Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü

Hacc Ve Umre Bölümü

Şartlı Hacc Hakkında Hadisler

Hadis No : 1552 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) Subaa Binti’z-Zübeyr (ra)’in yanına girdi: “Herhalde sen hacc yapmak istiyorsun?” dedi. Subaa: “Vallahi kendimi hasta buluyorum” diye cevap verince: “Hacca çık, fakat şart koş ve de ki: “Ya Rabbi, beni nerede ...

Devamını Oku »

Ziyaret Tavafı Hakkında Hadisler

Hadis No : 1366 Ravi: İbnu Abbas Tanım: İbnu Abbas ve Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav), yevm-i nahrde (Kurbanın birinci günü) tavafı geceye te’hir etti.” Bir başka rivayette: “….Ziyaret tavafını” denmiştir. “,,,Beyt-i Atik’i tavaf etsinler^ (Hacc 29) ayetiyle emredilen ...

Devamını Oku »

Zemzem Suyu Hakkında Hadisler

Hadis No : 1556 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav)’a zemzem suyu verdim, ayakta içti. Kaynak: Buhari, Hacc 76, Eşribe 16; Müslim, Eşribe 117, (2027); Tirmizi, Eşribe 12, (1883) Hadis No : 1557 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) (Hudeybiye ...

Devamını Oku »

İstilam Hakkında Hadisler

Hadis No : 1328 Ravi: Abis İbnu Rebia Tanım: Ben Hz. Ömer (ra)’i Haceru’l-Esved’i öperken gördüm. Onu hem öptü, hem de: “Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resulullah (sav)’ı seni öper görmeseydim, seni ...

Devamını Oku »

İhramını İfsad Edenler Hakkında Hadisler

Hadis No : 1260 Ravi: Tanım: İmam Malik (ra) anlatıyor: “Bana ulaştı ki, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Ebu Hüreyre (ra)’ye haccetmek üzere ihrama girmiş bulunan birisi hanımı ile cinsi temasta bulunursa ne gerekir diye sual sorulmuştu. Şu cevabı ...

Devamını Oku »

İhramdan Çıkma Vakti Hakkında Hadisler

Hadis No : 1452 Ravi: İbnu Ömer Tanım: (Babam) Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: “Kim cemretu’l-Akabe’ye taşını atar, sonra traş olur veya kısaltır ve de -yanında olduğu takdirde- kurbanını keserse, kendisine ihramlı iken haram olanlardan -kadına temas ve koku hariç- ...

Devamını Oku »

İhramdan Çıkma (Tahallül) Hakkında Hadisler

Hadis No : 1449 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Tanım: Resulullah (sav) Veda haccında Mina’da, halkın meselelerini kendisine sorması için durmuştu. Bir adam gelip: “(Ben kurbanın traştan önce olacağını) bilemedim ve kurbandan önce traş oldum?” dedi. Resulullah (sav): “(Şimdi de ...

Devamını Oku »

İhram Ve Haramları Hakkında Hadisler

Hadis No : 1188 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a muhrimin giyeceği şeylerden sorulmuşta şu cevabı verdi: “Muhrim ne kamis (gömlek), ne sarık, ne bürnus, ne şalvar, ne de vers veya zaferan bulaşmış bir giysi taşımaz. Ayağında da mest (ve ...

Devamını Oku »

Veda Tavafı Hakkında Hadisler

Hadis No : 1368 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Halk (haccın bitmesiyle) her tarafa dağılıyordu. Resulullah (sav): “Sakın kimse, son vardığı yer Beytullah olmadıkça bir yere gitmesin” buyurdu.” Kaynak: Müslim, Hacc 379, (1327); Ebu Davud, Menasik 84, (2002); İbnu Mace, Menfasik ...

Devamını Oku »

Vakfeler Ve Hükümleri Hakkında Hadisler

Hadis No : 1403 Ravi: Aişe Tanım: Kureyş ve onun dinine mensub olanlar, (cahiliye devrinde) Müzdelife’de vakfe yapıyorlardı ve kendilerine hums denilirdi. Diğer Araplar ise Arafat’da vakfe yapıyorlardı. İslam dini gelince, Cenab-ı Hakk, Peygamberine (sav) Arafat’a gidip orada vakfe yapmalarını, ...

Devamını Oku »

Teşrik Günlerinde Tekbir Hakkında Hadisler

Hadis No : 1544 Ravi: Yahya İbnu Said Tanım: Hz. Ömer (ra) yevm-i nahrin sabahında gündüz biraz yükselince çıkıp tekbir getirdi. Onun tekbiriyle birlikte halk da tekbir getirdi. Aynı gün, gündüzün tamamen yükselmesinden sonra ikinci defa çıkıp tekbir getirdi, halk ...

Devamını Oku »

Telbiye Hakkında Hadisler

Hadis No : 1250 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Sizin Beyda’nız, hakkında Resulullah’a iftira ettiğiniz şurasıdır. Ama, Resulullah (sav) sadece mescidin -yani Zülhuleyfe mescidinin- yanında ihrama girip telbiye getirdi. (Bir rivayette şöyle denir: “Resulullah (sav) Şecere nam mevkide devesine bindiği zaman ...

Devamını Oku »

Tavaf Ve Say’in Ahkamı Hakkında Hadisler

Hadis No : 1355 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beytullah etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz, öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.” Kaynak: Tirmizi, Hacc 112, (960); Nesai, Hacc 136, (5, 222)   ...

Devamını Oku »

Tavaf Ve Sa’yde Dua Hakkında Hadisler

Hadis No : 1382 Ravi: Abdullah İbnu Saib Tanım: Safa ile Merve arasındaki tavaf sırasında Resulullah (sav)’ın şöyle dua ettiğini işittim: “Rabbimiz bize dünyada hayır ver, ahirette de hayır ver ve bizi ateş azabından koru.” Kaynak: Ebu Davud, Menasik 52, ...

Devamını Oku »

Tavaf Ve Sa’y’in Mahiyeti

Hadis No : 1315 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Mekke’ye, Yesrib hummasından bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler (şehirde menfi bir dedikodu yaparak): “Yarın buraya humma hastalığından dermanı kesilmiş ve ondan çok izdırab çekmiş bir kavim ...

Devamını Oku »

Sayd’ın Cezası Hakkında Hadisler

Hadis No : 1262 Ravi: Cabir Tanım: Hz. Ömer (ra) sırtlan öldüren için bir koç, geyik öldüren için bir keçi, tavşan öldüren için bir çebiş (küçük keçi), Arap tavşanı (denilen bir nevi tarla faresi) için bir kuzuya hükmetti.” Kaynak: Muvatta, ...

Devamını Oku »

Safa Ve Merve Arasında Sa’y

Hadis No : 1376 Ravi: Cabir Tanım: Ne Resulullah (sav) ne de Ashab-ı Kiram (ra)’ı Safa ile Merve arasında birden fazla tavafda bulunmadı, bu da ilk defa yaptıkları tavaf idi. Kaynak: Ebu Davud, Menasik 54, (1895); Nesai, Hacc 182, (5, ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav)’ın Hacc Ve Umresi

Hadis No : 1565 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav), (üç kere hacc yaptı. Şöyle ki): Hicret etmezden önce iki, hicretten sonra da bir hacc ve bununla birlikte bir umre yaptı. Bu hacc sırasında (Medine’den) altmış üç deve sevketti. O sırada ...

Devamını Oku »