Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü

Namaz Bölümü

Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler

Hadis No : 2452 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Hz. Ömer (ra)’in bir müezzini geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti. Kaynak: Ebu Davud, Salat 41, (532, 533); Tirmizi, Salat 149, (203)   Hadis No : 2453 Ravi: İbnu Ömer Tanım: ...

Devamını Oku »

Cumanın Vakti Ve Ezanı Hakkında Hadisler

Hadis No : 2851 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav), cumayı (öğleyin) güneş meyl edince kılardı. Kaynak: Ebu Davud, Cuma 224, (1084); Tirmizi, Salat 361, (503)   Hadis No : 2852 Ravi: Enes Tanım: Buhari’nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah ...

Devamını Oku »

Cuma Ve Bayramın Aynı Güne Rastlaması

Hadis No : 3030 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyene (bayram namazı) cuma için de yeterlidir. Biz her ikisini birleştiriyoruz.” Kaynak: Ebu Davud, Salat 217, (1074); İbnu Mace, İkamet 166, ...

Devamını Oku »

Cuma Namazının Nafilesi Hakkında Hadisler

Hadis No : 2963 Ravi: Cabir Tanım: Resulullah (sav) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: “Namaz kıldın mı?” dedi. Adam: “Hayır!” dedi. Efendimiz: “Öyleyse iki rek’atini kıl!” diye emretti. Kaynak: Buhari, Cuma 32,33, Teheccüd 25; Müslim Cuma 55; Ebu ...

Devamını Oku »

Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı

Hadis No : 2836 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş ...

Devamını Oku »

Cenaze Namazı Hakkında Hadisler

Hadis No : 3045 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevab vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevab vardır. Bir kıratın miktarı ...

Devamını Oku »

Cemmati Özrü Olan Terkeder

Hadis No : 2778 Ravi: Itban İbnu Malik Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “seller benimle kabilemin mescidi arasına engel çıkarıyor. İstiyorum ki evime kadar şeref verip bir yerde namaz kılsanız da orayı mescit yapsam!” “(İnşaallah bir ara) geleyim!” buyurdular. Beraberinde ...

Devamını Oku »

Cemaatin Fazileti

Hadis No : 2766 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda (iş yerinde) kıldığı namazından yirmibeş kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken ...

Devamını Oku »

Cemaate Devam Vacibtir

Hadis No : 2771 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav)’a ama bir zat gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Beni mescide kadar getirecek bir rehberim yok!” diyerek Aleyhissalatu vesselamdan (namazı evinde kılmak için) ruhsat istedi. (O da izin verdi.) Adam geri dönünce, ...

Devamını Oku »

Cehri Okuma

Hadis No : 2558 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: (Kur’an) her bir namazda okunur. Resulullah (sav) bize hangilerini işittirmişse biz de size işittiriyoruz. Hangilerini de gizlemişse biz de size gizliyoruz. Kaynak: Ebu Davud, Salat 129, (797); Nesai, İftitah 58, (2, 163); ...

Devamını Oku »

Camiye Girme Ve Oturma Adabı

Hadis No : 2874 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birinizin Harre’nin sırtında namaz kılması, onun için cuma günü oturup oturup da imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır.” Kaynak: Muvatta, Cuma 18, (1, 110) ...

Devamını Oku »

Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler

Hadis No : 2918 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte iki rek’at öğleden evvel, iki rek’at sonra, keza iki rek’at cum’adan sonra, iki rek’at akşamdan sonra, iki rek’at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi. ...

Devamını Oku »

Bayram Namazları Hakkında Hadisler

Hadis No : 3022 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) bayram günü çıkıp iki rekat namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırmadı. Kaynak: Buhari, Iydeyn 8, 16, 18, 26, 32, Ezan 161, Zekat 21, 33, ...

Devamını Oku »

Amin Demenin Fazileti

Hadis No : 2526 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam amin deyince siz de amin deyin. Zira kimin amin’i meleklerin amin’ine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir.” İbnu Şihab der ki: “Resulullah (sav) amin derdi.” Kaynak: Buhari, Ezan ...

Devamını Oku »

Akşam Namazının Nafilesi

Hadis No : 2955 Ravi: Enes Tanım: Müezzin akşam ezanını okuduğu zaman Resulullah (sav) ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah (sav) (evinden) çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rek’at nafile kılıyordu. (Müslim’in rivayetinde şu ziyade var: “Bazan bir ...

Devamını Oku »

Akşam Namazı Hakkında Hadisler

Hadis No : 2543 Ravi: Mervan İbnu’l-Hakem Tanım: Bana Zeyd ibnu Sabit (ra) dedi ki: “Sen niye akşam namazında (kısaru’l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resulullah (sav)’ın Tula’t-Tuleyeyn’i okuduğunu işittim.” (Ebu Davud’un rivayetinde şu ziyade var: “…Dedim ki: Tüla’t-Tuleyeyn nedir? ...

Devamını Oku »