Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Dua Bölümü

Dua Bölümü

İstiğfar; Tesbih; Tehlil; Tekbir; Tahmid Ve Havkal

Hadis No : 1868 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki haslet -veya iki hallet – vardır ki onları Müslüman bir kimse (devam üzere) söyleyecek olursa mutlaka cennete girer. Bu iki şey kolaydır. Kim onlarla amel ...

Devamını Oku »

İstiaze

Hadis No : 1862 Ravi: Enes Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle istiaze ederlerdi: “Allah’ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” Kaynak: Buhari, Da’avat 38, 40, ...

Devamını Oku »

İsm-i Azam Ve Esma-i Hüsna Duaları

Hadis No : 1778 Ravi: Büreyde Tanım: Resulullah (sav), bir adamın şöyle söylediğini işitti: “Allah’ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum: Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, ...

Devamını Oku »

Üzüntü Ve Tasa Halinde Dua

Hadis No : 1827 Ravi: Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Balığın karnında iken, Zü’n-Nun’un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z-zalimin, (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime ...

Devamını Oku »

Uyuma Ve Uyanma Duaları

Hadis No : 1808 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu: “Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah’a hamdolsun. ihtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!” Kaynak: Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Da’avat 16, ...

Devamını Oku »

Teşehhüdden Sonra Okunacak Dua

Hadis No : 1798 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: “Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi’l-kabri ve euzu bike min fitneti’d’Deccal ve euzu bike min fitneti’l-mahya ve’l-memat (Allahım, ben cehennem ...

Devamını Oku »

Teheccüd Namazı Esnasında Dua

Hadis No : 1804 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) teheccüt namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu: “Allahım, Rabbimiz! Hamdler sanadır. Sen arz ve semavatın ve onlarda bulunanların kayyumu ve ayakta tutanısın, hamdler yalnızca senin içindir. Sen semavat ...

Devamını Oku »

Selamdan Sonra Okunacak Dua

Hadis No : 1799 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav)’ın geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim: “Allahım! Senden, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma amel-i salih, amellerime ...

Devamını Oku »

Seferde Okunacak Dualar

Hadis No : 1821 Ravi: Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre Hz. Peygamber (sav) sefer arzusuyla ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: “Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım, bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü ...

Devamını Oku »

Sebebe Ve Vakte Bağlı Olmayan Dualar

Hadis No : 1858 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) dua ederken şunu söylerdi: “Allahım, dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir, Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda ...

Devamını Oku »

Rüku Ve Secdelerde Okunacak Dualar

Hadis No : 1789 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haberiniz olsun, ben rükü ve secde halinde Kuran okumaktan men edildim. Öyleyse rüküda Rabb Teala’yı tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) ...

Devamını Oku »

Resulullah’a (sav) Salavat

Hadis No : 1884 Ravi: Ebu Mes’ud el Bedri Tanım: Biz Sa’d İbnu Ubade’nin meclisinde otururken Resulullah (sav) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa’d: “Ey Allah’ın Resulü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz?” diye ...

Devamını Oku »

Oturma-Kalkma Duaları

Hadis No : 1819 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) hazretleri buyurdular ki: “Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ...

Devamını Oku »

Namaz Duaları

Hadis No : 1783 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) namaz için tahrime tekbirini alınca kıraate geçmezden önce bir müddet sükut buyurmuştur. Ben: “Ey Allah’ın Resulü”, dedim, “anam babam sana feda olsun, tekbir ile kıraat arasındaki sükut esnasında ne okuyorsunuz?” ...

Devamını Oku »

Mescide Giriş Çıkış Duaları

Hadis No : 1844 Ravi: Fatıma Bintu’l-Hüseyin İbni Ali Tanım: Fatıma Bintu’l-Hüseyin İbni Ali, büyükannesi Fatımatu’l-Kübra (ra)’dan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) mescide girdiği zaman Muhammed (sav)’e salat (dua) okur, sonra da: “Rabbim! günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç” derdi. Çıkarken ...

Devamını Oku »

Kaza-yı Hacet Duası

Hadis No : 1842 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) kaza-yı hacet için helaya girdiği zaman şu duayı okurdu: “Allahümme inni euzu bike mine’lhubsi ve’l-habais. (Allahım, pislikten ve (cin ve şeytan gibi) kötü yaratıklardan sana sığınırım.” Kaynak: Buhari, Vudu 9, Da’avat ...

Devamını Oku »

Hz. Yunus (as) Kavminin Duası

Hadis No : 1856 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav)’a ref ederek demiştir ki: “Yunus kavminin duaları arasında şu da vardı: “Ey diri olan, ey (mahlukata) kıyam veren, ey hiçbir hayat sahibinin olmadığı zamanda hayat sahibi olan, ey hayat veren, ...

Devamını Oku »

Hz. Davud (a.s)’ un Duası

Hadis No : 1855 Ravi: Ebu’d-Derda Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hz. Davud (as)’un duaları arasında şu da vardır: “Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, ...

Devamını Oku »