Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Fezail Bölümü > Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Ali (ra)

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Hz. Ali (ra)

Hadis No : 4391
Ravi: Enes İbnu Malik
Tanım: Resulullah (sav) pazartesi günü gönderildi. Hz. Ali (ra) da salı günü namaz kıldı.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3730)

 

Hadis No : 4392
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) Ashabının arasını kardeşlemişti. Hz. Ali (ra) yanına geldi ve: “Ashabmızın arasını birbirleriyle kardeşlediniz, ama beni kimseyle kardeşlemediniz!” dedi. Bunun üzerine (sav): “Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin” buyudular.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3722)

 

Hadis No : 4393
Ravi: Zeyd İbnu Erkam
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Ben kimin dostu (mevlası) isem, Ali de onun dostudur.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3714)

 

Hadis No : 4394
Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Tanım: Resulullah (sav) Tebük seferine çıkınca Hz. Ali’yi geride (Medine’de) bırakmıştı. “Ey Allah’ın Resulü, siz beni çocukların ve kadınların arasında mı bırakıyorsunuz?” dedi (kalmak istemedi). Bunun üzerine Resulullah (sav): “Sen, Hz. Harun’un Hz. Musa yanında aldığı yeri, benim yanımda almaktan razı değil misin? Şu farkla ki benden sonra peygamber yok!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Megazi 78, Fezailu’l-Ashab 9; Müslim, Fezailu’l-Ashab, 31, (2404); Tirmizi, Menakıb, (3731)

 

Hadis No : 4395
Ravi:
Tanım: Müslim ve Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) Hayber günü buyurdular ki: “Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, O, Allah’ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever.” Ravi devamla der ki: “Bu söz üzerine (beni mi seçer ümidiyle, Resulullah (sav)’a görünmek için) boyunlarını uzattılar. Ama o: “Bana Ali (ra)’yi çağırın!” buyurdular. Ali getirildi ama gözlerinden rahatsız idi. Hemen gözlerine tükürdü ve sancağı ona verdi. Allah Teala Hazretleri onun eliyle fethi müyesser kıldı.” Ravi devamla der ki: Şu ayet indiği zaman “Gelin, oğullarınızı ve oğullarımızı çağıralım…” (Al-i İmran 61) Resulullah (sav) hemen Ali’yi, Fatıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i (ra) çağırdı ve: “Allahım, bunlar benim ailemdir” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Fezailu’l-Ashab 32, (2404); Tirmizi, Menakıb, (3726)

 

Hadis No : 4396
Ravi: Zirr İbnu Hubeyş
Tanım: Hz. Ali (ra)’nin şöyle söylediğini işittim. “Daneyi açan, canlılan yaratan Zat-ı Zülcelal’e yeminle söylüyorum: Ümmi peygamberim (sav), bana şu hususu garantiledi: “Beni mü’min olan sevecek, münafık olan da bana buğzedecektir.”

Kaynak: Müslim, İman 131, (78); Tirmizi, Menakıb, (3737); Nesai, İman 20, (8,117)

 

Hadis No : 4397
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) Taif günü Hz. Ali (ra)’ı çağırdı ve onunla hususi konuşma yaptı. (Bu görüşme o kadar uzadı ki) halk: “Resulullah (sav) amcasının oğluyla görüşmesini uzattı” dedi. (Resulullah bunu işitince): “Onunla hususi görüşmeyi ben (kendi arzumla) yapmadım. Allah(ın arzusu ve emri ile Resulü) yaptı” açıklamasmda bulundu.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3728)

 

Hadis No : 4398
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) Beraet (Tevbe) süresini, (Arafat’ta haçlılara tebliğ edilmek üzere) Hz. Ebu Bekir (ra)’i göndermişti. Sonra onu çağırarak: “Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muvafık değil!” buyurdu. Hz. Ali (ra)’yi çağırarak sureyi, (Arafat’ta okuması için) ona verdi.

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Tevbe, (3089)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sahabelerden Bazılarının Faziletleri – Zeyd İbnu Harise Ve Oğlu

Hadis No : 4423 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) askeri bir sefere hazırlamış, askerlerin ...