Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Dua Bölümü > Uyuma Ve Uyanma Duaları

Uyuma Ve Uyanma Duaları

Hadis No : 1808
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu: “Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah’a hamdolsun. ihtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!”

Kaynak: Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Da’avat 16, (3393); Ebu Davud, Edeb 107, (5053)

 

Hadis No : 1809
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Peygamber (sav) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i ve Kul hüvallahu ahad’i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.

Kaynak: Buhari, Fedailu’l-Kur’an 14, Tıbb, 39, Da’avat 12; Müslim, Selam 50, (2192); Muvatta, Ayn 15, (2, 94

 

Hadis No : 1810
Ravi: Huzeyfe İbnu’l-Yeman
Tanım: Resulullah (sav) yatağına girince şu duayı okurdu: “Allahm! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm”. Sabah olunca da şu duayı okurdu: “Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır.”

Kaynak: Buhari, Da’avat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Da’avat 29, (3413); Ebu Davud, Edeb 177, (5049)

 

Hadis No : 1811
Ravi: Bera
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku: “Allahım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden ümitvarım, gazabından da korkuyorum. Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı. İndirdiğin Kitaba, gönderdiğin Peygamber (sav)’e iman ettim”. Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun”. (Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: “Allahım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azabından koru”)

Kaynak: Buhari, Da’avat 7, 9, Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Da’avat 76, (3391); Ebu Davud, Ed

 

Hadis No : 1812
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Peygamber (sav) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: “Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim. Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin”.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 108, (5061)

 

Hadis No : 1813
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) yatacağı sırada şu duayı okurdu: “Allahım, kerim olan Zat’ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım. Allahım sen borcu giderir günahı aldırırsın. Allahım senin ordun mağlub edilemez, va’dine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allahım seni hamdinle tesbih ederim”.

Kaynak: Ebu Davud, Ebed 107, (5052)

 

Hadis No : 1814
Ravi: Büreyde
Tanım: Bir gün, Hailid İbnu Velid el-Mahzumi (ra): “Ey Allah’ın Resulü, bu gece hiç uyuyamadım” diye Hz. Peygamber (sav)’e yakındı. Resulullah (sav) ona şu tavsiyede bulundu: “Yatağına girdinmi şu duayı oku: “Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey Şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukatının şerrine karşı, bana himayekar ol! Ol ki hiç birisi, üzerime ani çullanmasın, saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sadece sen varsın”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 96,(3518)

 

Hadis No : 1815
Ravi:
Tanım: İmam Malik’den rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır: Halid İbnu’l-Velid (ra), Hz. Peygamber (sav)’e: “Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)” diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah’a sığınırım! de!”

Kaynak: Muvatta, Şi’r 9, (2, 950)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Üzüntü Ve Tasa Halinde Dua

Hadis No : 1827 Ravi: Sa’d Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Balığın karnında iken, Zü’n-Nun’un ...