Anasayfa > Kütüb-i Sitte > Cihad Bölümü > Ganimetler Ve Fey

Ganimetler Ve Fey

Hadis No : 1090
Ravi: Mücemm’i İbnu Cariye el-Ensari
Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte Hudeybiye sulhünde hazır bulunduk. (Sulh yapılıp) oradan döndüğümüz zaman, halk, develerini hızlandırarak (bir yere birikmeye) başladılar. Biz hayretle: “Bu insanlara ne oluyor, (niçin hayvanlarını hızlandırıp bir yere üşüşüyorlar?)” diye sorduk. “Resulullah (sav)’a vahiy gelmiş” dediler. Biz de, halkla birlikte harekete geçip develeri hızlandırdık, ilerleyince Resulullah (sav)’ı Kura’u’l-Gamim denen (Mekke ile Medine arasında Usfan’ın önünde bulanan) yerde bulduk. Devesinin üzerinde duruyordu. Halk toplanınca bize Fetih süresini tilavet buyurdular. Askerlerden biri: “Yani bu sulh bir fetih midir?” dedi. Resulullah (sav): “Evet!” deyip ilaveten: “Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim bu bir fetihtir” buyurdu. Süre-i celileyi okumaya devam eden Resulullah (sav): “Allah size, ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vaadetmiştir. İman edenler için bir delil olması ve sizi doğru yola ulaştırması için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini önlemiştir” mealindeki ayete kadar (Fetih 20) okudu. (Ayet’i kerimede işaret edilen acil ganimetle) Hayber kastediliyordu. Buradan ayrılınca Hayber’e gazveye çıktık. (Elde edilen ganimet) Hudeybiye’ye katılanlara taksim edildi. Bunlar bin beş yüz kişi idi. Bunlardan üç yüzü süvari idi. Ganimet on sekiz hisseye ayrıldı. Süvari olana iki, yaya olana bir hisse verildi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 155, (2736), Harac 24, (3015)

 

Hadis No : 1091
Ravi: Sehl İbnu Ebi Hasme
Tanım: Resulullah (sav) Hayberi iki kısma ayırdı: Biri vukua gelecek hadiseler ve kendi ihtiyacı içindi, öbür kısmı da Müslümanlar arasında taksim etti. Bu kısmı on sekiz hisseye ayırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 24, (3010)

 

Hadis No : 1092
Ravi: İbnu Şihab
Tanım: Resulullah (sav) Hayber’i beşe taksim edip beşte birini aldıktan sonra geri kalanı, Hudeybiye Seferi’ne katılanlardan Hayber’e iştirak eden ve etmeyenler arasında taksim etti.

Kaynak: Ebu Davud, Harac 24, (3019)

 

Hadis No : 1093
Ravi: İbnu’z Zübeyr
Tanım: Resulullah (sav) Hayber (fethedildiği) sene, (babam) Zübeyr’e dört hisse ayırdı. Bir hisse Zübeyr için, bir hisse zilkurba [(ya giren Abdulmuttalib’in kızı ve Zübeyr’in annesi olan Safiyye (ra)] için, iki hisse de atı için.

Kaynak: Nesai, Hayl 17, (6, 228)

 

Hadis No : 1094
Ravi: Haşrec İbnu Ziyad
Tanım: Haşrec İbnu Ziyad’ın babaannesinden (ra) anlattığına göre, babaannesi (Ümmü Ziyad el-Eşceiyye) Resullulah (sav) ile birlikte altı kadından biri olarak Hayber Gazvesine katılır. Kadın der ki: “Bizim de iştirak ettiğimiz Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’a ulaşınca Hz. Peygamber (sav) bizi yanına çağırttı. Gittik. Yüzünde öfke okunuyordu. Bize: “Kiminle çıktınız, kimin izniyle çıktınız?” diye çıkıştı. Biz: “Yün eğirip onunla Allah yolunda yardımcı oluruz. Okları (toplar gazilere) veririz, diye çıktık. Ayrıca yanımızda yaralıları tedavi için ilaç var, yemek de yaparız” dedik. Bunun üzerine: “Öyleyse kalın!” buyurdu. Cenab-ı Hakk Hayber’in fethini müyesser kılınca, bize de ganimetten, tıpkı erkeklere olduğu gibi pay ayırdı.” Haşrec der ki: “Ey babaanneciğim, bu verilen ne idi?” diye sordum. “Hurma idi” diye cevap verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 152, (2729)

 

Hadis No : 1095
Ravi: Umeyr Mevla Abil-Lahm
Tanım: Efendilerimle birlikte Hayber Gazvesi’ne katıldım. Resulullah (sav)’a benden bahsettiler ve benim köle olduğumu söylediler. Resulullah (sav) da bana kılıç kuşatmalarını emretti. Bana kılıç kuşatıldı. (Ancak yaşça küçük olmam ve boyumun kısalığı sebebiyle) kılıcı yerde sürüyordum. Sonra Hz. Peygamber (sav) bana ev eşyası verilmesini emretti. Delileri tedavi için okuduğum bir rukyeyi (afsunlama duası) (kontrol ettirmek için) Resulullah (sav)’a arzettim. Bir kısmını atıp, diğer bir kısmını muhafaza etmemi emretti.”

Kaynak: Tirmizi, Siyer 9, (1557); Ebu Davud, Cihad, (2730); İbnu Mace, Cihad 37, (2855)

 

Hadis No : 1096
Ravi: Zühri
Tanım: Resulullah (sav), kendisiyle birlikte savaşmış olan Yahudilerden bir gruba, ganimetten pay ayırdı.

Kaynak: Tirmizi, Siyer 10, (1558)

 

Hadis No : 1097
Ravi: Ebu Musa
Tanım: Hayber’in fethinden sona bir grup Eş’ari ile Resulullah (sav)’ın yanına geldik. Ganimetten bize de pay vardı. Halbuki (Habeşistan’dan dönmüş olan) gemi arkadaşlarımız Ca’fer (ra) ve arkadaşları hariç, Hayber Gazvesi’ne fiilen iştirak etmeyen kimseye pay ayırmamıştır.

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 151, (2725); Tirmizi, Siyer 10, (1559)

 

Hadis No : 1098
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) bir gün -yani Bedir Savaşı günü- kalkıp şöyle buyurdu: “Muhakkak ki Osman Allah’ın ve Resulü (sav)’nün rızasına uygun bir hizmet sebebiyle gelmiştir. Ben onun adına bey’at akdediyorum.” Sonra Resulullah (sav) ganimetten hisse ayırdı, Savaşa katılmayan onun dışında kimseye hisse vermedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 151, (2726)

 

Hadis No : 1099
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hangi bir köye varır da orada ikamet ederseniz, hisseniz oradadır. Hangi bir belde de Allah ve Resulü’ne isyan ederse o beldenin beşte biri Allah ve Resulüne aittir ve o (geri) kalan) da sizindir.”

Kaynak: Müslim, Cihad 47, (1756); Ebu Davud, Haraç 29, (3036)

 

Hadis No : 1100
Ravi: Rafi’ İbnu Hadic
Tanım: Resulullah (sav) ganimet taksiminde on keçiyi bir deveye bedel tutardı.”

Kaynak: Nesai, Dahaya 15, (7, 221)

 

Hadis No : 1101
Ravi: Abdullah İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) gazveye gönderdiği kimselerden bazılarına, umumi ganimet taksiminden düşecek hisseden ayrı olarak, şahıslarına ait olmak üzere (bir nevi armağan olmak üzere) fazladan ganimet verirdi.”

Kaynak: Buhari, Hums 15, Meğazi 57; Müslim, Cihad 35, (1749); Muvatta, Cihad 15, (2, 450); Ebu Davud, Cihad

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Eman Ve Sulh

Hadis No : 1066 Ravi: Osman İbnu Ebi Hazım Tanım: Osman İbnu Ebi Hazım, babası ...