Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Hacc Ve Umre Bölümü > Haccın Faziletleri Hakkında Hadisler

Haccın Faziletleri Hakkında Hadisler

Hadis No : 1152
Ravi: Aişe
Tanım: Ey Allah’ın Resulü, dedim, “cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmiyelim mi?” Şu cevabı verdi: “Ancak, cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrürdur. Sonra şehirde kalmaktır.” Hz. Aişe der ki: “Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.” (“Sonra cebirde kalmak” cümlesi Buhari’de yok)

Kaynak: Buhari, Hacc 4, Cezau’s-Sayd 26, Cihad 1; Nesai, Hacc 4, (5, 113)

 

Hadis No : 1153
Ravi: Sehl İbnu Sa’d
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Telbiyede bulunan hiç bir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın, bu iştirak (sağ ve solunu göstererek) şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 14, (828)

 

Hadis No : 1154
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haccla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler.”

Kaynak: Nesai, Menasik 6, (5, 115); İbnu Mace, Menasik 3, (2886)

 

Hadis No : 1155
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrür’un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!

Kaynak: Buhari, Umre 1; Müslim, Hacc 437, (1349); Tirmizi, Hacc 90, (933); Nesai, Menasik 3, (5, 112), 5, (5

 

Hadis No : 1156
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beyt’i (Kabe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Buradaki tavaftan maksad, şavtlar olmayıp, elli tam tavaftır)

Kaynak: Tirmizi, Hacc 41, (866)

 

Hadis No : 1157
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa’dan Mescid’i Haram’a (kadar) ihrama girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacib olur.” -Ravi, Resulullah’ın hangisini dediği hususunda şekke düştü-

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 9, (1741); İbnu Mace, Menasik 49, (3001-3002)

 

Hadis No : 1158
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav), Ensar’dan Ümmü Sinan admdaki bir kadına: “Bizimle haccetmekten seni ne alıkoydu?” diye sordu. Kadın: “Ebu fülanın (kocasını kasteder) sadece iki sulama devesi var. Biriyle o ve oğlu haca gitti, öbürü (ile de ben kaldım) arazimizi suluyor (um)” dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): “Öyleyse Ramazan’da (yapacağın) umre, (kaçırdığın) bir haccin veya benimle (yapmış olacağın) bir haccin kazasıdır. Ramazan gelince umre yap. Zira Ramazan’daki bir umre hacca muadil olur.”

Kaynak: Buhari, Umre 4, Cezau’s-Sayd 26; Müslim, Hacc 222; Nesai, Sıymm 6, (4,130)

 

Hadis No : 1159
Ravi: Ebu Bekr İbnu Abdirrahman
Tanım: Bir kadın Resulullah (sav)’a gelerek: “Ben haccetmek için hazırlık yapımştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?” “Ramazan’da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Hacc 66, (1, 347); Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95, (939); Nesai, Sıyam 6, (4, 130); İ

 

Hadis No : 1160
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz, Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifa edin.” (Rezin şunu ilave etmiştir: “Kurban sahibine, hayvanın her bir tüyü için sevap vardır.”)

Kaynak: Tirmizi, Edahi 1, (1493); İbnu Mace, Edahi 3, (3126)

 

Hadis No : 1161
Ravi: Ebu Bekri’s-Sıddik
Tanım: Resulullah (sa}’a: “Hangi hacc daha efdaldir?” diye sorulmuştu. “Yüksek sesle telbiye getirilip, kurban kesilerek yapılan hacc!” diye cevap verdi.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 14, (827), Tefsir, Al-i İmran (3001)

 

Hadis No : 1162
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir.”

Kaynak: Nesai, Hacc 4, (5, 114); İbnu Mace, Menasik 8, (2902)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

İstilam Hakkında Hadisler

Hadis No : 1328 Ravi: Abis İbnu Rebia Tanım: Ben Hz. Ömer (ra)’i Haceru’l-Esved’i öperken ...