Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü > Kıraat ile ilgili Hadisler

Kıraat ile ilgili Hadisler

Hadis No : 2515
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) kıraatini bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu.

Kaynak: Tirmizi, Salat 181, (245)

 

Hadis No : 2516
Ravi: Enes
Tanım: Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bismillahirrahmanirrahim’i okuduklarını işitmedim.

Kaynak: Buhari, Ezan 89; Müslim, Salat 50, (399); Muvatta, Salat 30, (1, 81); Ebu Davud, Salat 124, (782); T

 

Hadis No : 2517
Ravi: İbnu Abdillah İbnu Muğaffel
Tanım: Ben (namazda) bismillahirrahmanirrahim’i okumuştum. Babam işitti. Bana: “Oğulcuğum, (bu yaptığın) bir bid’attir. Bid’atten sakın!” dedi. Ben Resulullah (sav)’ın ashabından her kimle karşılaştı isem, hepsinin de bid’atten nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Babam sözlerine şöyle devam etmişti: “Ben Resulullah (sav)’la, Hz. Ebu Bekr’le, Hz. Ömer’le, Hz. Osman’la (ra) namaz kıldım. Onlardan hiç birinin bunu (besmelenin okunacağını) okuduklarını işitmedim. Onu sen de okuma. Sadece “Elhamdülillah! Rabbe’l-alemin” de.

Kaynak: Tirmizi, Salat 180, (244); Nesai, İftitah 22, (2,135)

 

Hadis No : 2518
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) ikinci rek’atten kalktığı zaman kıraati Elhamdülillahi Rabilalemin ile başlatıyor ve sükut etmiyordu.

Kaynak: Müslim, Mesacid 148, (599)

 

Hadis No : 2519
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim Fatiha-i şerife süresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır -bu sözü üç kere tekrarladı- eksiktir.” Ebu Hüreyre (ra)’ye: “Biz imamın arkasında bulunuyorsak (ne yapalım)?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah Teala hazretleri (bir hadis-i kudside) buyurdu ki: “Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm, yarısı bana ait, yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir: Kul: “Elhamdülillahi Rabbi’l-alemin, (Hamd alemlerin Rabbine aittir)” deyince, Aziz ve Celil olan Allah: “Kulum bana hamdetti.” der. “er-Rahmanirrahim” deyince, Allah: “Kulum bana senada bulundu” der. “Maliki yevmiddin (ahiretin sahibi)” deyince, Allah: “Kulum beni tebcil ve ta’ziz etti (büyükledi).” der. “İyyakena’budü ve iyyakenestain (yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz)” deyince, Allah: “Bu benimle kulum arasında bir (taahhüddür). Kuluma istediğini verdim” der. “İhdina’s’sırata’l-müstakim sıratallezine en’amte aleyhim gayr’il-mağdubi aleyhim ve la’d-dallin. (Bizi doğru yola sevket, o yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur, gadaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin değil)” dediği zaman, Allah: “Bu da kulumundur, kuluma istediği verilmiştir” buyurur.”

Kaynak: Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai

 

Hadis No : 2520
Ravi:
Tanım: Ebu Davud’da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: “…Bana Resulullah (sav): “Haydi git ve Medine’de ilan et ki: “Sadece Fatiha süresi de olsa, Kur’an’dan bir parça okumadıkça kıldığınız namaz namaz değildir” dedi ve başka bir şey ilave etmedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 136, (819, 820, 821)

 

Hadis No : 2521
Ravi:
Tanım: Rezin’in zikrettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: “…Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıraatsiz namaz sahih değildir.” Bilesiniz, Resulullah (sav) bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttuğunu biz de size gizli tuttuk.” Bu açıklama üzerine bir zat ona: “Ey Ebu Hüreyre, Fatiha’ya herhangi bir ilavede bulunmazsam (yeterli midir) ne dersin?” diye sordu. Ebu Hüreyre dedi ki: “Bu sual Aleyhissalatu vesselam’a da sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Bununla iktifa edersen sana yeter, ilavede bulunursan senin için daha hayırlı ve efdal olur.”

Kaynak: Müslim, Salat 38, (395); Muvatta, Salat 39, (1, 84-86); Tirmizi, Tefsir, Fatiha, (2954, 2955); Nesai

 

Hadis No : 2522
Ravi: Ebu Said
Tanım: (Namazda) Fatiha süresi ile kolaya gelen bir miktar (Kur’an ayetin)i okumakla emrolunduk.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 136, (818)

 

Hadis No : 2523
Ravi: Cabir
Tanım: Kim Fatiha’yı okumadan bir rek’at namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde, namaz kılmış sayılmaz.

Kaynak: Muvatta, Salat 38, (1, 84); Tirmizi, Salat 233, (313)

 

Hadis No : 2524
Ravi: Vail İbnu Hucr
Tanım: Resulullah (sav)’ı gayri’l-mağdubi aleyhim ve la’d-dallin’i okuyunca amin dediğini ve bunu söylerken sesini uzattığım işittim. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. “…Bunu söylerken sesini yükselttiğini işittim.”)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 172, (932, 933); Tirmizi, Salat 184, (248)

 

Hadis No : 2525
Ravi: Bilal
Tanım: Söylediğine göre, Aleyhissalatu vesselam’a: “Ey Allah’ın Resulü! Amin’de beni geride bırakma!” demiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 172, (937)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...