Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü > Rüku Ve Sücudun Şekli

Rüku Ve Sücudun Şekli

Hadis No : 2577
Ravi: İbnu Mes’ud
Tanım: Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: “önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu.” Ravi der ki; Sa’d’a bu haber ulaşınca: “Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik” dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 150, (868); Nesai, İftitah 90, (2, 184, 185)

 

Hadis No : 2578
Ravi: Ömer
Tanım: Diz kapağı(nı tutmak) sizin için sünnet kılınmıştır, öyle ise rükuda diz kapaklarını kavrayın.

Kaynak: Tirmizi, Salat 192, (258); Nesai, İftitah 92, (2, 185)

 

Hadis No : 2579
Ravi: Ebu İshak
Tanım: Bera İbnu Azib (ra) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: “Resulullah (sav) böyle secde yaparlardı” buyurdu. (Bir diğer rivayette: “Resulullah (sav) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı” denmiştir.)

Kaynak: Ebu Davud, Salat 158, (896); Nesai, İftitah 141, (2, 212)

 

Hadis No : 2580
Ravi: Bera
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır.”

Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)

 

Hadis No : 2581
Ravi: Bera
Tanım: Bera’ya: “Resulullah (sav) secde edince yüzünü nereye koyardı?” diye soruldu. “Ellerinin arasına” diye cevap verdi.

Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)

 

Hadis No : 2582
Ravi: Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne
Tanım: Resulullah (sav) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltukaltı beyazlıkları görününceye kadar açardı.

Kaynak: Buhari, Ezan 130; Müslim, Salat 235 (495); Nesai, İftitah 62, (2, 212)

 

Hadis No : 2583
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz secde edince kollarını, köpeğin yayması gibi yere yaymasın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (275); Ebu Davud, Salat 158, (901)

 

Hadis No : 2584
Ravi: Amir İbnu Sa’d
Tanım: Amir İbnu Sa’d babasından (Sa’d’dan) (ra) naklediyor: “Resulullah (sav) (secdede) ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (277,278)

 

Hadis No : 2585
Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi
Tanım: Resulullah (sav) rüku yapınca itidali muhafaza eder, başını (yukarı) dikmez, (aşağı da) eğmezdi. Ellerini dizkapaklarının üzerine koyardı. Secde için yere eğilince adalelerini koltuk kısmından yana açardı. Ayaklarının parmaklarını da aralardı.

Kaynak: Nesai, İftitah 96, (2,137); 138, (2,211)

 

Hadis No : 2586
Ravi: Ebu Humeyd
Tanım: Resulullah (sav) secde ettiği zaman, burnunu ve alnını yere koyardı. Ellerini yanlarından aralardı, avuçlarını omuzları hizasına koyardı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 201, (270)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...