Dünyanın Zemmi Ve Kötülenmesi

Hadis No : 1953
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) minbere oturdu, biz de etrafında yerlerimizi aldık. Buyurdular ki: “Sizin için korktuğum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır!” Bir adam (araya girerek söze karıştı ve): “Yani (nail olacağımız) hayır, şer mi getirecek?” dedi. Resulullah (sav) bu soru üzerine sükut etti. (Adama: “Sana ne oluyor da Resulullah’ın sözünü kesip, onunla konuşmaya kalkıyorsun? O sana konuşmuyor ki!” diye paylıyanlar oldu). Gördük ki, kendisine vahiy gelmekte. Derken vahiy hali açılmış, yüzündeki terleri silmekte idi. “Şu soru soran nerede?” diye söze başladı. Ve sanki adamı (soruşu sebebiyle) takdir ediyor gibiydi: Sözlerine şöyle devam etti: “Muhakkak ki, hayır, şer getirmez. Ancak derenin bitirdikleri arasında, ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki de var. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna, Zira bunlar yeyip böğürleri şişince güneşe karşı dururlar. (Geviş getirirler), akıtırlar ve rahatça def’i hacet yaparlar, sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki, bu mal hoştur, tatlıdır. Ondan fakire, yetime ve yolcuya veren bu malın Müslüman sahibi en iyi (insan)dir. Bunu haketmeden alan, yediği halde doymayan kimse gibidir, O mal, kıyamet günü aleyhinde şahidlik yapacaktır.”

Kaynak: Buhari, Zekat 47, Cuma 28, Cihad 37, Rikak 7; Müslim Zekat 123, (1052); Nesai, Zekat 81, (5. 90)

 

Hadis No : 1954
Ravi: Ebu Said
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zira Beni İsrail’in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır.” (Müslim’in bir rivayetinde: “Kendinden sonra erkeklere, kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım” buyurulmuştur.”)

Kaynak: Müslim, Zikr 99, (2742); Tirmizi, Fiten 26, (2192); İbnu Mace, Fiten 19, (4000)

 

Hadis No : 1955
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dünya mel’undur, içindekiler de mel’undur, ancak zikrullah ve zikrullah’a yardımcı olanlarla alim veya müteallim hariç”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 14, (2323); İbnu Mace, Zühd 3, (4112)

 

Hadis No : 1956
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Dünya, mü’mine hapishane, kafire cennettir.”

Kaynak: Müslim, Zühd 1, (2956); Tirmizi, Zühd 16, (2325)

 

Hadis No : 1957
Ravi: Enes
Tanım: Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar. [Rezin ilavesidir. Beyhaki Şuabul-İman’da kaydetmiştir. Hadisin ikinci yarısı Ebu Davud’da tahric edilmiştir. (Edep 125, (5150).]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 1958
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav)’ın yanına girmiştir. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır, (vücudunun açık olan) yan taraflarında izler bırakmıştı. “Ey Allah’ın Resulü dedim, sana bir yaygı te’min etsek de hasırın üstüne sersek, onun sertliğine karşı sizi korusa!” “Ben kim, dünya kim. Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenir sonra terkedip giden yolcunun misali gibidir.” (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi)

Kaynak: Tirmizi, Zühd 44, (2378)

 

Hadis No : 1959
Ravi: Sehl İbnu Sa’d
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer dünya Allah nazarında sivri sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 13, (2321); İbnu Mace, Zühd 11, (2410)

 

Hadis No : 1960
Ravi: Katade İbnu Nu’man
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.”

Kaynak: Tirmizi, Tıbb 1, (2037)

 

Hadis No : 1961
Ravi: Ali
Tanım: Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var hesap yok, yarın ise hesap var amel yok.” [Rezin tahric etmiştik. Buhari, muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir. (Rikak 4)]

Kaynak: Rezin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*