Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü

Namaz Bölümü

Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında

Hadis No : 2318 Ravi: Enes Tanım: Bir adam, Resulullah (sav)’a: “Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı” diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: “Bunlardan önce veya sonra başka ...

Devamını Oku »

Namazda Okunan Sure

Hadis No : 2528 Ravi: Ebu Bürde Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu.” Kaynak: Nesai, İftitah 112, (2, 107); Buhari, Mevakit 11, 13, 39, Ezan 104; Müslim, Mesacid 2, (1, 246), 16,   Hadis No : 2529 ...

Devamını Oku »

Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler

Hadis No : 3082 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Hiçbirinizin, namazından şeytana bir pay kalmamalıdır. Herkes namazdan çıkarken, sağından kalkmanın üzerine bir vecibe olduğunu sanır. Halbuki ben Resulullah’ın çok kere solu üzerinden kalktığını gördüm. Kaynak: Buhari, Ezan 159; Müslim, Müsafirin 59, ...

Devamını Oku »

Namaz Ve Hutbede Kıraat

Hadis No : 2869 Ravi: Ubeydullah İbnu Ebi Rafi Tanım: (Emevi halifelerinden) Mervan, Ebu Hüreyre, (ra)’yi Medine’ye halef tayin etti. Ebu Hüreyre, cumayı kıldırdı ve birinci rek’atte, el-Hamd süresini okuduktan sonra Cuma süresini okudu, ikinci rek’atte Ve iza caeke’l-Münafikun’u okudu. ...

Devamını Oku »

Müteferrik Namazlar (Tahiyyetü’l-Mescid)

Hadis No : 3077 Ravi: Ebu Katade Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz mescide girince oturmazdan önce iki rek’at kılıversin.” Kaynak: Buhari, Salat 60, Teheccüd 25; Müslim, Müsafirin 69, (714); Muvatta, Kasru’s-Salat 57, (1, 162); Ebu   Hadis No : ...

Devamını Oku »

Mekruh Vakitler

Hadis No : 2404 Ravi: Ukbe İbnu Amir Tanım: Üç vakit vardır ki, Resulullah (sav) bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti: 1. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar. 2. Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar. ...

Devamını Oku »

Me’mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler

Hadis No : 2798 Ravi: Ebu Mes’ud el-Bedri Tanım: Resulullah (sav) namazda omuzlarımıza eliyle dokunur ve: “Düzgün olun! Karışık durmayın, sonra kalblerinize de karışıklık ve ihtilaf girer. Hemen arkama, sizden akıl ve dirayet sahibi olanlar dursun. Sonra tedricen bunları takibedenler, ...

Devamını Oku »

Kıraat ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2515 Ravi: İbnu Abbas Tanım: Resulullah (sav) kıraatini bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu. Kaynak: Tirmizi, Salat 181, (245)   Hadis No : 2516 Ravi: Enes Tanım: Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ile birlikte ...

Devamını Oku »

Kuşluk Vakti ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3004 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) kuşluk namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım.” Kaynak: Buhari, Teheccüd 5, 32; Müslim, Müsafirin 75, 77, (717, 718); Muvatta, Kasru’s-Salat 29, (152-153);   Hadis No : 3005 Ravi: Abdurrahman İbnu ...

Devamını Oku »

Küsuf Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3041 Ravi: Aişe Tanım: Resulullah (sav) zamanında güneş tutulmuştu. Hemen kalkıp halka namaz kıldırdı. Namazda kıraati uzun tuttu. Sonra rükuya gitti, rükuyu da uzun tuttu.Sonra başını kaldırdı, bu sırada uzun okudu, ancak bu okuyuşu öncekinden daha kısa ...

Devamını Oku »

Kunut ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2600 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine Kurra denilen yetmiş kişiyi yola çıkardı. Süleym aşiretinden Ri’l ve Zekvan adında iki kabile, Bi’r-i Ma’une (Maune Kuyusu) denilen bir suyun yanında bunların önünü kesti. Hey’et bunlara: ...

Devamını Oku »

Ka’de (Oturma)

Hadis No : 2624 Ravi: Ali İbnu Abdirrahman el-Mu’avi Tanım: Ben namazda çakıl taşlarını kurcalarken İbnu Ömer (ra) beni gördü. Namazdan çıkınca beni bundan nehyetti ve: “Sen de Resulullah (sav)’ın yaptığı gibi yap!” dedi. Ben: “Resulullah (sav) ne yapmıştı?” diye ...

Devamını Oku »

Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar

Hadis No : 2855 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav) iki hutbe okurdu. Minbere çıkınca otururdu. (Bu esnada müezzin ezan okurdu). Müezzin ezanı bitirince kalkar ve hutbeyi okur, sonra tekrar oturur ve (bu sırada) konuşmazdı. Sonra kalkar (ikinci defa) hutbe ...

Devamını Oku »

Havf ( Korku) Namazı

Hadis No : 2911 Ravi: Seki İbnu Ebi Hasme Tanım: Resulullah (sav) ashabına korku namazı kıldırdı. Bu maksadla ashabı arkasında iki saf yaptı. Hemen arkasında bulunan safa birinci rek’ati kıldırdı. Sonra ayağa kalktı ve arkasındakilere bir rek’at namaz kıldırıncaya kadar ...

Devamını Oku »

Hacet Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 3080 Ravi: Abdullah İbnu Ebi Evfa Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kimin Allah’a veya herhangi bir insana ihtiyacı hasıl otursa önce abdest alsın, abdesti de güzel yapsın. Sonra iki rek’at namaz kılsın, sonra Allah Teala Hazretlerine senada ...

Devamını Oku »

Gece Namazı ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2990 Ravi: Bilal Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir, günahlardan koruyucudur, kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.” Kaynak: Tirmizi, Da’avat 112, (3543, 3544)   ...

Devamını Oku »

Ezanın Fazileti Hakkında Hadisler

Hadis No : 2420 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kur’a çekmekten başka çare ...

Devamını Oku »

Ezanın Başlangıcı Hakkında Hadisler

Hadis No : 2439 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Müslümanlar Medine’ye geldikleri vakit toplanıyorlar ve namaz vakitlerini birbirlerine soruyorlardı. Namaz için kimse nida etmiyordu. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları: “Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin” dedi. Bazıları da: “Yahudilerin boynuzu ...

Devamını Oku »