Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa > Etiket Arşivi: kütübi sitte

Etiket Arşivi: kütübi sitte

Acem Ve Rum’un Fazileti

Hadis No : 4536 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) Cum’a süresini tilavet buyurdu: “Onlardan diğer bir grup gönderdi ki (faziletçe) birincilere yetişememişlerdir” (Cum’a 3) ayetine gelince, bir sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Bize kavuşamayacak olan bunlar kimlerdir?” diye sordu. Aleyhissalatu ...

Devamını Oku »

Resulullah (sav) Ve Geride Bıraktıklarının Mirası

Hadis No : 4735 Ravi: Aişe Tanım: Hz. Fatıma (ra), Hz. Ebu Bekr (ra)’den, Resulullah (sav)’ın bıraktığı maldaki hissesini taksim edivermesini talep etti. Hz. Ebu Bekr, ona şu cevabı verdi: “Resulullah (sav): “Bize varis olunmaz, bıraktığımız sadakadır” buyurmuştu.” Hz. Fatıma ...

Devamını Oku »

Mirasın Sebepleri Manileri

Hadis No : 4693 Ravi: Üsame İbnu Zeyd Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz; kafir de Müslümana varis olamaz.” Kaynak: Buhari, Feraiz 26; Müslim, Feraiz 1, (1614); Muvatta, Feraiz 10, (2, 519); Ebu Davud, Feraiz ...

Devamını Oku »

Feraizin Ahkamı Ve Varisler

Hadis No : 4700 Ravi: İbnu’z-Zübeyr Tanım: Anlattığına göre, Ehl-i Küfe, kendisine yazarak dede hakkında sormuşlardı. O da şu cevabı vermişti: “Hakkında Resulullah (sav)’ın, “Ben bu ümmet içerisinde birini kendime halil seçseydim, onu seçerdim” dediği kimse, yani Ebu Bekr, dedeyi ...

Devamını Oku »

Ecel Ve Emel

Hadis No : 0144 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Hz. Peygamber (sav) birgün yere çubukla, kare biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti, onun dışında da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta istinad ...

Devamını Oku »

Uzuvların Ve Yaraların Diyeti

Hadis No : 1897 Ravi: Süleyman İbnu Yesar Tanım: Zeyd İbnu Sabit (ra) derdi ki: “Göz yerinde kalır, fakat nuru sönerse diyeti yüz dinardır.” Kaynak: Muvatta, Ukul 9, (2,857)   Hadis No : 1898 Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi ...

Devamını Oku »

Nefsin (Şahsın) Diyeti

Hadis No : 1888 Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim hataen öldürülürse, diyeti yüz devedir; bunlardan otuzu bintü mehaz (iki yaşına girmiş dişi deve), otuzu bintü lebün (üç yaşına girmiş dişi deve), ...

Devamını Oku »

Nefis Ve Uzuvlar Hakkında Muhtelif Hadisler

Hadis No : 1903 Ravi: Abdullah İbnu Ebi Bekr Tanım: Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Muhammedi İbni Amr İbni Hazm, babasından naklen anlatıyor: “Resulullah (sav)’ın İbnu Hazm’a diyetler hakkında yazdığı talimatta şu hususlar da vardı: “Nefis için (diyet olarak) yüz ...

Devamını Oku »

Diyetlerle İlgili Hükümler

Hadis No : 1909 Ravi: Ziyad İbnu Sa’d Tanım: Ziyad İbnu Sa’d İbni Dumeyre es-Sülemi (an ebihi an ceddihi) (ra) -ki bunlar (Sa’d ve Dumeyre) Resulullah (sav) ile birlikte Huneyn’e katılmışlardı- anlatıyor: “Muhallem İbnu Cessame el-Leysi, Müslüman olduktan sonra Eşca’ ...

Devamını Oku »

Diyetin Kıymeti

Hadis No : 1908 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Tanım: Resulullah (sav) zamanında diyet-i kamilenin kıymeti sekiz bin dirhem idi. Ehl-i Kitab’ın diyeti de o gün, Müslümanların diyetinin yarısına denkti. Bu durum Hz. Ömer (ra)’in halife olmasına kadar devam etti. ...

Devamını Oku »

Ceninin Diyeti

Hadis No : 1907 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Hüzeyl kabilesinden iki kadın birbirleriyle kavga ettiler. Biri diğerine bir taş atarak kadını da, karnındaki yavruyu da öldürdü. Dava Hz. Peygamber (sav)’e geldi. Efendimiz, ceninin diyetini bir gurre olarak hükme bağladı. Gurre ...

Devamını Oku »

Yeryüzünde Bazı Yerlerin Zemmi

Hadis No : 1962 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) Hıcr’a uğradığı zaman: “Nefislerini zulmedenlerin meskenlerine girerken onların maruz kaldığı musibetin size de gelmesi korkusuyla ağlayarak girin!” dedi. Sonra başını (ridasıyla) örtüp yürüyüşünü hızlandırdı ve vadiyi geçinceye kadar bu hız ...

Devamını Oku »

Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

Hadis No : 1953 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) minbere oturdu, biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki: “Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır!” Bir adam (araya girerek söze karıştı ve): “Yani (nail olacağımız) ...

Devamını Oku »

İstiğfar; Tesbih; Tehlil; Tekbir; Tahmid Ve Havkal

Hadis No : 1868 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki haslet -veya iki hallet – vardır ki onları Müslüman bir kimse (devam üzere) söyleyecek olursa mutlaka cennete girer. Bu iki şey kolaydır. Kim onlarla amel ...

Devamını Oku »

İstiaze

Hadis No : 1862 Ravi: Enes Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle istiaze ederlerdi: “Allah’ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” Kaynak: Buhari, Da’avat 38, 40, ...

Devamını Oku »

İsm-i Azam Ve Esma-i Hüsna Duaları

Hadis No : 1778 Ravi: Büreyde Tanım: Resulullah (sav), bir adamın şöyle söylediğini işitti: “Allah’ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum: Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, ...

Devamını Oku »

Üzüntü Ve Tasa Halinde Dua

Hadis No : 1827 Ravi: Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Balığın karnında iken, Zü’n-Nun’un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z-zalimin, (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime ...

Devamını Oku »

Uyuma Ve Uyanma Duaları

Hadis No : 1808 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu: “Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah’a hamdolsun. ihtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!” Kaynak: Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Da’avat 16, ...

Devamını Oku »