Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü > Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler

Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler

Hadis No : 3082
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Hiçbirinizin, namazından şeytana bir pay kalmamalıdır. Herkes namazdan çıkarken, sağından kalkmanın üzerine bir vecibe olduğunu sanır. Halbuki ben Resulullah’ın çok kere solu üzerinden kalktığını gördüm.

Kaynak: Buhari, Ezan 159; Müslim, Müsafirin 59, (707); Ebu Davud, Salat 204, (1042); Nesai, Sehv 100, (3, 81

 

Hadis No : 3083
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav)’ı ayakta ve otururken su içerken gördüm, yalınayak ve ayakkabılı olduğu halde namaz kılarken gördüm. Namazdan sağı ve solu üzerine ayrılırken de gördüm.

Kaynak: Nesai, Sehv 100, (3,82)

 

Hadis No : 3084
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) zamanında farz namazlardan çıkarken insanlar yüksek sesle zikrederlerdi.

Kaynak: Buhari, Ezan 155; Müslim, Mesacid 120, (583); Ebu Davud, Salat 191, (1002-1003); Nesai, Sehv 79, (3,

 

Hadis No : 3085
Ravi: Ebu Rimse
Tanım: Bir adam, namazın ilk tekbirine yetişerek Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldı. Aleyhissalatu vesselam önce sağına sonra soluna selam verdi. (Başını öylesine çevirdi ki, gerisinde olduğumuz halde) yanaklarının beyazlığını gördük. Sonra namazdan çıktı. Kendisiyle namazın ilk tekbirine yetişen zat hemen kalkıp ilave namaza başladı. Hz. Ömer (ra) ona doğru fırlayarak adamı omuzlarından yakalayıp sarstı ve “Otur! Ehl-i kitabı helak eden şey, namazları arasına bir fasıla bırakmamalarından başka bir şey değildir!” dedi. Resulullah (sav) nazarını çevirip: “Ey İbnu’l-Hattab, Allah seni (doğruya) isabet ettirdi” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 194, (1007)

 

Hadis No : 3086
Ravi: Ebu Şa’sa
Tanım: Biz Ebu Hüreyre (ra) ile birlikte mescidde oturuyorduk. Müezzin ezan okudu. Bir adam kalkıp yürümeye başladı. Ebu Hüreyre, adam mescidden çıkıncaya kadar gözleriyle onu takip etti ve: “Şu adam Ebu’l-Kasım (sav)’a asi oldu!” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Mesacid 258, (655); Ebu Davud, Salat 43, (536); Tirmizi, Salat 150, (204); Nesai, Ezan 40, (

 

Hadis No : 3087
Ravi: Simak İbnu Harb
Tanım: Cabir İbnu Semüre (ra)’ye dedim ki: “Resulullah (sav)’la beraber oturdun mu?” “Evet” dedi, “hemde çok. Sabah namazı kılınca, namaz kıldığı yerden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Bu esnada (cemaat) birbirlerine cahiliye devri ile ilgili şeyler anlatırlar ve gülerlerdi. Resulullah (sav) da tebessüm buyururlardı.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 286, (670); Ebu Davud, Salat 301, (1294); Tirmizi, Salat 412, (585); Nesai, Sehv 99,

 

Hadis No : 3088
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bedeviler, sakın namazınızın isminde size galebe çalıp değiştirmesinler. Çünkü onun Kitabullah’taki ismi “işa” (yatsı)dır. Bedeviler develerini sağarken karanlığa kalırlar da (yatsıya ateme derler).”

Kaynak: Müslim, Mesacid 228, (644); Ebu Davud, Edeb 86, (4984); Nesai, Mevakit 23,(1,270)

 

Hadis No : 3089
Ravi: Abdullah İbnu Mugaffel
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bedeviler, akşam namazının isminde sakın size galebe çalmasınlar!” (Resulullah devamla) dedi ki: “Bedeviler ona (sadece) işa derler.”

Kaynak: Buhari, Mevakit 19

 

Hadis No : 3090
Ravi: Ebu Berze el-Eslemi
Tanım: Resulullah (sav) yatsıdan önce uyumayı, sonra da konuşmayı mekruh addederdi.

Kaynak: Buhari, Mevakit 23; Müslim, Mesacid 237, (647); Ebu Davud, Salat 3, (398); Tirmizi, Salat 125

 

Hadis No : 3091
Ravi: Ömer
Tanım: Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr (ra) ve yanlarında ben de bulunduğum halde müslümanların meselelerini (konuşmak için) gece geç vakte kadar uyanık kalırlardı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 126)
Hadis No : 3092
Ravi:
Tanım: Ashab’dan Huza’alı birinin rivayet ettiğine göre, bir gün: “Keşke (yatsı) namazımı kılıp da istirahat etseydim” diye temennide bulunmuştu. Kendisini bu sözü sebebiyle ayıpladılar. Onlara şu cevabı verdi: “Ben Resulullah’ın şöyle söylediğini işittim: “Ey Bilal, ikamet oku da bizi rahatlat!”

Kaynak:

 

Hadis No : 3093
Ravi: Ali
Tanım: Hz. Ali: “Namazımı kılar istirahat ederim” demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi: “Ben Resulullah (sav)’ı işittim. Şöyle demişti: “Ey Bilal kalk, bizi namazla istirahate kavuştur.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 86, (4985, 4986)

 

Hadis No : 3094
Ravi: Osman İbnu Ebi’l-As
Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi iltibas etmeme sebep oluyor, (ne yapayım?)” Aleyhissalatu vesselam bana şu cevabı verdi: “Bu Hınzeb denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah’a sığın. Sol tarafına üç kere tükür.” (Osman İbnu Ebi’l-As) de ki: “Ben bunu yaptım, Allah Teala Hazretleri onu benden giderdi.”

Kaynak: Müslim, Selam 68, (2203)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...