Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Feraiz Bölümü > Mirasın Sebepleri Manileri

Mirasın Sebepleri Manileri

Hadis No : 4693
Ravi: Üsame İbnu Zeyd
Tanım: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Müslüman kimse kafir kimseye varis olamaz; kafir de Müslümana varis olamaz.”

Kaynak: Buhari, Feraiz 26; Müslim, Feraiz 1, (1614); Muvatta, Feraiz 10, (2, 519); Ebu Davud, Feraiz 10, (29

 

Hadis No : 4694
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As ve Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki farklı din mensupları birbirlerine varis olamazlar.” [Ebu Davud’un rivayeti İbnu Amr’dan, Tirmizi’nin rivayeti Hz. Cabir’dendir.]

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 10, (2911); Tirmizi, Feraiz 16, (2109)

 

Hadis No : 4695
Ravi: Üsame
Tanım: [Haccı sırasında Aleyhissalatu vesselam’a] denmiştir ki: “Ey Allah’ın Resulü! Yarın nereye ineceksin, Mekke’deki evine mi?” “Akil bize ev-bark bıraktı mı ki?” buyurdular. Akil ile Talip, Ebu Talib’e varis olmuşlardı. Ne Ali ne de Cafer (ra) ona varis olamamışlardı. Çünkü bu ikisi Müslüman idiler. Akil ve Talib ise kafirdiler.

Kaynak: Buhari, Hacc 44, Cihad 180, Megazi 48; Müslim, Hacc 439, (1351); Ebu Davud, Feraiz 10, (2910)

 

Hadis No : 4696
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Katil varis olamaz.”

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 17, (2110)

 

Hadis No : 4697
Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb
Tanım: Hz. Ömer (ra), Arap (memleketinde) doğmadıkça, Acem’den birini varis kılmaktan imtina etmiştir.” [Rezin şu ilavede bulundu: “Hamile olarak gelip Arap (memleketinde) doğuran kadını da hariç kıldı. Bu durumda erkek, eğer ölürse kadına varis olur. Eğer erkek ölürse, kadın da ona varis olur. Erkeğin miras (taki pay nisbet)i Allah’ın kitabında vardır.”]

Kaynak: Muvatta, Feraiz 14, (2,520)

 

Hadis No : 4698
Ravi: Ebu’l-Esved ed-Düeli
Tanım: Hz. Muaz’a bir Yahudinin miras meselesi getirildi. Onun Müslüman oğluna da mirastan pay verdi ve dedi ki: “İslam [galebe çalar, ona galebe çalınmaz], artar eksilmez.”

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 10, (2912, 2913)

 

Hadis No : 4699
Ravi: Amr İbnu Şuayb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa, bundan hasıl olacak çocuk veled-i zinadır, ne o babasına, ne de babası ona varis olamaz.”

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 21, (2114)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*