Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü

Namaz Bölümü

Rüku Ve Sücudun Şekli

Hadis No : 2577 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: “önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu.” Ravi der ki; Sa’d’a bu haber ulaşınca: “Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, ...

Devamını Oku »

Rüku Ve Secdelerin Miktarı

Hadis No : 2571 Ravi: Said İbnu Cübeyr Tanım: Enes İbnu Malik (ra)’i dinledim şöyle diyordu: “Resulullah (sav)’dan sonra, namazı Resulullah’ın namazına bu derece benzeyen, şu gençten yani Ömer İbnu Abdilaziz’den başka birinin ardında namaz kılmadım.” Enes (devamla) dedi ki: ...

Devamını Oku »

Ramazanda Gece Kalkışı Ve Teravih Namazı

Hadis No : 3014 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki: “Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya öderse geçmiş günahları affedilir.” ...

Devamını Oku »

Öğle Ve İkindi Namazları

Hadis No : 2538 Ravi: Ebu Katade Tanım: Resulullah (sav) öğlede ilk iki rek’atte Fatiha ile iki süre okurdu. Son iki rek’atte de Fatiha’yı okur, bazan da ayeti bize işittirirdi. Birinci rek’atte (kıraati) uzun tutar ikinci de o kadar uzatmazdı, ...

Devamını Oku »

Öğle Namazının Nafilesi

Hadis No : 2941 Ravi: Ali Tanım: Resulullah (sav) öğleden önce dört, öğleden sonra da iki rek’at kılardı. Kaynak: Tirmizi, Salat 315,(424)   Hadis No : 2942 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) öğlenin farzdan önceki dört rek’atli sünneti, namazdan önce ...

Devamını Oku »

Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler

Hadis No : 2736 Ravi: Ebu Katade Tanım: Resulullah (sav), kızı Zeyneb’in kerimesi olan torunu Ümame’yi omuzunda taşıdığı halde halka namaz kıldırırdı. Secdeye varınca çocuğu (yana) bırakır, kıyam için doğrulunca tekrar omuzuna alırdı. Kaynak: Buhari, Salat 106, Edeb 18; Müslim, ...

Devamını Oku »

Namazın Vakitleri

Hadis No : 2348 Ravi: Ebu Musa Tanım: Resulullah (sav)’a bir zat gelerek namaz vakitlerini sordu. Efendimiz ona hiçbir cevap vermedi. (Sabah vaktinde) şafak sökünce, henüz kimse kimseyi tanıyamayacak kadar ortalık karanlık iken Bilal’e emretti, sabah ezanını okudu. Sonra, güneş ...

Devamını Oku »

Namazın Uzunluğu Ve Kısalığı Hakkında

Hadis No : 2648 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav)’ın öğle ve ikinci namazındaki kıyamlarını(n uzunluğunu tahmin ve) takdir ederdik. Öğledeki ilk iki rek’atin uzunluğunu Elif-lam-mim Tenzilü’s-Secde suresini okuyacak) kadar tahmin ettik. Sonra iki rek’atin uzunluğunu da bunun yarısı kadar ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Setr’ül Avret

Hadis No : 2665 Ravi: Behz İbnu Hakim Tanım: Bir gün Hz. Peygamber’e sorarak) dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?” “Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!” cevabını verdi. Ben tekrar: ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Namazda Konuşmamak

Hadis No : 2696 Ravi: Zeyd İbnu Erkam Tanım: Biz, namaz kılarken konuşurduk. Öyle ki herkes kendi yanındakine birşeyler söyleyebilirdi. Derken şu ayet nazil oldu: “Allah’ın divanına tam huşu ve taatle durun” (Bakara 238). Böylece sükut etmekle emrolunduk ve konuşmaktan ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Namaz Kılınan Yerler

Hadis No : 2681 Ravi: Enes Tanım: Ravinin büyükannesi Müleyke (ra) hazırladığı bir yemeğe Resulullah (sav)’ı davet etti. (Efendimiz şeref vererek) yemekten yediler. Sonra: “Kalkın size namaz kıldırayım!” buyurdular. Enes (ra) der ki: “Ben uzun müddettir kullanılmaktan kararmış olan hasırımızı ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Hadis No : 2717 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım. Kaynak: Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Hadesten Teharet

Hadis No : 2653 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez.” Kaynak: Müslim, Taharet 1, (224); Tirmizi, Taharet 1, (1)   Hadis No : 2654 ...

Devamını Oku »

Namazın Sekiz Şartı – Başka Meşguliyeti Terk

Hadis No : 2700 Ravi: Mu’aykib Tanım: Resulullah (sav)’a, musalli’nin secde edeceği yerdeki toprağın düzlenmesinden sual edildi… Kaynak: Buhari, Amel fi’s-Salat 8; Müslim, Mesacid 46, (545); Ebu Davud, Salat 175, (946); Nesai, Sehv 8, (3   Hadis No : 2701 ...

Devamını Oku »

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

Hadis No : 2471 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir getirirdi. Rüku yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) aynı şeyi yapardı. Rükudan başını kaldırınca da aynı ...

Devamını Oku »

Namazın Kasrı (Kısaltılması)

Hadis No : 2884 Ravi: Enes Tanım: Medine’de öğle namazını Resulullah (sav) ile dört rek’at kıldık. Mekke’ye gitmek üzere yola çıkıp Zülhuleyfe’ye gelince ikindiyi iki rek’at kıldı.” Kaynak: Buhari, Taksiru’s-Salat 5, Hacc 24, 25, 27,117,119, Cihad 104,126; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 11, ...

Devamını Oku »

Namazın Fazileti

Hadis No : 2306 Ravi: Ebu Hureyre Tanım: Hz. Peygamber (sav)’in şöyle söylediğini işittim: “Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mi, ne dersiniz?” “Bu hal,” dediler, “onun ...

Devamını Oku »

Namazın Evsafını Bildiren Bazı Hadisler

Hadis No : 2645 Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi Tanım: Kendisi, Resulullah (sav)’ın Ashabından on kişilik bir grupla oturuyor idi. Resulullah’ın namazını zikrettiler. Bunun üzerine: “Ben içinizde Aleyhissalatu vesselam’ın namazını en iyi bilen kimseyim!” “Nasıl olur. Allah’a yemin olsun, sen O’na ...

Devamını Oku »