Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Fezail Bölümü

Fezail Bölümü

İslam Ümmetinin Fazileti

Hadis No : 4493 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman, yahudi ve hıristiyanların meseli şuna benzer: Bir adam var, bir grup kimseyi ücretli olarak tutmuş; kendisi için belli bir ücret mukabilinde, geceye kadar çalıştırıyor. Bunlar gündüzün yarısına ...

Devamını Oku »

Yeryüzünde Faziletli Yerler

Hadis No : 4609 Ravi: Amr İbnu Avf Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu din Hicaz’a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah’a kasem olsun!) Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz’a sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı, ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Zübeyr İbnu’l Avvam

Hadis No : 4401 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyr İbnu’l-Avvam’dır (ra).” Kaynak: Buhari, Fezailu Ashab 13, Cihad 40, 41, 135, Megazi 29, Haber-i Vahid 2; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 48  

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Zeyd İbnu Harise Ve Oğlu

Hadis No : 4423 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) askeri bir sefere hazırlamış, askerlerin başına da Üsame İbnu Zeyd’i komutan yapmıştı. (Üsame siyahi bir azadlının oğlu olması hasebiyle) onun komutanlığından memnun kalmayan bazı kimseler dedikodu yaptılar. (Söylenen yersiz sözler ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Ubey İbnu Ka’b

Hadis No : 4446 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) Ubey İbnu Ka’b (ra)’a: “Allah bana, Lemyekünillezine keferu’yu sana okumamı emretti!” demişti. Ka’b: “Yani Allah Teala Hazretleri benim ismimi size zikir mi etti?” diye sual etti. Aleyhissalatu vesselam: “Evet” buyurdular. Bunun ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Talha İbnu Ubeydullah

Hadis No : 4399 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yeryüzünde (iki ayak üzerinde) yürüyen bir şehid görmek isteyen Talha İbnu Ubeydullah (ra)’a baksın.” Kaynak: Tirmizi, Menakıb   Hadis No : 4400 Ravi: Kays İbnu Ebi Hazım Tanım: Ben ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Said İbnu Zeyd

Hadis No : 4403 Ravi: Kays İbnu Hazım Tanım: Said İbnu Zeyd (ra)’i dinledim, diyordu ki: “Vallahi ben şu halimi hatırlıyorum: “Allah’a yemin olsun, Ömer İslam’a girmezden önce, beni ve kızkardeşini müslüman olduk diye bağlamıştı. Eğer Osman’a yaptığınız (öldürme işin)den ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Sabit İbnu Kays

Hadis No : 4456 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) Sabit İbnu Kays’ı kaybetmişti. Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Ben onun yerini biliyorum!” dedi ve gidip evinde oturmuş, başı önde ağlıyor vaziyette buldu. “Neyin var, (niye ağlıyorsun)?” dedi. “(Sorma), Şerr var! ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Sa’d İbnu Muaz

Hadis No : 4437 Ravi: Bera Tanım: Resulullah (sav)’a sündüs bir cübbe hediye edildi, elimizle yoklamaya başladık, hepimiz hayran olmuştuk. “Nefsim (kudret) elinde olan Zat’a yemin olsun, Sa’d İbnu Muaz’ın cennetteki mendilleri bundan hayırlıdır” buyurdular. Kaynak: Buhari, Libas 26, Bed’ül-Halk ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Sa’d İbnu Ebi Vakkas

Hadis No : 4402 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav)’ın Sa’d (ra)’dan başka kimseye “Annem babam sana feda olsun” dediğini işitmedim, Uhud Savaşında: “Ey Sa’d (okunu) at! Annem ve babam sana feda olsun!” dediğini duydum. Kaynak: Buhari, Megazi 18, Cihad 80, ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Muaviye (ra)

Hadis No : 4465 Ravi: Ebu İdris el-Havlani Tanım: Ömer İbnu’l-Hattab (ra), Umeyr İbnu Sa’d’ı Humus valiliğinden azledince yerine Hz. Muaviye (ra)’yi tayin etti. Halk: “Umeyr’i azledip Muaviye’yi mi tayin etti?” diye mırıldandı. Umeyr (ra): “Muaviye’yi hayırla yadedin. Zira ben ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Osman (ra)

Hadis No : 4387 Ravi: Aişe Tanım: Hz.Ebu Bekr (ra), Resulullah (sav)’ın yanına girmek üzere izin istedi. Bu sırada Aleyhissalatu vesselam yatağı üzerinde yatmakta idi. Üzerinde benim bürgüm vardı. Resulullah halini bozmadan izin verdi. (Konuştular), meselelerini hallettiler. Hz. Ebu Bekr ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Ömer (ra)

Hadis No : 4376 Ravi: Cabir Tanım: Hz. Ömer (ra), Hz. Ebu Bekr’e: “(Ey Ebu Bekr!) Allah’ın Resulü Muhammed (sav)’den sonra insanların en hayırlısı” diye hitab etmişti. Hz. Ebu Bekr: “Sen böyle söylersen ben (de sana) Resulullah (sav)’dan işittiğimi söyleyeceğim. ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Ebu Bekir (ra)

Hadis No : 4367 Ravi: Aişe Tanım: Ebu Bekr (ra), Resulullah (sav)’ın yanına girmişti. Aleyhissalatu vesselam: “Müjde, (Ey Ebu Bekr!) Sen Allah’ın ateşten azad ettiği kimsesin!” buyurdular. İşte o günden itibaren Hz. Ebu Bekr, Atik (azadlı) diye isimlendirildi. Kaynak: Tirmizi, ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Ali (ra)

Hadis No : 4391 Ravi: Enes İbnu Malik Tanım: Resulullah (sav) pazartesi günü gönderildi. Hz. Ali (ra) da salı günü namaz kıldı. Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3730)   Hadis No : 4392 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) Ashabının arasını kardeşlemişti. ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Huzeyfe İbnu’l-Yeman

Hadis No : 4435 Ravi: Huzeyfe Tanım: Annem bana: “Resulullah (sav) (en son) ne zaman gördün?” diye sordu. Ben: “Şu şu zamandan beri görmedim!” dedim. Annem bana (kızdı ve) azarladı. Bunun üzerine: “İzin ver Aleyhissalatu vesselam’a gideyim, akşam namazını O’nunla ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hasan Ve Huseyin (ra)

Hadis No : 4413 Ravi: Bera Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm. Hz. Hasan’ı omuzunda taşıyor ve de: “Allahım, ben bunu seviyorum, onu sen de sev” diyordu. Kaynak: Buhari, Fezailu’l-Aahab 22; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 58, 59, (2422); Tirmizi, Menakıb, (3784)   Hadis No ...

Devamını Oku »

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Harise İbnu Süraka

Hadis No : 4461 Ravi: Enes Tanım: Ümmü Harise (ra), Resulullah (sav)’a geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Bana Harise’den haber ver!” dedi. -Harise, Bedir günü isabet eden serseri bir ok sebebiyle ölmüştü.- (Kadın devamla): “Eğer cennetteyse sabredeceğim, değilse (dünya evinde ...

Devamını Oku »