Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Namaz Bölümü > Camiye Girme Ve Oturma Adabı

Camiye Girme Ve Oturma Adabı

Hadis No : 2874
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birinizin Harre’nin sırtında namaz kılması, onun için cuma günü oturup oturup da imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır.”

Kaynak: Muvatta, Cuma 18, (1, 110)

 

Hadis No : 2875
Ravi: Mu’az İbnu Enes
Tanım: Tirmizi’de Mu’az İbnu Enes’ten merfu olarak şu rivayet kaydedilmiştir: “Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 369, (513)

 

Hadis No : 2876
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse, cuma günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lakin: “Açılın” desin.”

Kaynak: Müslim, Selam 27-30, (2178)

 

Hadis No : 2877
Ravi: Nafi’
Tanım: İbnu Ömer (sav)’i işittim, diyordu ki: “Resulullah (sav) kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı.” Nafi’ye: “Bu yasak cum’aya mı mahsus?” diye soruldu. “Cum’a ve diğer günlerde!” diye cevap verdi.

Kaynak: Buhari, Cuma 20, İsti’zan 31,32; Müslim, Selam 28, (2177)

 

Hadis No : 2878
Ravi: Mu’az İbnu Enes
Tanım: Resulullah (sav), cuma günü imam hutbe verirken hubve tarzında oturmayı yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 234, (1110); Tirmizi, Salat 370, (514)

 

Hadis No : 2879
Ravi: Şeddad İbnu Evs
Tanım: Hz. Muaviye (ra) ile Beytul-Makdis’te hazır oldum. Bize cuma kıldırdı. Baktım ki, mescidde bulunanların çoğu Resulullah (sav)’ın ashabı idi ve imam hutbe verirken ihtiba ederek oturmuşlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 234, (1111)

 

Hadis No : 2880
Ravi: Amr İbnu Şu’ayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav), cum’a günü namazdan önce cemaat teşkilini yasakladı.” [Rezin ilavesidir. Ebu Davud’da gelen bir hadisin parçasıdır. (Salat 220, (1079)]

Kaynak: Rezin

 

Hadis No : 2881
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)’ın cuma günü minbere çıkınca: “Oturunuz!” dedi. Bunu İbnu Mes’ud (ra) işitince olduğu yerde oturdu, tam mescidin giriş kapısının üstüydü. Resulullah (sav) onu bu halde gördü ve: “Gel! Ey Abdullah İbnu Mes’ud!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 226, (1091)

 

Hadis No : 2882
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cum’a günü biriniz (mescitte) uyuklayacak olursa oturduğu yeri değiştirsin.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 239, (1119); Tirmizi, Salat 379, (526)

 

Hadis No : 2883
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav)’ın mescidinde kılınan cumadan sonra ilk kılınan cuma namazı, Bahreyn köylerinden olan Cuvasa’daki Abdü’l-Kays mescidinde kılınan namazdı.

Kaynak: Buhari, Cuma 11; Ebu Davud, Salat 216, (1068)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yolculukta Nafile Namazlar

Hadis No : 2907 Ravi: İbnu Ömer Tanım: Resulullah (sav)’a (Onsekiz defa) refakat ettim. Ancak, ...