Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Cihad Bölümü > Şehadet Ve Şehidin Fazileti

Şehadet Ve Şehidin Fazileti

Hadis No : 0999
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehid böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder” Bir rivayette şu ziyade mevcut: “… Şehid hariç, o, şehidlik sebebiyle mazhar olduğu üstünlükler ve kerametler sebebiyle… (dönmek ister)”

Kaynak: Buhari, Cihad 5, 21; Müslim, İmaret 108, 109, (1877); Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 13, (1643); Nesai, Ci

 

Hadis No : 1000
Ravi: İbnu Ebi Umeyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.”

Kaynak: Nesai, Cihad 30, (6, 33)

 

Hadis No : 1001
Ravi: Muğire
Tanım: Muğire (ra) dedi ki: “Peygamberimiz (sav), Rabbimizin risaletini getirmiştir. Bir de bize bildirdi ki, bizden kim öldürülürse cennetlik olacaktır. Bu sebeple biz, ölümü, sizin hayatı sevdiğinizden daha çok seviyoruz.” (Buhari, Kitabu’t-Tevhid’de muallak olarak kaydetmiştir. Rezin tam olarak kaydeder.)

Kaynak: Buhari, Cizye 1, Tevhid 46

 

Hadis No : 1002
Ravi: Ebu Katade
Tanım: Bir adam sordu: “Ey Allah’ın Resulü, Allah yolunda öldürüldüğüm takdirde, bütün hatalarım örtülecek mi?” Resulullah (sav): “Evet, sen sabreder, mükafaat bekler, geri kaçmadan ileri atılır vaziyette olduğun halde öldürülürsen!” diye cevap verdi. Ve adama sordu: “Nasıl sormuştun?” Adam sorusunu aynen yeniledi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam Efendimiz sözlerini şöyle tamamladı: “Evet, (kul) borcu hariç, bütün günahların affedilecek. Zira Cebrail bu hususu bana haber verdi!”

Kaynak: Müslim, İmaret 117, (1885); Muvatta, Cihad 31, (2, 461); Nesai, Cihad 32, (2, 33)

 

Hadis No : 1003
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Şehidin -borç hariç- bütün günahları affedilir.”

Kaynak: Müslim, İmaret 118

 

Hadis No : 1004
Ravi: Fadale İbnu Ubeyd
Tanım: Hz. Ömer (ra)’i dinledim, “Hz. Peygamberden işittim” diyerek şu hadisi rivayet etti: “Dört çeşit şehid vardır:

1- İmanı kavi mü’min kişi düşmanla karşılaşır, öldürülünceye kadar Allah’a sadık kalır, işte bu kıyamet günü, insanların gıbta ile gözlerini kaldırıp bakacakları gerçek şehiddir. -Bunu yaparken başını kaldırır ve kalansuvesi yere düşer- (Fadale der ki:) “Bu, Hz. Ömer’in kalansuvesi mi idi, yoksa Resulullah (sav)’ın kalansuvesi mi idi anlayamadım.”

2- İmanı sağlam (ancak önceki kadar şecaat sahibi olmayan) bir mü’min düşmanla karşılaşır. Korkudan vücudu -talh ağacının dikeni batmış gibi- titrer. Bu sırada gelen serseri bir ok darbesiyle hayatını kaybeder. Bu, ikinci derecede bir şehiddir.

3- İyi amelle kötü ameli karıştırmış mü’min kişi, düşmanla karşılaşır. Bu karşılaşma esnasında (sabır ve şecaatte, şehidliğin mükafaatını beklemekte) Allah’a sadık kalır, öldürülünce bu üçüncü mertebede bir şehid olur.

4- Günahkar bir mü’min düşmanla karşılaşır, ölünceye kadar Allah’a sadık kalır. Bu da dördüncü derecede bir şehid olur.”

Kaynak: Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 14, (1644)

 

Hadis No : 1005
Ravi: Yahya İbnu Said
Tanım: Resulullah (sav) (Bedir’de bizleri) cihada teşvik etti, cenneti hatırlattı. Bu sırada Ensar’dan biri, elindeki hurmalardan yemekte idi. Birden: “Ben şunları bitirinceye kadar oturacak olursam dünyaya fazla hırs göstermiş olacağım” dedi ve ellerindeki hurmaları fırlatarak kılıncını çekip öldürülünceye kadar savaştı.

Kaynak: Muvatta, Cihad 42, (2, 466); Buhari, Megazi, 17; Müslim, İmaret 145, (1901)

 

Hadis No : 1006
Ravi: Bera
Tanım: Zırh giyinmiş bir adam gelerek: “Ya Resulullah! Hemen savaşa mı katılayım, Müslüman mı olayım?” diye sordu. Resulullah (sav): “Müslüman ol, sonra savaşa katıl!” dedi. Adam Müslüman oldu, savaşa katıldı ve öldürüldü. Resulullah (sav) onun hakkında: “Az bir amelde bulundu fakat çok şey kazandı” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cihad, 13; Müslim, İmaret, 144, (1900)

 

Hadis No : 1007
Ravi: Raşid İbnu Sa’d
Tanım: Raşid İbnu Sa’d, ashaba mensup birinden naklen anlatıyor: “Bir zat Resulullah’a gelip: “Ey Alah’ın Resulü, niye şehid dışında kalan mü’minler kabirde imtihan edilirler?” diye sordu. Resulullah şu cevabı verdi: “Şehidin ölüm anında tepesinin üstünde kılıç parıltısını hissetmesi imtihan olarak ona kafidir.”

Kaynak: Nesai, Cenaiz 112, 3

 

Hadis No : 1008
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırab sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır.”

Kaynak: Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 26, (1668)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Eman Ve Sulh

Hadis No : 1066 Ravi: Osman İbnu Ebi Hazım Tanım: Osman İbnu Ebi Hazım, babası ...