim, Hacc 223 (1257); Ebu Davud, Menasik 45, (1866, 1867); Nesai, 105, (5, ...

Devamını Oku »

Kurbanın Vacib Oluşu Ve Sebepleri

Hadis No : 1459 Ravi: Mihnef İbnu Süleym Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire’nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir.” Kaynak: Tirmizi, Edahi ...

Devamını Oku »

Kurbanın Kemiyeti Ve Miktarı

Hadis No : 1462 Ravi: Cabir Tanım: Biz, Resulullah (sav) ile birlikte (Hudeybiye senesi) umrede temettü yaptık. O zaman yedi kişi adına bir sığır keserek iştirak ettik. Keza deve de yedi kişi adına kesilmişti” Kaynak: Müslim, Hacc 355, (1318); Muvatta, ...

Devamını Oku »

Kurbanlığın İşaretlenmesi

Hadis No : 1481 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) Zülhuleyfe’de öğle namazını kıldı, sonra kurbanlık devesini getirip hörgücünün sağ yanına nişan vurdu, kan akıttı, (boynuna) iki tane nalın taktı. Sonra binek devesine atladı. Beyda düzlüğüne ulaşınca, hacca niyet ederek ...

Devamını Oku »

Kurbanlık Deveye Binmek

Hadis No : 1501 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) bir deve sevkeden birisini görmüştü ki: “Binsene ona!” dedi. Adam: “O kurbanlıktır!” dediyse de Resulullah (sav) emrini tekrarladı: “Bin ona” Adam tekrar: “O kurbanlıktır” diye haykırdı. Resulullah (sav): “Bin ona” ...

Devamını Oku »

Kurbandan Yemeye Dair

Hadis No : 1495 Ravi: Cabir Tanım: Biz kurbanlarımızın etinden üç günden fazla yemezdik. Resulullah (sav) bize ruhsat tanıdı ve: “Yiyin ve azıklanın dar buyurdu.” Kaynak: Buhari, Hacc 124, Cihad 123, Et’ime 27, Edahi 16; Müslim, Edahi 29, (1972); Nesai, ...

Devamını Oku »

Kurban İle İlgili Sair Hadisler

Hadis No : 1521 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Hz. Ali ve Hz. İbnu Abbas (ra) demişlerdir ki: “İhsarlıya ayet-i kerimede “…kolayınıza gelen kurbanı…” ifadesiyle emredilmiş bulunan kurbandan (Bakara 196) maksad bir koyundur.” Kaynak: Muvatta, Hacc 158   Hadis No : ...

Devamını Oku »

Kurban Olamayacak Hayvanlar

Hadis No : 1478 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav), (kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın) göz ve kulaklarına dikkat etmemizi, “Kulağı önden delinmişi veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı, veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın” diye emretti. Kaynak: Tirmizi, Edahi 6, (1498); Ebu ...

Devamını Oku »

Kurban Olabilecek Hayvanlar

Hadis No : 1475 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav): “Yıllanmış (yaşını başını almış) hayvanlardan kurban kesin. Böylesini bulmakta zorluk çekerseniz o başka. Bu taktirde koyundan bir kuzu kesiverin” buyurdular. Kaynak: Müslim, Hacc 13, (1963); Ebu Davud, Dahaya 5, (2797); Nesai, ...

Devamını Oku »

Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı

Hadis No : 1484 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav): “Namazdan önce kurban kesmiş olan (bilsin ki, kestiği kurban değildir, ailesine et takdim etmiştir), yeniden kessin!” buyurdu. Kaynak: Buhari, Edahi 1, 4, 12, Iydeyn 5, 23; Müslim, Edahi 16, (1962); Nesai, ...

Devamını Oku »

Kurban Kesmenin Adabı

Hadis No : 1489 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) yevm-i nahr’de alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere (yatırıp kıbleye) yöneltince: “Şüphesiz ki ben, bir muvahhid (Allah’ı bir tanıyıcı) olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış ...

Devamını Oku »

Kurban Hakkında Müteferrik Hadisler

Hadis No : 1506 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Bedene (yolda) doğuracak olursa, yavrusu da götürülüp annesiyle birlikte kesilir. Yavruyu taşıyacak bir mahmel (taşıyıcı) bulunmazsa annesine yükletilir. Kaynak: Muvatta, Hacc 143, (1, 378)   Hadis No : 1507 Ravi: İbnu Ömer ...

Devamını Oku »

Kabe’ye Kurban Hediye Eden Mukimin İhram Giymesi

Hadis No : 1503 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (A) Medine’de iken Kabe’ye kurban sunar, ben de kurbanının boynuna takılacak nişanlarını hazırlardım. Bu sırada Resulullah (sav) ihramlıların sakındığı yasaklardan sakınmazdı. Kaynak: Buhari, Hacc 110, Edahi 15; Müslim, 359, (1321); Muvatta, Hacc ...

Devamını Oku »