Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü > Mikat Hakkında Hadisler

Mikat Hakkında Hadisler

Hadis No : 1171
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: İbnu Ömer (ra) dedi ki: “Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce’den de on gündür.”

Kaynak: Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)

 

Hadis No : 1172
Ravi: Hişam İbnu Urve
Tanım: Abdullah İbnu Zübeyr (ra) Mekke’de dokuz yıl ikamet etti. Bu esnada Zilhicce’nin hilali ile yüksek sesle telbiyeye başladı. (Kardeşi) Urve de onanla aynı şeyi yapardı.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 50, (1, 339)

 

Hadis No : 1173
Ravi: Kasım İbnu Muhammed
Tanım: Hz. Ömer (ra) Mekkelilere şöyle hitab etti: “Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak diyardan gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler yağlanıyorsunuz? (Zilhicce) hilalini görünce siz de telbiyede bulunun.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 49, (1, 339)

 

Hadis No : 1174
Ravi:
Tanım: Ata’ya: “Mücavir (Mekke’de ikamet eden) hacc için ne zaman telbiyede bulunur?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “İbnu Ömer (ra) mütemetti olarak gelince, terviye günü, öğleyi kılıp, devesine bindi mi hacc için telbiyede bulunurdur.”

Kaynak: Buhari, Hacc 82, (Tercüme yani bab başlığı olarak kaydedilmiştir. Senetsizdir)

 

Hadis No : 1175
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: İbnu Abbas (ra) şunu söylemiştir: “Hacc için, sadece hacc aylarında ihrama girmek sünnettendir.”

Kaynak: Buhari, Hacc 33 (tercüme yani bab başlığı olarak kaydetmiştir)

 

Hadis No : 1176
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Medineliler Zülhuleyfe’de, Şamlılar Cuhfe’de, Necidliler Kam’da ihrama girer, telbiyeye başlar.”

Kaynak: Buhari, Hacc 8, 5, 10, İlm 52, İ’tisam 16; Müslim, Hacc 1347, (1182); Muvatta, Hacc 22, (1, 330); Ti

 

Hadis No : 1177
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir rivayette İbnu Ömer der ki: Bizzat işitmemekle beraber, bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Yemenliler de Yelemlem’de ihrama girerler.”

Kaynak: Buhari, Hacc 8, İlm 52, İ’tisam 16; Müslim, Hacc 13-18 (1182)

 

Hadis No : 1178
Ravi:
Tanım: Buhari’de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat (Abdullah İbnu Ömer’e) gelerek: “Umre için nerede ihrama girmem caiz olur?” diye sorunca: “Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn’ı, Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi belirledi” demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir.

Kaynak: Buhari, Hacc 3

 

Hadis No : 1179
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnu’l-Menazil’i , Yemenliler için Yelemlem’i mikat yerleri olarak ta’yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke’de ihrama girerler.”

Kaynak: Buhari, Hacc 7, 9, 11, 12, Cezau’s-Sayd 18; Müslim, Hacc 11, (1181); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); N

 

Hadis No : 1180
Ravi:
Tanım: Bir rivayette şöyle denmiştir: “Kim (mikatlerin) berisinde ise, (niyeti) başlattığı yerde ihram giyer, öyle ki, Mekkeliler Mekke’de (ihrama girerler).

Kaynak: Buhari, Hacc 7; Ebu Davud, Menasik 9, (1737)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

İstilam Hakkında Hadisler

Hadis No : 1328 Ravi: Abis İbnu Rebia Tanım: Ben Hz. Ömer (ra)’i Haceru’l-Esved’i öperken ...