Kesiş Şekli Ve Yeri

Hadis No : 1941
Ravi: Ebu’l Uşera Üsame
Tanım: Ebu’l Uşera Üsame İbnu Malik İbnu Kahtam babasından anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü,” dedim, “kesme işi sadece boğazdan ve gırtlaktan (lebbe) değil midir, (hayvanın başka yerinden de olur mu?)” Şu cevabı verdi: “(Mızrağını hayvanın) dizine saplarsan sana o da kifayet eder.” (Tirmizi: “Bu, zaruret haline mahsustur” der. Ebu Davud da: “Bu, (yüksekten) düşen bir hayvanın kesimiyle ilgilidir” demiştir)

Kaynak: Tirmizi, Et’ime 5, (1481); Ebu Davud, Edahi 16, (2825); Nesai, Dahaya 25, (7, 228)

 

Hadis No : 1942
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Elinde (tasarrufunda) olduğu halde (normal kesişten) seni aciz bırakan şey av gibidir.” (Yine İbnu Abbas), kuyuya düşen bir deve hakkında: “Neresinden gücün yeterse kes!” demiştir. Hz. Ali, İbnu Ömer ve Hz. Aişe (ra) de bu görüşte idiler. İbnu Abbas, İbnu Ömer ve Enes (ra): “Boğazdan kesmeye başlayınca (acele sebebiyle) başı kopuverse bunda bir beis yok. Ancak, ense tarafından kesilmişse yenmez, baş kopsa da kopmasa da farketmez” demiştir.

Kaynak: Buhari, Zebaih 23, (Bir babın başlığında zikretmiştir)

 

Hadis No : 1943
Ravi: El-Hudri
Tanım: Resulullah (sav)’a sorularak dendi ki: “Biz deve, sığır ve davarı karınlarında cenin olduğu halde boğazlıyoruz. Cenini yiyelim mi, atalım mı?” Şu cevabı verdi: “Dilerseniz yiyin. Zira onların tezkiyesi (temiz ve helal olmaları) annelerinin tezkiyesine tabidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edahi 18, (2827); Tirmizi, Et’ime 2,(1476)

 

Hadis No : 1944
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Bir deve kesildiği zaman karnındaki yavrunun tezkiyesi, devenin tezkiyesine tabidir, yeter ki yavrunun hilkati (bütün uzuvlarının çıkmasıyla) tamamlanmış, tüyleri de bitmiş olsun. Yavru annenin karnından çıkınca (yine de hemen) kesilir, ta ki içteki kan çıksın.”

Kaynak: Muvatta, Zebaih 8, (2,490)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*