Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü > İstilam Hakkında Hadisler

İstilam Hakkında Hadisler

Hadis No : 1328
Ravi: Abis İbnu Rebia
Tanım: Ben Hz. Ömer (ra)’i Haceru’l-Esved’i öperken gördüm. Onu hem öptü, hem de: “Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resulullah (sav)’ı seni öper görmeseydim, seni asla öpmezdim” dedi.”

Kaynak: Buhari, Hacc 50, 57, 60; Müslim, Hacc, 248, 120; Muvatta, Hacc 36, (1367); Tirmizi, Hacc 37, (860);

 

Hadis No : 1329
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Ben Resulullah (sav)’ı Kabe’den sadece iki rüknü öperken gördüm, bunlar da iki rükn-i Yemani’dir.

Kaynak: Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 242, (1267); Ebu Davud, Menasik 48, (1874); Nesai, Hacc 156, (5, 231-2

 

Hadis No : 1330
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Ben, şu iki Yemani rükne ve Haceru’l-Esved’e Resulullah’ın istil^m ettiğini göreliden beri rahat halde de olsam, sıkışık halde de olsam istilamda bulunmayı hiç terketmedim.

Kaynak: Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 245, (1268)(54)

 

Hadis No : 1331
Ravi: Nafi’
Tanım: Ben İbnu Ömer (ra)’i (tavaf yaparken gördüm. Haceru’l-Esved’i) eliyle istilam ediyor, sonra da elini öpüyürdu.

Kaynak: Buhari, Hacc 60; Müslim, Hacc 246, (1268)

 

Hadis No : 1332
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav), (tavafın) her şavtında rükn-i Yemani ve Haceru’l-Esved’i istilam etmeyi terketmezdi.

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 48, (1876); Nesai, Hacc 156, (5, 231)

 

Hadis No : 1333
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir adam İbnu Ömer (ra)’e Haceru’l-Esved’i istilam etme hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı: “Ben, Resulullah (sav)’ın onu hem istilam eder, hem de öper gördüm.” Adam tekrar sordu: “Pekala, sıkışacak olsam, bana galebe çalacak olsalar, (ne yapayım)?” İbnu Ömer (ra) kızgın bir eda ile: “Soruşu Yemenide batasıca, Resulullah (sav)’ı onu hem istilam eder, hem öper gördüm.”

Kaynak: Buhari, Hacc 60; Nesai, Hacc 155, (5,231)

 

Hadis No : 1334
Ravi: Amr İbnu Şuayb
Tanım: Amr İbnu Şuayb babası tarikiyle bildiriyor: “Abdullah’la -ki babasıdır- tavafta bulundum. Kabe’nin arka kısmına gelince: “istiazede (sığınmada) bulunmuyor musun?” dedim. “Ateşten, Allah’a sığınırım!” dedi ve yürüdü. Haceru’l-Esved’e kadar gelip istilamda bulundu. Rükn ile kapı arasında (Mültezem’de) durarak göğsünü, yüzünü, kollarını ve avuçlarını şöyle yamadı -onları iyice açarak gösterdi- ve sonra: “İşte Resulullah’ı aynen böyle yaparken gördüm!” dedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 55, (1899)

 

Hadis No : 1335
Ravi: Ebu’t-Tufeyl
Tanım: Ben Hz. İbnu Abbas ve Hz. Muaviye (ra) ile birlikte idim. Muaviye (ra) hazretleri her rükne uğradıkça istilamda bulunuyordu, İbnu Abbas (ra) kendisine: “Resulullah (sav) sadece Haceru’l-Esved ve Rüknu’l-Yemani’den başka yeri istilam etmezdi” dedi. Hz. Muaviye şu cevabı verdi: “Beytullah’tan hiçbir şey ihmal edilmez.” İbnu’z-Zübeyr bütün rükünlere (köşelere) istilamda bulunurdu.

Kaynak: Buhari, Hacc 59; Müslim, Hacc 247, (1269); Tirmizi, Hacc 35, (868)

 

Hadis No : 1336
Ravi: Hanzala İbnu Ebi Süfyan İbni Abdirrahman
Tanım: Tavus merhumu (tavaf yaparken) gördüm. Rükne gelince (Haceru’l-Esved) üzerinde izdiham bulursa sıkışıklık yapmaz, geçer giderdi; boş ve müsait bulursa üç sefer öperdi. Sonra şunu söyledi: “Ben İbnu Abbas (ra)’ı aynen böyle yaparken gördüm.” İbnu Abbas da: “Hz. Ömer (ra)’i aynen böyle yaparken gördüm” dedi. Hz. Ömer (ra) de: “Ben Resulullah (sav)’ı böyle yaparken gördüm” dedi.

Kaynak: Nesai, Hacc 148, (5, 227)

 

Hadis No : 1337
Ravi: Urve İbnu’z-Zübeyr
Tanım: Resulullah (sav) İbnu Avf (ra)’a: “Ey Ebu Muhammed! Rüknü’l-Esved’i nasıl istilam ettin?” diye sordu. İstilam ettim ve bıraktım!” deyince, Resulullah (sav): “Doğru yapmışsın” dedi.

Kaynak: Muvatta, Hacc 113, (1, 366)

 

Hadis No : 1338
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Kendisine Hz. Aişe (ra)’nin: “Hicr’ın bir kısmı Beytullah’tan değildir” dediği haber verilince şunu söyledi: “Allah’a kasem olsun, şayet Aişe bunu Resulullah (sav)’tan işitmiş ise, kanaatim o ki, Resulullah (sav) şu iki rüknün istilamını, bunlar Beyt’in temelleri üzerinde olmadıkları için terketmiş olmalıdır. Keza halk da bu sebeple tavafı Hıcr’ın gerisinden yapmaktadır.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 48, (1875)

 

Hadis No : 1339
Ravi: Ubeyd İbnu Umeyr
Tanım: İbnu Ömer (ra) iki rükne geldiği zaman (öpmek için) bunlar üzerine abanır, sıkışıklık yapardı. Kendisine: “Ey Ebu Abdirrahman,” dedim, “sen Resulullah’ın diğer ashabının hiçbirinde görmediğim şekilde bu rükünlere abanıp sıkışıklık yapıyorsun (sebebi nedir)?” Bana şu cevabı verdi: “Ben böyle yapıyorsam, Resulullah (sav)’dan şunu işittiğim içindir: “Bu iki rüknü meshetmek günahlara kefarettir.” Keza Resulullah (sav)’dan şunu da işittim: “Kim şu Beytullah’ı bir hafta boyu tavaf eder ve sayarsa bir köle azad etmek gibidir.” Keza şunu da söylediğini işittim: “Kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 111, (959); Nesai, Hacc 134, (5, 221)

 

Hadis No : 1340
Ravi: Abdullah İbnu Abbas
Tanım: Mültezem, rükn ile kapı arasıdır.

Kaynak: Muvatta, Hacc 81, (1, 424)

 

Hadis No : 1341
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Tanım: Bir adamın şöyle söylediğini işittim: “Resulullah (sav) Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’a: “Ey Ebu Hafs, sende fazla kuvvet var. (Haceru’l’Esved’i öpeceğim diye) zayifa eziyet vermeyesin. Rüknü boş görürsen yanaşarak istilam et, değilse tekbir getirip geç” dedi. Sonra adam şunu söyledi: “Hz. Ömer (ra)’in bir adama şunu söylediğini işittim: “İnsanlara fazla kuvvetinle eziyet verme.” [Rezin’in ilavesidir. Bu rivayeti Şafii hazretleri Müsned’inde (2, 43) kaydetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’inde, hadisi bizzat Hz. Ömer rivayet eder (1, 23)]

Kaynak: Rezin

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

İhramını İfsad Edenler Hakkında Hadisler

Hadis No : 1260 Ravi: Tanım: İmam Malik (ra) anlatıyor: “Bana ulaştı ki, Hz. Ömer, ...